Solberg beskylder Støre for ikke å forstå egne klimatall

Jonas Gahr Støre (Ap) avklarte for første gang hva han synes om Høyres bompauseforslag da det brøt ut full klimakrangel under valgkampens første partilederdebatt.

Valgkamp 2019's første partilederduell mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (Ap) ble beskyldt for dårlig faktagrunnlag i klimasaken av Erna Solberg (H)

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mandag møttes Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg til valgkampens første partilederdebatt. Det endte i full klimakrangel.

Solberg utfordret blant annet Støre på om han støttet Høyres forslag i blant annet Oslo om å innføre en såkalt bompause på tre timer på ettermiddagen, der bilistene kun betaler for én passering.

Målet er å mildne bompengebelastningen på blant annet foreldre som kjører barna til trening og andre fritidsaktiviteter.

– Det tror jeg er en dårlig løsning. Det som kommer til å skje er at man vil kunne trekke mot å kjøre i de tre timene. Det vil gi mer trafikk, mer kaos og mer utslipp. Det er ikke veien vi skal gå, sa Støre.

Støre mener Ap-kommuner kutter mer enn Høyre

Partilederdebatten skjedde i regi av Høyre og Arbeiderpartiet og ble ledet av politisk kommentator Siv Sandvik fra Adresseavisen. Begge partiene fikk velge ett tema hver, de hadde blitt enige om to fellestema, og debattlederen hadde bestemt ett tema.

Men det var først under klimadebatten det tok skikkelig fyr. Der gjentok Støre påstanden om at kommuner som styres av Ap har kuttet mer i klimaet enn kommuner som er styrt av Høyre.

– Det viser statistikkene. Vi har gått inn og sett på tallene og sett at der Ap har styrt er utslippene kuttet med 50 prosent mer enn der Høyre har styrt, sier Støre.

På spørsmål om tallene viser noe om hvorfor det er kuttet, eller om dette skyldes at det er Ap og ikke Høyre som styrer, svarte Støre at det krever at man går inn i tallmaterialet for hver enkelt kommune.

Han viste blant annet til Porsgrunn kommune som er styrt av en ordfører fra Støres eget parti.

– De kan vise til en nedgang, og ordføreren går til valg på et kutt på ytterligere 20 prosent, sa Støre.

Det fikk Solberg til å gå til frontalangrep på Ap-lederen.

Beskylder Støre for å tulle med klimatall

– Ved du hva de gjorde fra 2011 til 2015 i Porsgrunn? De øket utslippene med 22 prosent. Nå har de gått ned 20, men det er en nettoøkning på 2 prosent fra 2011 til i dag. Så bruker du det for å skryte, sa Høyre-lederen.

Hun mente at blant annet dette eksempelet viser at Støre ikke har forstått hva statistikken han viser til egentlig betyr.

Også Miljødirektoratet, som er ansvarlige for statistikken Støre viser til, avviser at tallene kan brukes på den måten Ap-lederen gjør.

– Det man kan si med ganske stor sikkerhet, er hvor utslippene går opp og hvor de går ned. Men det tallene ikke sier noe om, er hvorfor de utslippene går ned, sier Nina Holmengen, leder i seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i Miljødirektoratet til Trønder-Avisa.

Det fikk Solberg til å avfyre følgende bredside mot Ap-lederen:

– Du har lett etter noe å skryte av for Arbeiderpartiet, men dette er jo ikke styring av hvordan klimaendringene bekjempes, sa Solberg.

Innrømmet å ikke ha gått inn i tallene før 2015

Tiraden fikk debattleder Siv Sandvik til å stusse:

– Har du ikke satt deg inn i tallene fra Porsgrunn, Støre?

– Jeg har jo ikke gått inn i tallene ti år tilbake. Jeg har vist til tallene som var fra 2015 til 2017. Det er Miljødirektoratets egne tall, og det er en ordfører som går til valg på å kutte ytterligere 20 prosent.

– Har du sikret om tallene du snakker om i det hele tatt viser at dette er på grunn av tiltak? At det er på grunn av at kommunene styres av en ordfører fra Ap?

– Jeg mener det, med så klare tall, sa Støre.

Ifølge Faktisk.nos faktasjekk av de to duellantene (les hele under), har Støre rett i at det har vært en nedgang i utslippene fra 2015 til 2017. Det er også riktig som Solberg fastslår, at utslippene gikk opp med 22 prosent mellom 2011 og 2015.

Det er imidlertid ikke riktig når Solberg hevder at det har vært en nettooppgang i utslipp i Porsgrunn på 2 prosent fra 2011 til 2017. Samlet utslipp i 2011 var på 1 982 807,7 tonn, i 2015 var det 2 420 558 tonn, og i 2017 var det 1 923 731,5 tonn. Det gir en nettoreduksjon i utslipp i Porsgrunn på 2,98 prosent fra 2011 til 2017.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger