Hopp til innhold

Smitteutbrudd ved byggeplassen til Stordalen-hotell i Oslo – fagforening mener den bør stenges

Ansatte på byggeplassen hvor 32 personer er smittet har sendt bekymringsmeldinger om dårlig smittevern. Kommunen mener det er forsvarlig at arbeidet på plassen fortsetter.

Byggeplass tilknyttet nytt Stordalen-hotell rammet av korona

Utbrudd: Byggeplass tilknyttet nytt Stordalen-hotell er rammet av korona.

Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

32 av de rundt 250 arbeiderne som daglig jobber på byggeplassen i Somerrogata i Oslo har fått påvist koronavirus.

I dag og i morgen vil det bli utført massetesting av dem som jobber på byggeplassen til Petter Stordalens nye hotell i Oslo. Hovedentreprenør Hent AS håper testingen vil gi dem full kontroll på smitten.

Utbruddet startet ved byggeplassen 8. februar.

– Da hadde vi det første registrerte smittetilfellet, og så har det vært en økning i antall tilfeller mot slutten av forrige uke og denne uken, forteller Erik Tveit, prosjektleder i Hent til NRK.

Fortsetter arbeidet på byggeplassen

Byggeplass tilknyttet nytt Stordalen-hotell rammet av korona

Byggeplassen ligger på Solli plass i Oslo.

Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Til tross smitteutbruddet fortsetter arbeidet på byggeplassen. Erik Tveit forteller at de har hatt stort fokus på smittevern, og at de har innført en rekke tiltak for å hindre spredning av smitte.

Han sier til NTB at arbeidet fortsetter med redusert bemanning som følge av smitte og karantene.

– Det er for tidlig å si noe om dette vil slå ut i byggingen, men det jobbes med å unngå forsinkelser, sier Tveit til NTB.

Planlagt åpning er september 2022.

Erik Tveit, prosjektleder i Hent AS.

Erik Tveit, prosjektleder i Hent AS.

Foto: Torkil Stoltz / NRK

Tveit sier til NRK at de sammen med helsemyndighetene jobber for å finne en løsning på situasjonen. Han forteller at Hent massetester firmaer som har hatt smittetilfeller. I tillegg anbefaler entreprenøren alle firmaene de bruker som ikke har hatt smittede om å innføre massetesting.

Tveit sier at det ikke er opp til Hent om byggeplassen blir stengt eller ikke.

Fått tips om dårlig smittevern

Leder for fagforeningen Tømrer- og Byggfagforeningen i Fellesforbundet, Alexander U Hopland-Wøien forteller at de har fått flere tips i forbindelse med smitteutbruddet på byggeplassen.

Leder for fagforeningen Tømrer- og Byggfagforeningen i Fellesforbundet, Alexander U Hopland-Wøien.

Leder for Tømrer- og Byggfagforeningen, Alexander U Hopland-Wøien.

Foto: Torkil Stoltz / NRK

– Vi har fått bekymringsmeldinger fra noen på byggeplassen, hvor de har vært bekymret for smittevernet og at det har vært mangelfullt, sier Hopland-Wøien til NRK.

Han forteller at fagforeningen er sterkt kritisk til at byggeplassen ikke er stengt.

Han sier at de har mottatt tips fra flere av sine medlemmer, som de har sendt videre til Arbeidstilsynet. Hopland-Wøien påpeker at det ikke er vanlig med slike bekymringsmeldinger fra byggeplasser, og sier at andre entreprenører har stengt byggeplasser tidlig ved smitteutbrudd.

Hopland-Wøien forteller at det har vist seg å være vanskelig å stoppe smitten om den først kommer inn på byggeplasser.

Mener det ikke er nødvendig å stenge

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, sier til NRK at de samarbeider med smittesporingsteamet fra den aktuelle bydelen i Oslo og Hent for å få kontroll på utbruddet.

Hagen forteller at de fremdeles holder på med smittesporing og testing, og antall smittede kan gå opp. Han forteller at rundt 40 nærkontakter er satt i karantene som følge av utbruddet.

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen.

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen.

Foto: Torkil Stoltz / NRK

Frode Hagen forteller at det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke tiltak som skal brukes, men at de ennå ikke har vurdert det som nødvendig å stenge byggeplassen.

– Foreløpig har vi vurdert at det ikke er nødvendig, med den testingen og smittevernsporingen vi gjør.

Smittevernoverlegen har fått informasjon om at fagforeningen har mottatt bekymringsmeldinger fra arbeidere på byggeplassen.

– Vi forstår at det kan være usikkerhet, og nå har man også gått ut med anbefaling om at alle bør teste seg; selv de som ikke defineres som nærkontakter. Vi tenker at det kan være et tiltak til å begynne med, og som da vil fange opp og kontrollere om det er andre som går rundt og er positive der.

Utbrudd ved flere av prosjektene til byggherren

Aspelin Ramm og Petter Stordalen-eide Strawberry Brothers eier halvparten av bygget hver. Hotellet som bygges skal driftes av kjeden Nordic Choice Hotels & Resorts.

Pressens hus er under oppføring i Skippergata i Oslo.

Pressens hus er under oppføring i Skippergata i Oslo.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Aspelin Ramm er også byggherre for Pressens Hus i Oslo, der det nylig var et smitteutbrudd hvor 37 personer ble smittet. Smitteutbruddet førte til at 180 personer ble satt i karantene og isolasjon.

Da var situasjonen såpass uoversiktlig at smittevernkontoret i Oslo stengte byggeplassen.

NTB, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Institutt for journalistikk og flere andre presseorganisasjoner og medier skal inn i bygget

AKTUELT NÅ