Solberg: – KrF får flest gjennomslag med oss

Statsminister Erna Solberg (H) appellerer til KrFs partiorganisasjon om å velge henne.

Erna Solberg ønsker fortsatt å ha KrF med på laget.

Erna Solberg ønsker fortsatt å ha KrF med på laget.

KrF-leder Knut Arild Hareide anbefalte i dag partiets landsstyre om å lene seg mot venstre, og søke samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Han ga samtidig klart uttrykk for at KrF bør sitte i regjering.

Statsminister Erna Solberg (H) understreker at døren står åpen for både samtaler og regjeringsdeltakelse for KrF.

– KrF må ta dette valget, men det er gode grunner for hvorfor de bør gå inn i en flertallsregjering, som blir enige om saker internt, og ikke er avhengig av nye runder i Stortinget etterpå, sier Solberg.

Hun viser til at en regjering bestående av Sp, Ap og KrF ikke vil ha flertall på Stortinget nå.

– Jeg håper KrF ser at de får de største gjennomslagene om de regjerer med oss, sier Solberg.

Peker på gjennomslag

Solberg lister opp flere gjennomslag KrF har fått i samarbeid med den borgerlige regjeringen: Kristendommens plass i barnehage og skole, familienes valgfrihet, kontantstøtten, BPA-ordningen, et løft rus og psykisk helse, og innføringen av lærernormen i grunnskolen.

– Jeg er enig i mange av punktene Hareide snakket om i sin tale, om betydningen av menneskeverdet og at Norge tar ansvar i verden. Vi må sikre barns oppvekstvilkår og hjelpe fysisk og psykisk utviklingshemmede. Dette er områder som er høyt prioritert av regjeringen, og jeg er sikker på at KrF vil få løftet dem høyere om de går inn i regjeringen, sier statsministeren.

– Må være forberedt på å gå av

Hun var ikke overrasket over Hareides utspill, fordi de to har hatt en dialog gjennom uken. Torsdag ble hun informert om at han ville gi KrF et råd om å gå mot venstresiden.

Solberg understreker at regjeringen fortsatt styrer landet, og at de kommer til å legge fram et statsbudsjett i oktober.

– Vi er innforstått med at regjeringen må leve etter den gamle Kjell Magne Bondevik-doktrinen om at du må styre som om du sitter i all evighet, men være forberedt på å gå av hver dag, sier statsministeren.

– Overraskende

Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller Hareides avgjørelse om å peke mot venstresiden «riktig, historisk og modig». Høyres Jan Tore Sanner er ikke like imponert.

– Jeg har respekt for prosessen KrF nå er inne i og avgjørelsen partiet skal fatte. Det er likevel overraskende at Knut Arild Hareide anbefaler KrF å samarbeide med Ap, SV og Sp om å kaste Erna Solberg som statsminister. Det vil være et historisk linjeskift for Kristelig Folkeparti, sier Sanner.

– Betydelig venstredreining

Frp-leder Siv Jensen deler synet til Sanner:

– Det vil innebære en betydelig venstredreining av norsk politikk, der SV gis en avgjørende rolle. Det er mange som vil reagere på et KrF-samarbeid med venstresiden, spesielt på Sør- og Vestlandet, sier Jensen.

Venstres parlamentariske nestleder, Abid Raja, viser imidlertid forståelse for Hareides resonnement.

– Jeg forstår veldig godt mye av det Hareide sier. Jeg og mange i Venstre har følt det samme. Da vi likevel valgte å gå i regjering med Frp, var det på grunn av betydelige politiske gjennomslag, sier Raja.

Politikere ankommer NRK

Siv Jensen mener Knut Arild Hareide har fått gjennom mye KrF-politikk i samarbeid med den sittende regjeringen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Andrevalget

Hareide sa i sin tale fredag at han helst skulle sett et samarbeid mellom KrF, Høyre og Sp, men understreket at de to sistnevnte partiene ikke er interessert i det. Derfor forsøker han overtale landsstyret sitt om å gå for Ap og Sp. Det viktigste for ham er uansett å havne i posisjon, etter mange år i opposisjon.

– I regjering kan vi jobbe med disse sakene på en helt annen måte og som vi ikke får gjort noe med i vår posisjon på Stortinget, sier Hareide.

Sanner mener derimot at KrF har fått til mye utenfor regjeringsapparatet.

– I de sakene som Knut Arild Hareide peker på som de viktigste, vil han få størst gjennomslag på ikke-sosialistisk side, mener han.

Advarer mot SV

Sanner peker på samarbeidet KrF har hatt med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre de siste åra, og mener KrF har fått «betydelig gjennomslag» for saker som bistand, kristendommens plass i skolen, lærernormen og et løft for rus og psykisk helse.

– Det regjeringsalternativet Knut Arild Hareide anbefaler sine medlemmer er avhengig av Sosialistisk Venstreparti, som vil fjerne kristendommen fra barnehage, skole og grunnloven, sier Sanner.

Også Jensen ønsker å trekke fram sakene de fire partiene har vært enige om, trolig i et håp om at det skal vokse fram en stor nok motstand i KrF til at Hareides forslag vil falle.

– Jeg har respekt for KrFs interne prosesser, men mener Frp og KrF har et felles verdigrunnlag og mange felles synspunkter i blant annet familiepolitikken, synet på velferdssamfunnet og ikke minst Norges kristne kulturarv.

– Folket ønsker Erna som statsminister

Abid Raja håper at KrFs stortingsrepresentanter Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad nå greier å løfte fram de «betydelige gjennomslagene» KrF og Venstre har fått til i samarbeid med regjeringen.

– De kom ikke godt nok fram i Hareides tale i dag, mener Raja.

Han vil ikke legge press å KrF i prosessen de nå er i gang med, men kommer likevel med en appell:

– Men jeg håper de har med hvilken samlende kraft Erna er, ikke bare på borgerlig side, men for hele landet. Velgerne har ønsket Erna som statsminister. Og jeg håper mine venner i KrF tar i betraktning at Norge og det norske folk fortsatt ønsker Erna som Norges statsminister, sier Raja.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger