Slutter i det offentlige og tjener 26.600 mer i måneden

Sykepleierflukt har ført til helsekrise i Sverige. Vi ser liknende problemer i Norge, forteller Sykepleierforbundet.

Universitetssykehuset Nord-Norge

HELSEKRISE: Svenske sykepleiere er lei av dårlig lønn i det offentlige, og går over til bemanningsbyråene der de kan tjene nesten dobbelt så mye.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Krisen i det svenske helsevesenet er blitt et av den svenske valgkampens viktigste temaer.

Køene for å få behandling og operasjoner er nemlig blitt dobbelt så lange i løpet av statsminister Stefan Löfvens (Socialdemokraterna) styre.

I sommer var det over 130.000 pasienter som hadde ventet lengre enn 90-dagersgarantien på operasjon. Mens 389.000 ventet på første konsultasjon hos spesialist.

Ann Johansson, nestleder i Vårdförbundet i Sverige

BEKYMRET: Ann Johansson, nestleder i Vårdförbundet.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Årsaken er at det ikke er nok sykepleiere til å ta seg av alle som trenger det i offentlig svensk helsevesen.

Vårdförbundet, som organiserer landets sykepleiere, mener at det trengs 45.000 flere sykepleiere frem mot 2030 for å opprettholde det offentlige helsetilbudet.

Tall fra Vårdföreningen viser at sykepleiernes gjennomsnittslønn i offentlig sektor ligger på 33.400 kroner i måneden, mens de gjennom bemanningsbyråene kan tjene opp mot 60.000 kroner i måneden.

– Det er veldig alvorlig at mennesker må vente på kreftoperasjon. Vi burde klare dette bedre i Sverige, sier Ann Johansson, nestleder i Vårdförbundet.

Lignende problemer i Norge

Sykepleiere er den yrkesgruppen som det er størst mangel på. I følge Nav mangler det nå nærmere 6000 sykepleiere her hjemme.

Tall fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at antallet kan stige til 75.000 frem til år 2030.

Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, er bekymret for situasjonen.

Eli Gunhild By

BEKYMRET: Eli Gunhild By, leder i Sykepleierforbundet.

Foto: NRK

– Både sykehus og kommuner bruker enorme summer på innleie fra bemanningsbyråer, og en del av dem er svenske sykepleiere. Det var enda flere svenske sykepleiere tidligere, men mange har dratt hjem til Sverige de siste årene.

Ifølge E24.no annonserte et svensk bemanningsbyrå i VG, med lovnad om norsk lønn, for å få svenske sykepleiere tilbake igjen til Sverige, fordi det var så stor mangel på dem der.

Men forbundet har ikke inntrykk av at norske sykepleiere gjør som sine svenske kollegaer, og forlater offentlige arbeidsgivere til fordel for bemanningsbyråene.

– Men situasjonen er alvorlig, og det er en varslet krise. To av ti sykepleiere jobber ikke lenger i helsetjenesten 10 år etter at de er ferdig utdannet.

Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er bare 57 år, fordi mange blir uføretrygdet.

For å bedre situasjonen må sykehus og kommuner gi økt lønn og ha arbeidstidsordninger som gjør at de orker å stå i jobben, mener Sykepleierforbundet.

Gjennomsnittslønnen for en norsk sykepleier er i følge Sykepleierforbundet om lag 450.000 kr årlig. Det vil si 37.500 kroner måneden.

Slår alarm i Sverige

Vårdförbundet slår i Sverige slår nå alarm. For sykepleierne orker ikke arbeidspresset og den dårlige lønnen lenger.

En stadig økende andel leier seg heller ut gjennom bemanningsbyråer, eller starter eget foretak og leier seg selv ut til offentlig helsevesen og sykehus.

Dermed får de mye høyere lønn, og de kan velge å droppe ulempevakter.

Ann Johansson i Vårdförbundet forstår hvorfor sykepleierne ikke orker fast ansettelse i offentlig helsevesen, men frykter at det blir vanskelig å finne nok sykepleiere uten å måtte betale uforholdsmessig dyrt for dem.

Så lange har de svenske helsekøene blitt at leder for Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, har foreslått å doble lønnen til sykepleiere og leger i distriktene, mot at de binder seg til å jobbe der i to år i strekk.

Målet er å få ned bruken av dyrt innleid personal fra bemanningsbyråer. Forslaget koster 800 millioner kroner i året.

– Det er et helsevesen i Sverige som er i dyp krise i hele landet. Vi har personell som ikke klarer det lenger, ikke minst mange kvinner blir sykmeldte, og helsekøen har blitt fordoblet, sier Busch Thor.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger