Snart dobbelt så mange eldre som i dag

I 2060 kommer hver femte innbygger i Norge til å være minst 70 år gammel. Det kan by på store utfordringer.

Eldre kvinne med rullator

Mens andelen eldre utgjør knapt 11 prosent av befolkningen i dag, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at den stiger til 19 prosent i 2060.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

For mens andelen eldre utgjør knapt 11 prosent av befolkningen i dag, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at den stiger til 19 prosent i 2060.

– Det er en veldig kraftig økning, sier Astri Syse i SSB.

– Noe av problemet er at andelen eldre i aldersgruppen fra 80 år og oppover stiger like mye som i gruppen 70-79 år. Det byr på utfordringer knyttet til hvordan de skal klare seg, når vi vet at eldre i gjennomsnitt har langt flere sykdommer enn yngre. Hvordan et så høyt antall eldre som vi antar det blir, best kan ivaretas, er ikke opplagt. Det er ikke slik at vi lever lenger uten at det også påvirker helsesituasjonen.

Menns levealder øker mer enn kvinners

I dag presenterte SSB tre alternativer for befolkningsutviklingen i Norge.

SSBs hovedalternativ viser at befolkningsgruppen i alderen 70+ kommer til å bli doblet de neste 30 årene.

Den kraftige veksten blant eldre skyldes i hovedsak at de store etterkrigskullene blir eldre, samtidig som levealderen øker.

– Vi forventer en ganske sterk økning i særlig menns levealder fremover. Det er en rask utvikling frem mot 2060. Fordi det fremdeles også fødes en del barn, og vi har relativt høy nettoinnvandring av yngre personer, vil ikke den økte levealderen bety veldig mye for sammensetningen av befolkningen for rundt 2030, sier Syse.

– Da tar økningen i andelen eldre i befolkningen til for alvor. Det gir oss ganske god tid til å planlegge, men ikke mer tid enn det som kanskje vil være nødvendig.

Mens forventet levealder nå er 79,6 år for menn, forventes den å øke til 86,5 år i 2060 og til 91,3 år i 2100.

Tilsvarende tall for kvinner er 83,5 år i dag, 89,1 år i 2060 og 92,3 år i 2100.

Røykekutt

Årsaken til at levealderen for menn øker mer enn for kvinner, er i stor grad knyttet til røykekutt.

– Menn kom tidligere i gang med røyking. Det har derfor vært en overdødelighet blant menn som har vært knyttet til røyking, men den ser vi nå at i all hovedsak er tatt ut. Også når det gjelder hjerteinfarkt blant middelaldrende menn, har det skjedd mye. Ikke bare forekommer det sjeldnere, men får man rask behandling, er også sjansene for at det går bra større, sier Syse.

1,3 millioner eldre i 2060 – frykter flere dødsfall knyttet til demens

Samtidig fortsetter befolkningsveksten i Norge. Det vil si at en økt andel eldre også innebærer en betydelig økning i antallet eldre.

Mens det i dag er om lag 539.000 personer som er 70 år eller mer i Norge, vil det i 2060 være 1,3 millioner. I 2100 er antallet personer på 70+ forventet å være oppe i 1,8 millioner.

– Det er et ganske stort antall som i stor grad vil være utenfor arbeidsstyrken og ha varierende helse, sier Syse.

– Selv med en generell forbedring i helsa, kan vi få andre problemer. I aldersgruppen 90+ er det høy forekomst av demens, og vi forventer blant annet at dødsfall knyttet til demens vil øke kraftig dersom aldersutviklingen blir sånn som vi tror.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger