Hopp til innhold

Smittetoppen kan være passert

Norge ser ut til å ha kommet seg gjennom den fjerde smittebølgen. Toppen kan ha blitt nådd i forrige uke. Antallet smittede per dag går nå raskt nedover.

Massevaksinering på videregående skole i Oslo

HUN HJELPER ALLE: Ugbad Mohammed Shafi er elev i 2. klasse på Holtet videregående skole. Folkehelseinstituttet tror at smitten også begynner å gå ned blant de uvaksinerte fordi så mange nå blir vaksinert.

Foto: Heiko Junge / NTB

Norge nådde det som kan være toppen av bølgen 6. september. Da registrerte Folkehelseinstituttet 1780 nye smittetilfeller. Det var det høyeste antallet på en enkelt dag siden pandemien begynte i landet.

– Dette ser virkelig bra ut, sier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

Søndag ble det registrert 653 nye koronasmittede her i landet. Det er 412 færre enn forrige søndag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1268 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1460, så trenden er synkende for tredje dag på rad.

Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse om koronasituasjonen

FORNØYD MED UTVIKLINGEN: Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg mener tallene gir god grunn til optimisme.

Foto: Ali Zare / NTB

Vil holde seg

– Vi regner med at denne nedgangen vil fortsette, sier overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.

Han tror testing er den viktigste grunnen til at smittenivået nå synker. Kommunene har nå kommet godt i gang med testing av skoleelever etter en litt sen start i forrige måned.

– Vi skal ikke avskrive vaksineringen som forklaring på mye av nedgangen. Bare i løpet av de tre siste ukene har vi satt over én million doser, sier Aavitsland.

Kurve som viser smitteutviklingen i Norge

KAN VÆRE SLUTT FOR DENNE GANG: Folkehelseinstituttet ønsker noen flere dager med data, men det ser ut til at smittetoppen er nådd.

Foto: Financial Times

Trenger litt mer tid

– Dette er en tendens vi ser nå, men det er viktig at vi følger det videre og ser at det er en trend som fortsetter, sier smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm.

Han opplyser at det er en redusert vekst i registrerte smittetilfeller blant barn og unge voksne. Det er disse gruppene som drev mye av oppgangen i august.

– Hovedgrunnen til den nedgangen vi ser er vaksineringen, men testing og tiltak er også viktig, sier smitteverndirektøren.

Hurtigtest for Covid-19

OMFATTENDE BRUK: Hurtigtestingen av blant annet skoleelever har gjort at kommunene begynner å få overtaket på viruset mener FHI.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Beskytter alle

Bukholm mener Folkehelseinstituttet har data som tyder på at vaksineringen nå er så omfattende at vi ser en betydelig økning i befolkningsimmunitet.

– Vi ser også en antydning til en begynnende nedgang i smitte blant de uvaksinerte. Det er en vaksine-effekt, sier Bukholm.

Stemmer dette, så betyr det at viruset nå har problemer med å nå fram til de uvaksinerte. Den store andelen vaksinerte voksne begynner å danne en slags form for flokkbeskyttelse mot smitte.

Preben Aavitsland

OPTIMIST: Overlege Preben Aavitsland mener vaksineringen har tatt brodden av pandemien, og at den ikke lenger vil kunne true helsevesenet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Innleggelser stiger

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror også at vi har nådd smittetoppen for denne gangen.

– Antallet sykehusinnleggelser er imidlertid fortsatt økende, men vil sannsynligvis stabilisere seg om en ukes tid hvis smitten fortsetter å synke, sier Nakstad.

Han tror også det er vaksineringen som er hovedgrunnen til at smitten nå går ned.

– Folks egeninnsats og kommunenes TISK-apparat har også betydning, mener Nakstad.

Aavitsland mener smittetallene egentlig ikke er så viktige.

– Det er innleggelse i sykehus som er det viktige. Vi har ikke vært over 60 nye innleggelser i uken. Sykehusene har ikke hatt noen problemer denne gangen, sier Aavitsland. De siste tallene viser at 127 koronasmittede pasienter er innlagt på sykehus i Norge.

Geir Bukholm

KAN KOMME MER: Smitteverndirektør Geir Bukholm advarer om at det kan komme nye runder med smitte.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Kan endre seg

Koronaviruset er et såkalt sesongvirus. Det betyr at det har bedre muligheter til å spre seg i høst- og vinterhalvåret. Influensaviruset er et annet typisk sesongvirus, og den sesongen har det med å begynne etter uke 40 i Norge.

Vi går nå inn i uke 37, noe som kan bety at koronaviruset om en måned eller to får betydelig drahjelp.

– Det kan komme økninger i smitten igjen i løpet av høsten og vinteren. Likevel er det slik at vaksineringen har tatt brodden av epidemien. Det er stadig mindre risiko for at kapasiteten i helsevesenet skal bli truet, sier overlege Aavitsland.

Bukholm har det samme synet.

– Vi tror ikke vi vil få noen smitteøkning som truer helsevesenet, sier Bukholm.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ