Snusing på skoler kan bli kriminelt

I forslaget til endringer i tobakksskadeloven vil regjeringen forby både snusing og røyking på videregående skoler over hele landet.

Snus

Snusboksen kan bli forbudt sammen med skolebøker og annet på pulten i norske skoler.

Foto: Frank Almås / NRK

Statistikkene har de siste årene vist at antall unge som røyker stadig synker, men at snusen blir mer og mer inn.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe i Senterpartiet vil stemme for lovforslaget i Stortinget.

Foto: Paul Sigve Amundsen

Forslagene til endringer i tobakksskadeloven skal behandles av helse- og omsorgskomiteen i begynnelsen av mars, skriver Bergens Tidende.

– Skolen er en viktig forebyggende arena, og det er jo 18 års aldersgrense for kjøp av tobakk. Da er det naturlig at vi ikke tillater bruk av tobakk som røyk og snus på skolen, sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet som er første nestleder i komiteen.

Hun støtter regjeringens forslag til ny lov som dermed vil forby snus på norske videregående skoler.

I sju norske fylker er det allerede et totalt tobakksforbud på videregående skoler, men nå kan det altså bli forbudt ved lov.

Bekymring for snustrend

Helseminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttrykt til NRK at han er bekymret for at antall unge snusere ikke ser ut til å gå ned – slik antall røykere blant de unge har gått ned de siste årene.

– Jeg er bekymret for økningen blant unge som snuser. Dette må vi ta på alvor og jeg vil se på hvilke muligheter vi har til å motvirke denne tendensen, sa Jonas Gahr Støre til NRK tidligere denne måneden.

Les også: Støre: – Bekymret over snustrenden
Les også: Kreftforeningen: – Snus og røyk må forbys i skolen

Stadig flere tyr til snus, og økningen er ekstra stor blant unge jenter. I 2012 var det 14 prosent av jenter mellom 16–24 som opplyste at de snuser av og til eller daglig, en betydelig oppgang fra 11 prosent året før.

Kjersti Toppe i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener da at skolen er en viktig arena.

– Vi vet at for hvert år unge er tobakksfrie øker sjansen for at de aldri begynner, sier Toppe til NRK torsdag morgen.

Skoler og elever er skeptiske

Ved Årstad videregående skole i Bergen er ikke alle enige i at forbudet mot snus og røyk har noe for seg.

– Hvilken forandring vil det gjøre, spør Filip Rødder (20) i et intervju med Bergens Tidende.

Han tror ikke et tobakksforbud vil ha noe å si i praksis. Assisterende rektor ved skolen legger ikke skjul på at det kan bli vanskelig å overholde en slik lov dersom den skulle bli en realitet.

Axel Fjeldavli

Axel Fjeldavli i Elevorganisasjonen er skeptisk til realismen i å håndheve forbudet.

Foto: Elevorganisasjonen

– Å passe på dem som snuser er en utfordring. Det er mye lettere å se hvem som røyker. Innendørs kan vi kanskje oppdage det, men utendørs er det vanskelig å følge med på, sier assisterende rektor Sigurd Trageton til avisen.

Også Elevorganisasjonen er skeptiske til hvor realistisk et slikt forbud kan bli i praksis, selv om de støtter kampen mot tobakk.

– Det er en edel hensikt i å ønske at elevene skal ha bedre helse. Jeg har likevel liten tro på et slikt forbud som er så vanskelig å følge opp, sier leder Axel Fjeldavli i Elevorganisasjonen til NRK.

Fjeldavli i Elevorganisasjonen mener forbudet vil være mest bare på papiret.

– Jeg kan ikke helt se hvordan man skal sjekke om elevene har røyk eller snus, sier han.

– Blir ikke noe snus-politi

Han tror det er problematisk å vedta et forbud i Stortinget. For så å innføre det på alle skoler med direktiver fra sentralt hold. Da frykter han at det vil bli vanskelig å få elevene med på å kutte både røyk og snus.

– Hvis det skulle fungert måtte det blitt innført på den enkelte skole i samarbeid med elevene slik at de føler at de selv står bak det. Det tror jeg er eneste metoden som kan fungere, sier Fjeldavli.

Les også: Nordland forbyr snus på skolene
Les også: Nordlands snusforbud er ulovlig

Også politikerne på Stortinget ser utfordringene med håndheving og å få forbudet til å faktisk bli respektert.

– Det er realistisk å innføre et forbud, men det er jo en utfordring med oppfølging av det, innrømmer Kjersti Toppe som sitter i helsekomiteen fra Senterpartiet.

– Vil du ha et snus-politi da?

– Jeg vil ikke ha noe snuspoliti. Så det kommer nok ikke til å være slik at det kommer politi til en skole nær deg. Straffen må hver skole-eier finne ut av. Det er ikke straffen som er poenget her, men å sende tydelige signal og skape holdningsendringer blant barn og unge, svarer Toppe.

Hun understreker at det ikke er lagt inn noen straff etter loven med bøter eller fengsel slik forslaget nå foreligger. Tobakksforbudet på norske skoler vil dermed svært sjelden være en sak for politiet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger