Hopp til innhold

Slik vil arbeidslivet løse flyktningkrisen

Flyktningene må ut av mottakene og inn i arbeidslivet så fort som mulig, mener LO og NHO. Nå sender de brev til regjeringen med en smørbrødliste av tiltak som de mener vil virke.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen

NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen vil hjelpe regjeringen med å få flyktninger ut av mottakene og inn i relevant arbeid.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

I et brev til regjeringen som NHO og LO sendte torsdag kveld, foreslår organisasjonene blant annet å gi bedriftene pengetilskudd for å få folk i jobb.

Utfordringen er å få flyktningene i arbeid, i en situasjon der arbeidsledigheten her hjemme stiger og mange unge står uten jobb.

– Vi må nå sette inn til tak som gjelder alle disse gruppene, og se om vi ikke kan hjelpe dem inn i arbeidslivet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Brev til regjeringen fra NHO og LO

- Vi ser alvorlig på situasjonen og ønsker å bidra til at flere kan delta i arbeidslivet, sier NHO og LO i et felles brev torsdag kveld.

Foto: Hilde M. Rønneberg

Tiltakene som organisasjonene foreslår skal gjelde for alle grupper som trenger bistand, og ikke bare flyktningene.

Unge under 30 år skal prioriteres.

Vil gi bedriftene 75 kroner i timen

– Helt konkret foreslår å innføre et lønnstilskudd på 75 kroner pr time, slik at vi bruker ytelsene inn i arbeid, i stedet for at vi betaler for passivitet, sier Skogen Lund.

Hun medgir at mange bedrifter har nok med seg selv om dagen, og sier at det nok ikke er en kø av bedrifter som står klare til å ta inn dem som i dag står utenfor arbiedsmarkedet.

LO-leder Gerd Kristiansen er sikker på at tiltakene vil virke.

– Det er klart det vil hjelpe. Vi har en plikt til å delta i denne dugnaden som landet er i. Vi har en plikt til å hjelpe kommuner og bedrifter til å få folk inn i arbeidslivet, sier LO-lederen.

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg får forslag fra de største arbeidslivsorganisasjonene for hvordan flere flyktninger kan sysselsettes.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Lønnstilskuddet for arbeidspraksis i private bedrifter eller for en jobb i det offentlige skal gjelde i inntil ett år.

Advarer mot å blåse opp offentlig sektor

LO-lederen sier at hun ser det som helt naturlig at også kommunene og det offentlige må delta i dugnaden.

– Vi vet at det er et vedlikeholdsetterslep i kommunene som er enormt og at det er mange oppgaver som ikke blir gjort i eksempelvis helsesektoren, sier hun.

Men NHO-direktør Kristin Skogen Lund advarer mot å blåse opp offentlig sektor enda mer.

– NHO er ikke så glad for å ta til orde for flere ansatte i offentlig sektor. Men vi er klare på at dette er midlertidige tiltak, og det kan være fornuftig å også gi noe av disse midlene til kommunene, sier Skogen Lund.

– Vi kan ikke løse dette ved å la offentlig sektor ese ut enda mer, da har vi ikke løst den egentlige utfordringen, sier hun.

Organisasjonene foreslår å gi NAV hovedoppgaven for å drifte tiltakene, samt å står for driften av et nasjonalt styringsorgan.

De vil at NAV skal få større armslag og ikke være bundet av så detaljerte føringer som i dag, slik at etaten kan snu seg rundt og gjøre fornuftige tiltak raskt.

AKTUELT NÅ