Sliter med å få godkjent utdannelsen i Norge

Norske studenter dro til England for å ta en master i klinisk ernæringsfysiologi, men her hjemme har de ikke fått godkjent utdannelsen.

Hanne Heen (til venstre), Martine Heir og Pia Gaardholm Sætre har tatt en master i klinisk ernæringsfysiologi i England.

I ett år har de ventet på at Helsedirektoratet skal gi dem autorisasjon. – Får vi ikke bruke utdannelsen vår i Norge, blir de fem årene på en måte bortkastet, sier de.

Foto: Hans Kristian Solli / NRK

Ett år etter at den første søknaden ble sendt, sier studentene at de ennå ikke hørt noe fra Helsedirektoratet – til tross for at de har klaget på vedtaket.

– Regjeringen oppfordrer oss til å utdanne oss i utlandet. Da rimer det dårlig når myndighetene møter oss med avslag og taushet, sier Martine Heir, Hanne Heen og Pia Gaardholm Sætre.

Trenger autorisasjon

En klinisk ernæringsfysiolog er utdannet til å se sammenhengen mellom kosthold og helse. Mange jobber på sykehus og sykehjem. Det er en beskyttet yrkestittel som krever autorisasjon fra helsemyndighetene.

Til sammen 17 norske studenter har tatt en mastergrad i klinisk ernæringsfysiologi i England. De studerte ved Leeds Beckett University etter å ha tatt en bachelor i ernæring ved Høyskolen Kristiania.

På forhånd hadde skolens ledelse hatt møter med Helsedirektoratet i Oslo, der de gjennomgikk utdannelsen i England. Det ble ikke gitt noen løfter om godkjenning på forhånd, men både skolen og studentene er overrasket over at de sju studentene som først søkte om autorisasjon, fikk avslag.

– Må omgjøres

Høyskolen har sendt et støtteskriv på vegne av studentene til Helsedirektoratet, der de ber om at vedtaket blir omgjort.

Dekan Kristin Vinje ved Høyskolen Kristiania.

Dekan Kristin Vinje ved Høyskolen Kristiania mener det er viktig at studentene nå får godkjent utdannelsen sin. Hun er overrasket over avslaget fra Helsedirektoratet.

Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

– Vi er overrasket over at direktoratet ikke bedømmer utdannelsen i England som jevngod med tilsvarende utdannelse i Oslo, Bergen og Tromsø. Dessuten synes vi studentene for ensidig blir sammenlignet med tilsvarende studier ved Universitetet i Oslo, sier dekan Kristin Vinje ved Høyskolen Kristiania.

Godkjent i England

Både Hanne og Martine har nå fått godkjent utdannelsen sin i England. Det betyr at de, om de vil, kan jobbe som ernæringsfysiologer på britisk jord, men de kan altså fortsatt ikke jobbe i Norge.

Pia tok mastergraden nå i september, og skal søke om britisk godkjennelse.

– Vi vil jo jobbe i Norge, og på grunn av EØS kan de ikke gi oss direkte avslag. Enten må de gi oss autorisasjon, eller så må vi få en såkalt prøvetid hvor vi blir veiledet av en allerede autorisert klinisk ernæringsfysiolog, sier Hanne, som fikk den britiske godkjennelsen for et halvt års tid siden.

Vurderer på nytt

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet sier det er riktig at direktoratet har hentet sine faglige råd fra Universitetet i Oslo.

– Søkerne har imidlertid store mangler i basalfagene, og disse manglene ville vært de samme uansett hvilke universitet vi hadde henvendt oss til, understreker hun.

Videre sier hun at Helsedirektoratet fikk informasjon fra britiske helsemyndigheter om at utdannelsen som de norske studentene tok ikke automatisk ville bli godkjent i England.

– Når vi nå vet at enkelte av søkerne har fått godkjent sin utdannelse i der, vil vi vurdere sakene på nytt ut fra EU-regelverket. Vi vurderer også muligheten for om kandidatene kan få tilbud om en egnethetstest som kan gi norsk autorisasjon, sier avdelingsdirektør Anne Farseth.

Direktoratet mener at de har vært i kontakt med studentene.

– Det var en av søkerne som ba om at klagebehandlingen ble stoppet fordi det var kommet signaler om britisk godkjenning. Vi har informert de syv søkerne om forlenget saksbehandlingstid i brev 23. august og 1. november. Den 30. august fikk de også en forklaring på hvorfor saksbehandlingen tok lang tid, sier Farseth.

Er utålmodige

Mens de venter på autorisasjon, må de tre jentene jobbe med andre ting.

– Jeg har vært heldig og har full stilling som portør på et sykehus. Men det er jo ikke det jeg vil holde på med i lengden. Jeg vil jobbe som klinisk ernæringsfysiolog. Norge har støttet meg med Lånekassen og stipend. Nå vil jeg gi noe tilbake, sier Martine.

De to andre nikker mot henne.

I første publisering av denne saken ble det skrevet at Helsedirektoratet ikke hadde vært i kontakt med studentene. Saken er oppdatert med kommentar fra Helsedirektoratet som sier at de har sendt brev og forklart situasjonen for studentene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger