NRK Meny
Normal

Slutt på A-post: – Bekymret for pasientene

Fra nyttår slutter posten å sende A-post, og det er enda ikke avklart hvem som skal sørge for at pasientprøver kommer til og fra laboratoriene i tide. Det vekker stor bekymring hos Senterpartiet.

Blodprøver

Fra og med 1. januar vil det ikke lenger bli skilt mellom A- og B-post, noe som gjør at posten vil bruke to dager på å nå frem til mottakeren.

Foto: NRK

– Vi er bekymret for at dette vil gå ut over pasientbehandlingen. Det er uforståelig at det ikke har kommet på plass nye løsninger når vi nå nærmer oss nyttår, sier Kjersti Toppe (Sp).

Kjersti Toppe

– Vi er bekymret for at dette går ut over pasientbehandlingen både i kommunen og på sykehusene, sier Kjersti Toppe (Sp).

Foto: NRK

Hun sier at dette først og fremst kan gå ut over pasienter i usentrale strøk.

– Vi frykter at det blir vanskeligere å sende prøver fra de usentrale områdene og at det blir en forskjell i pasienttilbudet.

Administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium, Håvard Selby Ebbestad, deler bekymring med Toppe.

– Jeg er litt bekymret på vegne av pasientene. Det er viktig at man får den samme raske oppfølgningen uansett hvor i landet man bor. Det kommer nye løsninger, men det er klart at det vil koste mye mer, og det kan bli en utfordring for de mest avsidesliggende fastlegekontorene, sier han.

Håvard Selby Ebbestad

Fürst Medisinsk Laboratorium mottar 10 til 12.000 prøver i løpet av en dag. Administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad sier han er bekymret for at noen prøver ikke vil komme inn i tide.

Foto: NRK

Den nye ordningen er ikke avklart

– Det var en helt klar forutsetning da regjeringen fikk støtte til å slutte med A-post. At det ikke er på plass enda er helt uansvarlig. Det er snakk om viktig og sentral pasientbehandling.

Prosjektleder i Sykehusinnkjøp HF, Vanjeet Chatwal, sier til NRK at de er i en prosess med å finne nye løsninger til transport av pasientprøver.

Vanjeet Chatwal

Prosjektleder i Sykehusinnkjøp HF, Vanjeet Chatwal, sier til NRK at de er i en prosess med å finne nye løsninger til transport av pasientprøver.

Foto: NRK

– Nå pågår det en anskaffelsesprosess. Vi har gjennomført en prekvalifisering, også vil vi nå gjennomføre forhandlinger med de kvalifiserte tilbyderne i begynnelsen av november.

Han sier at sykehusinnkjøp garanterer for at pasientprøvene vil komme til laboratorium i rett tid.

– Vi vil ha et alternativ på plass, det er jeg overbevist om.

– Betyr det at hele landet er sikret?

– Ja det skal de være fra nyttår. Da har vi en nasjonal pakketransportordning ekspresstransport hvor vi kan garantere leveringstid dagen etterpå, i alle områder i Norge.

– Mye dyrere ordning

I statsbudsjettet for 2018 er det blitt beregnet å gi 30 millioner kroner til den nye ordningen. Men det mener Senterparti-politikeren er altfor lite.

– Det verste er at dette ikke er friske midler til sykehusene. De må ta fra sin pasientbehandling for å betale det som det koster for å innføre den nye ordningen. Det er helt urimelig, sier Toppe.

– Det finnes ingen transportprodukt i Norge som kan konkurrere med A-post. Det koster under 45 kroner å sende en A-post forsendelse uansett hvor i landet. Så det er helt naturlig at kostnadene på transport vil gå opp som følge av dette, sier Chatwal.

Ebbestad sier han tror det vil koste mye mer å få en ny ordning til å fungere optimalt.

– En del av det man tror man vil spare på å legge ned A-post må bli brukt for å få dette til å fungere, sier han.

Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, sier at anslaget på 30 millioner kroner er departementets beste anslag basert på innspill fra Helsedirektoratet.

– Anslaget er usikkert, og endelig kostnad vil først bli klarlagt når anskaffelsen er gjennomført, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger