Sliter med å stanse trygdeeksporten

Både Høyre og Frp gikk til valg på å stanse eksport av barnetrygd og kontantstøtte. Så langt går utviklingen i motsatt retning.

Arve Kambe

PRINSIPPER: Arve Kambe (H) viser til at kontantstøtteeksport kun koster staten 70 millioner i året, men sier det er prinsipielt viktig å sette en stopper for det.

Foto: SIV SANDVIK / NRK

Høyres og Fremskrittspartiets arbeidspolitiske talsmenn på Stortinget er skjønt enige: Det burde ikke være lov å sende kontantstøtte hjem til barn som aldri har bodd i Norge.

Erlend Wiborg

KAMPSAK: Erlend Wiborg sier Frp siden 2004 har kjempet for at det ikke skal være mulig å ta med seg kontantstøtten og lignende trygder ut av landet.

Foto: TERJE STEN JOHANSEN/Fremskrittspartiet

– Det er et problem, det skal først og fremst komme folk som bor i Norge til gode, sier Arve Kambe (H).

– Norske velferdsgoder skal gå til norske statsborgere og mennesker som jobber og betaler skatt her, sier Erlend Wiborg (Frp).

Men etter 489 dager i regjering har Høyre og Fremskrittspartiet ennå ikke klart å gjøre noe med saken.

Vil ha boplikt

Som NRK fortalte tirsdag øker eksporten av kontantstøtte. I snitt sender om lag 900 foreldre hver måned kontantstøtten hjem til familien i utlandet. 70 prosent av dem er polske statsborgere, og kontantstøtteeksporten er først og fremst knyttet til arbeidsinnvandrere med kone og barn i hjemlandet.

Det er EØS-avtalen som pålegger Norge å godta den type eksport. For å omgå regelverket har både Høyre og Frp programfestet at de vil gjøre kontantstøtten om til en lovpålagt, kommunal tjeneste der alle som mottar penger må bo i kommunen.

– Men det er ikke så enkelt. Det er flere lovtekniske ting som skal på plass, og regjeringen er i gang med en vurdering for å følge opp Sundvoldenplattformen, sier Kambe.

I regjeringsplattformen står det også at de vil «vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksport, men innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av».

Ber Frp ta ansvar

Arbeids- og sosialdepartementet bekrefter overfor NRK at de jobber med å følge opp dette punktet, men Robert Eriksson vil ikke kommentere saken i dag.

Rigmor Aasrud

REGLER: – Det er ikke noe mål for oss med mest mulig trygdeeksport, men vi må forholde oss til regelverket, sier Rigmor Aasrud (Ap).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Frp-kollega på Stortinget, Erlend Wiborg, sier at han har full tiltro til statsråden. På spørsmål om arbeidet har gått for sakte, svarer Wiborg at dette er noe den rødgrønne regjeringen burde tatt tak i da de satt med makten.

– Nå synes jeg Frp skal begynne å ta ansvar for at de sitter i regjering, og heller bruke andre forklaringer på at de ikke har gjort noe. Å vise til «åtte år med rødgrønn regjering» begynner å bli et utbrukt argument, sier Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud.

Arbeiderpartiets løsning er å bygge ut flere barnehageplasser, og kun tilby kontantstøtte til dem som ikke får barnehageplass.

– Det går ikke an å eksportere en barnehageplass, sier Aasrud.

SISTE NYTT

Siste meldinger