Solberg lover at ni av ti elever består videregående skole i 2030

Høyre med 50 nye og gamle tiltak som skal hindre at elever faller fra.

Erna Solberg

FRAFALLSPAKKE: Erna Solberg vil at 90 prosent skal fullføre videregående skole innen 2030.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner kom med valgløftet på en pressekonferanse nå i ettermiddag.

Høyre har tradisjonelt trukket fram skole og utdanning som en av sine hjertesaker. Ved inngangen til årets valgkamp er det de som faller ut av skolen som skal være i fokus.

– 90 prosent skal bestå innen 2030

Ifølge Høyre er det i dag én av fire unge som ikke fullfører videregående utdanning innen fem år.

– Av 65.000 elever som startet videregående i 2013, er det fortsatt 16.000 som ikke har fullført. Det bekymrer meg fordi det kan få store konsekvenser for de det gjelder. Både sosialt og når de skal inn i jobb, sier Solberg.

Høyre har satt seg som mål at 5000 flere skal fullføre videregående hvert år innen 2025.

Innen 2030 skal 90 prosent fullføre.

50 tiltak

For å nå dette målet har partiet utarbeidet en liste på 50 punkter med konkrete tiltak. Noen av disse tiltakene er allerede innført, noen er ennå ikke innført, mens andre er helt nye.

Jobben med å hindre frafall skal starte allerede fra barnehagen av.

– Barn med dårlige norskkunnskaper og manglende språkutvikling skal få hjelp før de begynner på skolen. Kommunene får plikt til å vurdere alle barn, slik at de får nødvendig hjelp og støtte, sier Solberg.

Høyre vil også lovfeste retten til et godt barnehagemiljø.

– Hvorfor være fornøyd med ni av ti?

Leder for Elevorganisasjonen Alida de Lange D'Agostino syns Høyre leverer god skolepolitikk og er glad for at høstens valg blir et lokalvalg med fokus på skole.

Hun stusser imidlertid på at målet deres er at kun ni av ti skal fullføre videregående skole.

– Jeg syns jo at målet bør være ti av ti alltid.

Vil jevne ut forskjellene

Solberg sier Høyre vil fortsette satsingen på videreutdanning av lærere.

– Det er store forskjeller hvordan de ulike skolene bidrar. SSB anslår at forskjellen mellom skolene som bidrar mest og minst til elevenes læring på mellom- og ungdomstrinnet tilsvarer opp mot ett år med læring, sier Solberg.

Høyre vil sette ned et ekspertutvalg som skal komme med anbefalinger til tiltak for å jevne ut forskjellene i skolen.

Flere fag skal ifølge Høyre bli mer praktiske og utforskende, samtidig vil de innføre et arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen

Solberg sier fraværsgrensen i videregående skole har fungert som den skal og at den er kommet for å bli.

I videreføringen skal elever som har høyt fravær følges opp i samarbeid med hjemmet

– Det må bli slutt på «vente og se»-holdningen. Det er viktig at skolen har en plan for å følge opp de elevene som sliter, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Spisser yrkesfagene

Høyre vil også utvide muligheten til å ta opp igjen fag og fase ut lærefag som nesten ikke har søkere.

I tillegg skal man ha full gjennomgang av skolehelsetjenesten og PPT-tjenesten.

Høyre vil også gjøre yrkesfagene mer fokusert mot yrket man faktisk utdanner seg til, og skrelle bort fag man ikke har behov for i sin fremtidige jobb.

– Hvis du skal bli frisør, så trenger du kanskje ikke de fagene du trenger for å bygge båter.

SV: Et manifest over stillstand

SV-leder Audun Lysbakken tar fram anførselstegnene når han skal kommentere Høyres nye skolepolitikk.

– Her skulle Høyre lansere ny skolepolitikk, men dette er manifest over stillstand. Her presenterer de en liste med «gammelt nytt», og mye har gått ut på datostemplingen, sier Lysbakken til NRK.

– SV vil øke finansieringen av den nasjonale lærernormen og ha en mer praktisk og variert skolehverdag, slik at den fanger opp alle elevene og minker frafall. Mange ungdommer sliter med psykiske helseutfordringer, stress og manglende motivasjon, da må støtteapparatet er godt nok rustet med nok sosialarbeidere og helsesykepleiere, sier SV-lederen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger