Snart slutt for årsavgift på bil

Fra 2018 blir det slutt på at staten hvert år sender regning til landets bileiere i mars. Årsavgiften blir skrotet. I stedet erstattes den av en ny avgift, som kan betales hver måned sammen med bilforsikringen.

Finansminister Siv Jensen og Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge

Finansminister Siv Jensen skroter dagens årsavgift fra 2018. Det er staten som i alle år har krevd inn avgiften. Nå skal årsavgiften erstattes med en trafikkforsikringsavgift. Den er det landets forsikringsselskaper og adm.dir. Idar Kreutzer i Finans Norge som skal kreve inn. Målet er forenkling og færre uforsikrede biler på veien.

Foto: Jørn Tveter, NRK

Før årsavgiften dumper ned i postkassa i mars, er et sikkert vårtegn at bileiere står i kø hos bilopphuggeren for å vrake bilen.

Når årsavgiften erstattes med den nye trafikkforsikringsavgiften i 2018, er ikke det lenger noe poeng.

Nye regler skal gjøre at man kun skal betaler trafikkforsikringsavgift for de dagene i løpet av et år bilen er registerert.

– Mange har biler som de bare bruker deler av året. Dette vil innebære besparelser og forenkling for folk, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen har foreslått de nye reglene i statsbudsjettet for 2017, som skal ha virkning fra 2018.

Garanterer at det ikke skal bli dyrere

– NAF er positive til den nye ordningen, så lenge bransjen ikke benytter anledningen til å skru opp prisene, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge garanterer at systemet som kommer ikke skal koste mer for landets bileiere enn det som finnes i dag.

– Ingen skal uansett betale mer nå, enn det de har gjort tidligere, Kreutzer.

Han sier at de første brevene fra forsikringsselskapene med informasjon om det nye systemet vil bli sendt ut i løpet av dagen.

En utfordring med dagens system er at det kjører relativt mange biler rundt på norske veier som ikke har tegnet og betalt sin lovpålagte ansvarsforsikring.

Trolig færre uforsikrede biler på veien

I dag er det om 135.000 biler, tilsvarende 5,1 prosent av personbilparken, som ikke har lovpålagt ansvarsforsikring.

– Det utgjør en trafikkfare på veiene som vi ønsker å håndtere bedre enn i dag, sier Kreutzer.

Med et nytt og integrert register, mener bransjen at det vil bli mye lettere å få oversikt og dermed kreve inn forsikringspengene. Ellers ryker skiltene på bilen.

I Sverige, som har hatt det nye systemet som Norge nå får i flere år, er tallet på uforsikrede biler vesentlig lavere.

– I dag er det de lovlydige borgerne som betaler for dem som ikke forsikrer bilen sin. Slik kan vi ikke ha det, sier Kreutzer.

Finansminister Siv Jensen er opptatt av at det også for folk flest blir besparelser, eksempelvis dersom de bruker bilen bare deler av året.

– Og vi får også økt trygghet på veiene ved at flere betaler for forsikringen sin, sier Jensen.

SISTE NYTT

Siste meldinger