Slik vil Erna løse flyktningkatastrofen

STORTINGET: Statsminister Erna Solberg (H) vil ta imot 20 flere syke flyktninger, og øker bistanden til flyktningkatastrofen i Syria til én milliard kroner.

Erna Solberg
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det utspiller seg menneskelige tragedier av dramatiske dimensjoner i Middelhavet.

Slik begynte statsminister Erna Solberg (H) sin redegjørelse om Norges innsats i forbindelse med flyktningkatastrofen i Middelhavet, Irak og Syria.

Hun sa også at Norge sender ett skip for å delta i EUs operasjon i Middelhavet.

Gir én milliard kroner i støtte i 2015

Hun innviterte Stortinget til en prosess med tre sentrale utfordringer.

–Vi må ikke forenkle situasjonen. Det er en kompleks situasjon der en blandet gruppe mennesker, både migranter og flyktninger, drar fra sine hjemland. Mange flykter fra krig og konflikt, andre forsøker å forlate et liv i fattigdom.

Solberg sa videre at Norge allerede nå bidrar for å håndtere krisen. Hun berømmet også norske sjøfolks og norske skips innsats for å avhjelpe krisen.

– Totalt sett reddet den komersielle skipsfarten om lag 42 000 mennesker på vei over Middelhavet i fjor.

Hun lovet at regjeringen skal øke bidragene til Frontex og andre relevante tiltak i revidert nasjonalbudsjett.

– Norge er allerede en av de aller største giverne i Syria-krisen. Bare Kuwait gir mer.

Regjeringen skal øke støtten til humanitær innsats og utviklingsaktiviteter i Syria og nabolandene i revidert nasjonalbudsjett.

Det betyr at den totale norske støtten i år blir på 1 milliard.

– Med dette vil Norge ved utgangen av 2015 ha bidratt med nesten 3 milliarder kroner i bistand til syria og regionen siden borgerkrigen startet.

Flere syke flyktninger

Regjeringen har blitt kritisert for å ikke ville ta imot kvoteflyktninger med spesielle medisinske behov fordi de koster for mye.

– Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett tredoble antallet av denne typen kvoteflyktninger i 2015 i forhold til i 2014, sa Solberg fra Stortingets talerstol.

Det vil si en økning på 20 flyktninger med medisinske behov til totalt 60. Disse blir hentet fra kvoten på 2120 kvoteflyktninger for 2015, altså øker de ikke kvoten.

Helse- og omsorgsdepartementet har også bedt Helsedirektoratet om hvordan Norge kan bidra til forsterket helsehjelp til flyktninger fra Syria i både Libanon og Jordan.

Samtidig pekte statsministeren på at Norge er på smertegrensen når det gjelder å ta imot et stort antall kvoteflyktninger. Dette blant annet fordi kommunene sliter med å bosette dem som allerede har kommet til landet.

Innviterer Stortinget til å løse disse utfordringene

Statsminister Erna Solberg brukte også redegjørelsen til å invitere Stortinget for å finne løsninger på tre utfordringer i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett:

  • Norges bidrag til krisen i Middelhavet.
  • Behovet for mer nødhjelp til Syria og nærområdene.
  • Ambisjonsnivået for mottak av kvoteflyktninger i 2016.

– Målet er å finne løsninger som gir grunnlag for en bred politisk beslutning, avsluttet Solberg.

SISTE NYTT

Siste meldinger