Slik vil Vegvesenet ruste opp veinettet de neste årene

135 milliarder kroner på ny vei, grønn satsing i byene og 30 nye veiprosjekter. Dette er hvordan Vegvesenet skal bruke milliardene de neste seks årene:

Rassikring riksvei 13

MYE VEDLIKEHOLD: Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er anslått til 33 milliarder. Midlene til vedlikehold og fornying de neste seks årene vil gi reduksjon i etterslepet.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Onsdag morgen legger Statens vegvesen frem handlingsprogrammet på hvordan vei-Norge skal rustes opp fra 2018–2023. Her får du en smakebit på hva veinettet har i vente.

Veiprosjekter 2018-2023

STORE PROSJEKTER I HELE LANDET: 50 store riksveiprosjekter under arbeid og 30 nye prosjekter åpnes frem mot 2023.

Foto: Maria Knoph Vigsnæs

Hva vil skje med riksveiene?

 • Et rekordstort beløp, – hele 135 milliarder kroner, skal brukes på å bygge nye veier de neste seks årene.
 • 50 store riksveiprosjekter vil være under arbeid frem til 2023, og 30 nye prosjekter åpnes.

Oversikt over nye store prosjekter som starter i perioden:

Veiprosjekter som åpnes:

PLANLAGT: Gulli bru på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger i Hedmark.

PLANLAGT: Gulli bru på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger i Hedmark.

Foto: ILLUSTRASJON: Statens vegvesen

Storsatsing i byene – flere skal gå og sykle

 • Det er planlagt at 28 milliarder kroner skal brukes til miljøvennlig transport i de ni største byområdene.

– Dette stimulerer i betydelig grad byområdene til å gå i miljøvennlig retning, sier vegdirektør Gustavsen.

Sykkelfelt Bragernes strand Drammen

GRØNNERE BYER: Vegvesenet skal bruke titalls milliarder på mer miljøvennlig transport i Norges ni største byer.

Foto: Harald Inderhaug / NRK
 • Målet er nullvekst i personbiltrafikken i byene og å få flere til å sykler, gå og bruke kollektivtrafikk.
 • Staten vil bidra med halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Les også: Flere dyre samferdselsprosjekter vil aldri bli en realitet

Vil utnytte at biler «snakker» sammen

 • Intelligente transportsystemer åpner for nye muligheter og biler kan for eksempel motta og dele informasjon om veiforhold.

 • Vegvesenet skal iverksette piloter de neste årene som skal teste hvordan ny teknologi kan bidra til effektivisering.

– Som myndighet for vei og trafikk skal vi arbeide med lovverk, data, personvern og standardisering, forteller vegdirektøren.

Slitne og dyre tunneler

 • Ved inngangen til 2014 manglet 217 tunneler utbedring. I perioden 2014–2017 har 41 tunneler blitt utbedret, dermed gjenstår det 176 tunneler.

  Sørkjosen tunnel

  TUNNEL KOSTER: 1. februar åpnes Sørkjostunnelen på E6 i Nord-Troms for ordinær trafikk. Anlegget er mer enn ett år forsinket. Hele prosjektet for den 4,6 kilometer lange tunnelen har kostet rundt en milliard kroner.

  Foto: Henning Walter Larsen
 • Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er anslått til 33 milliarder og halve behovet er knyttet til tunnelene.

 • 23,3 milliarder skal nå brukes til vedlikehold på veiene de neste seks åene. I tillegg til 10,2 milliarder til fornying.
 • 11.8 av milliardene skal brukes til vedlikehold av tunneler og 1.9 milliarder til veifundament, veidekke, drenering, bruer, fergekaier, veiutstyr og miljøtiltak.

– Fornying i tunnelene gjør at vedlikeholdsetterslepet vil bli redusert i årene framover. Men de planlagte tunnelutbedringene krever betydelige midler, derfor kan vi ikke hindre økning i vedlikeholdsetterslepet for enkelte andre vegobjekter, sier vegdirektøren.

Oppgraderer fergekaier, nedprioriterer bruer

 • Det er et omfattende behov for vedlikehold og fornying av bruer og fergekaier i Norge for å opprettholde bæreevnen og trafikksikkerheten.

Bil har kjørt inn rekkverk på bru.

Her mistet føreren livet da bilen kjørte ut mot venstre og traff enden av brurekkverket. Det var ikke lagd korrekt overgang fra stål til betongrekkverk, ifølge Statens vegvesen. Brurekkverket trengte gjennom bilen og traff føreren.

Foto: Statens vegvesen
 • 1.4 milliarder kroner skal brukes på fergekaier for å innfri miljøkravene i nye fergekontrakter.

 • Det er også lyst ut en utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferge på fergesambandet rv. 13 Hjelmeland-Nesvik.

 • På grunn av økte kostnadene til utbedring av tunneler prioriterer ikke Vegvesenet forfallet på bruene rundt om i Norge.

 • Basert på inspeksjoner prioriteres bruer med alvorlige skader og avvik med tanke på bæreevne og trafikksikkerhet, med tiltak som finansieres over vedlikehold av riksveier.

 • Forfallene på bruer vil bli prioritert etter 2023.

 • Les mer om farlige bruer: Dårlig rekkverk på bru førte til dødsulykke

Nye, moderne rasteplasser

 • Det er planlagt 20 nye rasteplasser langs veiene i perioden 2018–2023.
 • Det er stor variasjon i standarden på dagens rasteplasser langs norske veier og Vegvesenet vil vurdere en standardisering av toaletter, benker og andre fasiliteter.
 • Det vil også etableres 35 nye døgnhvileplasser innen 2023.

Dette er hvordan milliardene fordeles:

17-1650 - Illustrasjon- Handlingsprogrammet Recovered

FORDELINGEN AV MILLIARDENE: Dette er Vegvesenets fremstilling av hvordan milliardene skal fordeles de neste seks årene.

Foto: ILLUSTRASJON: Statens vegvesen

SISTE NYTT

Siste meldinger