Hopp til innhold

Snart må alle nye hus og hytter bygges ladeklare

I dag foreslås nye krav i forskriften som bestemmer hvordan hus og hytter skal bygges. Om få måneder kan det bli ulovlig å bygge boliger som ikke er klargjort for lading av elbiler.

EdDJkG5JPi0

Det ventes at behovet for ladeinfrastruktur vil øke i betydelig grad i årene som kommer. Behovet for ladeklare bygg vil ikke dekkes uten at det stilles krav om det, mener regjeringen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Alle nye hus og leilighetsbygg skal snart bygges ladeklare, som betyr at de må ha ha en fiks ferdig infrastruktur som trengs for å sette opp eilbilladere – uten å senere måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

I dag sender Direktoratet for byggkvalitet et forslag på høring om endringer i de tekniske kravene som gjelder når man skal bygge hus, den byggteknisk forskriften (Tek17).

– Med dette forslaget ønsker vi å gjøre det billigere og enklere for folk å installere ladepunkt hjemme eller på hytta, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Også bygg som skal totalrenoveres og nybygde fritidsboliger som har innlagt strøm og parkeringsmuligheter nær hytta, vil bli omfattet av de nye kravene.

– Dette handler om å redusere barrierene for folk når de skal bestemme seg for hva slags bil de skal ha, sier Astrup.

Behovet for ladepunkter øker

Statistikk fra SSB viser at det var 260.000 elbiler (personbiler) ved inngangen til 2020, en tredel flere enn året før.

Forslaget antas å være lønnsomt for samfunnet på sikt, fordi bilparken skal elektrifiseres, og det er langt billigere å installere ladepunkter senere, dersom infrastrukturen som muliggjør fremtidig lading allerede er lagt.

Dermed kan man for eksempel unngå å måtte grave opp veien for å legge kabelrør under asfalten på et uteområde, eller gjøre andre tilpasninger i selve bygget.

Dibk har innhentet kostnadsanslag som indikerer at en antatt besparelse i et ladeklart bygg sammenlignet med et som ikke er det, er 4.500 og 12.000 kroner for hvert ladepunkt.

Men å få på plass regler om ladeklare bygg har tatt tid.

Allerede våren 2017 fremmet representanter fra regjeringspartiet Venstre og Sosialistisk Venstreparti et forslag om nettopp det, og Stortinget anmodet regjeringen om å utrede kav til ladeklare bygg i anmodningsvedtak 717 (2016-2017).

Blant dem som skrev under på forslaget, var SV-leder Audun Lysbakken. Han mener regjeringen har somlet.

– Lurer på hva regjeringen har drevet med

– Det er utrolig bra at det kommer på plass, men det er også utrolig rart at ikke dette har skjedd før. Så jeg lurer jo på hva regjeringen har drevet med i alle disse årene siden forslaget kom første gang, sier Lysbakken.

SV-lederen sier at han mener regjeringen har brukt «kjempelang tid».

– Så jeg synes kanskje ikke Astrup skal skryte så veldig av dette, sier Lysbakken.

– Vi skulle gjerne ha hatt dette på plass litt før, sier Astrup som blant annet skylder på koronaen for at det har tatt lang tid.

Nå forsikrer han om at det skal sterke innsigelser til i høringsrunden som varer til 5. mars, for at de nye reglene ikke skal vedtas i løpet av våren.

– Vi går nå rett på et konkret forslag, sender det på høring nå, og kommer til å innføre dette så raskt høringen er avsluttet, sier Astrup.

Fordi forslaget innebærer å endre en forskrift og ikke en lov, er det statsråden (formelt kongen i statsråd) som bestemmer når det skal tre i kraft – det trenger ikke noen ny runde i Stortinget.

Stortinget har vedtatt en politisk målsetting, om at alle nye personbiler som selges her i landet fire år frem i tid, skal ha null utslipp av eksosgasser.

– Viktig for å nå målet om nullutslipp

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, sier at ladeklare bygg er et viktig steg for å nå målet om at alle nye personbiler i 2025 skal være elbiler.

– Dette vil føre til at nok et argument mot å kjøpe seg elbil vil forsvinne. Nå blir det enklere å lade hjemme, det har vært en bøyg for en god del bilkjøpere. Halvparten av alle solgte nybiler er nå nullutslippsbiler, men vi skal nå 100 prosent om bare fire år, sier Rotevatn.

Han sier at det er viktig at også fritidsboliger blir omfattet av det nye kravet.

– Fremtiden er elektrisk og vi skal over til nullutslipp alle mann. Da må vi legge til rette for at man også kan lade elbilen når man er på fritidsboligen, sier han.

AKTUELT NÅ