Hopp til innhold

Harde angrep mot Solberg i abortdebatt

STORTINGET (NRK): «Lite ydmyk» og «arrogant». Statsminister Erna Solberg fikk hard medfart under debatten om reservasjonsmulighet for fastleger som ikke vil henvise til abort.

Erna Solberg i spørretimen

KRITIKK: Erna Solberg og regjeringen ble anklaget for å reversere likestillingen og svekke abortloven under spørretimen onsdag. Selv avviser hun påstandene.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Det er arrogant av statsministeren å gi inntrykk av at ordførere og andre som er motstandere av reservasjonsretten, ikke har forstått hva dette handler om.

– Det er overraskende at vi opplever en statsminister om er så lite ydmyk overfor de motforestillingene som kommer.

SVs Karin Andersen og Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen var blant flere opposisjonspolitikere som brukte dagens spørretime i Stortinget til å angripe regjeringens planer om å gi fastleger en mulighet til å nekte å henvise kvinner til svangerskapsavbrudd.

Solberg vil overtale motstanderne

De har særlig bitt seg merke i Erna Solbergs uttalelser til Politisk kvarter på NRK P2 onsdag morgen, der statsministeren sa at hun tror på overtalelsens makt i spørsmålet om reservasjonsadgang for fastleger.

I en undersøkelse VG har gjennomført blant landets ordførere har 187 svart på hvordan de stiller seg til det omdiskuterte spørsmålet. 165 av dem sier nei til å gi fastleger adgang til å nekte å gi aborthenvisning. Bare ti er positive, mens tolv svarer at de ikke vet.

Også en rekke profilerte Høyre-ordførere går mot regjeringens forslag. Oslos Fabian Stang og Bergens Trude Drevland har gjort det klart at de ikke ønsker reservasjonsleger i sine kommuner.

– Jeg tror på overtalelsens makt. At vi alle har sterke følelser rundt abortspørsmålet, har jeg stor forståelse for, men jeg mener at dette har vi løst. Derfor har jeg tenkt å forklare og snakke om hvordan dette er løst, sa Solberg.

Men ifølge Karin Andersen (SV) har både Høyres ordførere og politiske motstandere forstått hva regjeringens forslag går ut på.

– Jeg registrerer at statsministeren mener at en rekke av Høyres egne politikere og vi andre ikke forstår vårt eget beste. Men selve grunnen til at vi er mot, er at vi forstår hva dette går ut på. Selvfølgelig vil dette rokke ved kvinners rett til fri abort, sa hun fra Stortingets talerstol.

Erna Solberg står fast på at regjeringens forslag ikke uthuler abortloven. Ifølge henne styrker det kvinners rettigheter at de nå skal få informasjon på forhånd dersom deres fastlege er blant dem som ikke vil henvise til abort. Og hun har fortsatt tro på at dette argumentet vil få mange motstandere over på hennes side etter hvert.

– Jeg har ikke sagt at de ikke forstår, jeg har sagt at jeg skal bruke tid på å forklare hva dette går ut på.

  • Les mer om høringsutkastet i faktaboksen

Strid om reservasjonsmuligheten

Før valget var Høyre mot en reservasjonsrett for fastleger som ikke ville henvise til abort. Men i sonderingene inngikk regjeringspartiene en særavtale med KrF om at også fastleger kan reservere seg i saker som handler om liv og død.

Sist uke sendte helseminister Bent Høie (H) ut et lovforslag som åpner for at kommuner kan inngå avtaler med fastleger som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort. Forutsetningen er blant annet at legene det gjelder må ha inngått en skriftlig avtale med en kollega som forplikter seg til å ta imot de berørte pasientene.

– Dette er en ordning som setter kvinnen i høysetet, fastholder Solberg.

Men ifølge Arbeiderpartiet vil loven uansett svekke kvinners rettigheter fordi de mener den gjør det vanskeligere for gravide å oppsøke råd om abort.

Ap hevder regjeringen hemmer likestilling

Ap-leder Jens Stoltenberg hevder forslaget føyer seg inn i rekken «av saker der regjeringen har svekket norsk likestillings- og familiepolitikk».

I spørretimen onsdag ramset han opp en rekke eksempler på hvordan han mener Høyre/Frp-regjeringen svekker likestillingsarbeidet:

Dyrere barnehager, færre barnehageplasser, høye kontantstøtte, kutt i pappapermen og reservasjonsmulighet for fastleger som ikke vil henvise gravide til abort.

– Dette tar Norge i feil retning og fører til mindre likestilling mellom kvinner og menn, hevdet Stoltenberg og spurte Solberg om hun mener regjeringens politikk fremmer eller hemmer likestillingen i landet.

Ikke overraskende avviste Solberg påstandene om en likestillingsfiendtlig politikk.

– Jeg mener at regjeringen fører en god og offensiv likestillings- og familiepolitikk, som er betydelig bedre enn den forrige regjeringen, sa hun til Stortinget.

Hun mener det blir feil å anklage regjeringen for dyrere barnehageplasser, og viser til at de kun har prisjustert foreldrebetalingene. Solberg trekker også fram økt engangsstøtte for mødre som ikke er jobb og økt satsning på kompetanse i helse- og omsorgssektoren som eksempler på tiltak som styrker likestillingen.

Solberg avviser blankt påstanden om at en reservasjonsmulighet for fastleger truer abortloven. Hun mener Stoltenberg og Arbeiderpartiet «overdriver innholdet» i lovforslaget.

– Vi foreslår ingen svekking av abortloven. Reservasjonsretten, eller muligheten, slik vi har utformet den, svekker ikke kvinners mulighet til fri abort, sa Solberg fra talerstolen.

AKTUELT NÅ