Slottet brukte 2,4 mill på 40-årsfestene

Andre kostnader gjør at totalsummen på feiringen ble over dobbelt så høy. Slottet gikk totalt med 6, 7 mill i underskudd.

I dag ble årsberetningen for Det kongelige hoff lagt fram.

Sommeren 2013 fylte både kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit 40 år.

Kronprinsparet feiret dagen til Haakon med å invitere 220 av sine nærmeste til musikkfestival og bursdagsfeiring på Skaugum i fjor sommer. Festen fikk stor oppmerksomhet i pressen, og det var flere som mente festen var litt i overkant storslagen. Festarrangør Mette-Marit innrømmet at festen ble stor, men var fornøyd med opplegget.

Mette-Marit innrømmer at 40-årsdagen til ektemannen ble litt storslagen.

Politiet: 2,7 mill på sikkerhet

Det kongelige hoff brukte alene 2,4 millioner på begge 40-årsfestene til kronprinsparet i fjor. I tillegg kom en rekke andre kostnader som måtte til for å dekke festlighetene.

Økonomisjef Astrid Kværner ved Asker og Bærum politidistrikt sier at de grovt regnet brukte 2,76 millioner på kronprinsens feiring.

– Det inkluderer både personell og materiell som måtte leies inn. Blant annet måtte det leies inn gjerder, sier Kværner.

På forespørsel om de reelle utgiftene til kronprinsparets 40-årsfeiringer svarer slottet kort.

– Vi leser av regnskapet at kronprinsparets feiringer kostet 2,4 millioner. Hva ligger i den summen?

– 2,4 millioner er det som er belastet hoffet, sier kommunikasjonssjef ved Slottet, Marianne Hagen.

– Kommer det andre utgifter i tillegg?

–Ja, lønnskostnader kommer i tillegg.

– Så totalsummen blir..?

– 2,4 millioner. Lønnskostnadene har vi ikke regnet på.

Er utgiftene til 40-årsfestene på nivå med det som er vanlig ved slike kongelige feiringer?

- Det vil jeg ikke kommentere.

Mette-Marits dag ble feiret i mer beskjedne former med en friluftsgudstjeneste i Dronningparken.

I forbindelse med Kronprinsesse Mette-Marit sin 40-årsdag, inviterer Kong Harald og Dronning Sonja til utendørs gudstjeneste i Dronningparken. I tillegg til venner og familie, kommer enkeltpersoner og representanter for organisasjoner som kronprinsessen har samarbeidet med gjennom mange år. Tidligere biskop Gunnar Stålsett forretter.

Mette-Marit sin 40-årsdag ble feiret med friluftsgudstjeneste i Dronningparken.

Slottet gikk 6,7 mill i underskudd


Årsberetningen ble torsdag overlevert til Stortingets Presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen.

I beretningen kommer det frem at H.M. Kongen har deltatt ved 314 offisielle oppdrag i Norge og internasjonalt, mens H.M. Dronningen deltok på 98 offisielle oppdrag.

Det kommer også fram at slottet gikk i underskudd med drøye 6,7 millioner.

På spørsmål fra NRK om hva underskuddet skyldes svarer slottet at de har gjennomført tre store prosjekter som hver har kostet rundt 2 millioner; perspektivplan for slottsparken, nytt datasystem som måtte innføres etter omorganisering og en ny offisiell bil til dronning Sonja.

Årsregnskapet fra hoffet viser et underskudd for 2013 på 6.701.468 kroner, som dekkes av tidligere avsetninger. Hoffet gikk også med underskudd i 2012, da var det på rundt 3,7 millioner kroner.

Årsregnskapet fra kronprinsparets stab viser et underskudd på 37.251 kroner i fjor, mot et underskudd i 2012 på nesten en halv million. Også her dekkes underskuddet av tidligere års avsetninger.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger