Solberg: – IS er svekket, men fortsatt en trussel mot Norge

Statsministeren mener den norske innsatsen i Syria nytter, men gir ingen garanti for hvor lojaliteten til lokale aktører vil ligge i framtiden. Maktforholdene i området er uavklart.

IS-tilhengere feirer med flagg på en stridsvogn i Raqqa i Syria

TERRORGRUPPEN IS: Erna Solberg sier Norge er en viktig alliert i kampen mot ISIL.

Foto: STRINGER / Reuters

Statsministeren redegjorde for Norges deltakelse i kampen mot terrorgruppa IS til Stortinget, som av regjeringsmedlemmer kalles ISIL. Der fastslår hun at Norge vil fortsette innsatsen i den USA-ledede alliansen.

– Norge er en viktig alliert i kampen mot ISIL. Det skal vi fortsatt være, sier Erna Solberg i talen til Stortinget.

Utviklingen i regionen er en utfordring for NATO, og Russlands militære engasjement i Syria er spesielt bekymringsfullt, ifølge stasministeren. I tillegg bekymrer hun seg for FN.

Handlingslammelsen i FNs sikkerhetsråd når det gjelder Syria er urovekkende, sier hun.

Maktbalansen i Syria endrer seg konstant og det gjør situasjonen uklar. Likevel fastholder hun at det norske bidraget har effekt.

Handlingslammelsen i Sikkerhetsrådet er urovekkende.

Erna Solberg, statsminister
SOlberg, Søreide og Brende

Erna Solberg redegjør for Norges deltakelse i kampen mot terrorgruppa IS.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vi ser at innsatsen nytter. Koalisjonens brede innsats har svekket ISILs moral. Militære nederlag, kutt i lønninger som følge av innstramninger i finansieringskilder, voksende korrupsjon og brutale arbeidsvilkår har gjort det mindre attraktivt å reise ut som fremmedkriger, sier hun.

– Engasjementet vårt gjør oss sårbare

Statsministeren sier det norske bidraget har gitt mange dilemmaer og sier kampen mot terrorgruppen IS har krevd mye av Norge.

– Vårt militære engasjement mot ISIL kan gjøre oss sårbare for angrep her hjemme og er heller ikke uten risiko for dem som reiser ut.

Gruppen har mistet mer enn halvparten av områdene de har kontrollert i Irak, og en fjerdedel av landområdene de kontrollerte i Syria. I Libya er de i stor grad fordrevet fra hovedsetet i Sirte. Terrogruppen utgjør fortsatt en trussel mot Norge.

– ISIL er svekket. Likevel er de fortsatt en betydelig sikkerhetstrussel.

Nevnte NRK-dokumentar fra talerstolen

Det er stor enighet blant stortingsrepresentantene. Unntaket var SVs Bård Vegar Solhjell og Senterpartiets Liv Signe Navarsete. De stilte seg kritisk til den manglende informasjonen om hvilke opprørsgrupper vi støtter.

– Vi var skeptisk til Irak, og minst like skeptisk til Norges bidrag nå. Vår skepsis går ikke mot soldatene, men vedtaket som lå til grunn. Vi har flere ganger spurt hvem vi trener opp og jeg har fortsatt ikke fått et tilfredsstillende svar. Etter å ha sett NRKs Brennpunkt-dokumentar er jeg ikke mindre urolig, sa Navarsete.

De lokale gruppene som Norge støtter gjennomgår nå en klareringsprosess, og det skal forhåpentligvis gi flere svar på hvem Norge trener.

– Dette er et krevende arbeid som må ivaretas kontinuerlig, noe som er en av grunnene til at vi sender noen av våre mest erfarne soldater til å løse oppdraget. Jeg vil likevel gjenta at vi aldri kan ha noen absolutt garanti for hvor lojaliteten til lokale aktører vil ligge i framtiden, sier Solberg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger