Hopp til innhold

Slik strammer regjeringen inn asylpolitikken

Med en ekstrakostnad på 9,5 milliarder kroner for 2016, vil regjeringen stramme inn på regelverket for å redusere antall asylsøkere til Norge.

Siv Jensen og Erna Solberg

Siv Jensen og Erna Solberg legger fram tilleggsnummeret.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

De ekstra kostnadene vil gå til drift av asylmottak, mer politi, bosetting i kommunene, økt saksbehandling i UDI og håndtering av enslige mindreårige asylsøkere, skriver regjeringen i sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet for 2016.

– Regjeringen har i dag lagt fram tøffe tiltak, men det er viktig og nødvendig i den situasjonen vi står i nå, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen ønsker å redusere enkelte ytelser for asylsøkere i Norge, men vil også gjøre innstramminger for å senke antallet asylsøkere som kommer. Her er noen av tiltakene som blir lansert:

  • Redusere ytelsene til beboerne i mottak med 20 prosent. For noen grupper blir reduksjonen mindre. Endringer i andre europeiske land kan føre til ytterligere justeringer.
  • Regjeringen mener det er nødvendig å se migrasjon, retur og bistand i sammenheng og vil ta i bruk utenrikspolitiske virkemidler for å fremme samarbeid om retur.
  • Kutte norskopplæring fra 250 til 175 timer.

Regjeringen vurderer videre en rekke andre innstramminger:

  • Nye midlertidige beskyttelsesformer hvor oppholdstid ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
  • Regjeringen vurderer å bruke integreringskriterier, altså se hvem som kan best bli integrert i Norge, for innvilgelse av søknader.
  • Innstramminger i retten til familiegjenforening
  • Suspendere utlendingsforskriften 8-2
  • Heve botiden for norsk statsborgerskap fra tre til fem år.
  • Særordninger for flyktninger og botidskrav for kontantytelser.

– Ikke dimensjonert

– Jeg håper andre partier på Stortinget vil slutte seg til innstramminger. Det legger regjeringen opp til fordi vi mener det er nødvendig, sier Jensen.

– Norge er ikke dimensjonert for tilstrømmingen vi ser nå. Det vil utfordre alle ledd og fortelle hvorfor vi må stramme inn.

SVs Snorre Valen reagerer på innstrammingene, blant annet reduksjonen i antall timer med norskopplæring.

– Det er mildt sagt dårlig integreringspolitikk når vi vet at det kommer flere asylsøkere, mener han.

Vil at alle partier snakker sammen

22. oktober sa Venstres innvandringspolitiske talsmann, Andre Skjelstad, klart nei til Frps krav om en strengere asylpolitikk.

Nå som regjeringens konkrete forlag til innstramminger ligger på bordet, varsler Skjelstad at Venstre vil gå nøye gjennom punktene for å se om de bryter med samarbeidsavtalen på innvandringsfeltet.

- Det overordna for vår del er å korte ned tiden i asylmottak, som er den mest kostnadsdrivende faktoren her. Vi må få dem ut i jobb. Når det gjelder innstramminger vi ikke har vært med på i en avtale, så må vi komme tilbake til det. Alle vet at vi er svært kritiske til det, sier han til NRK.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide er tilbakeholden i kommentarene til regjeringens varslede innstramminger.

– Jeg synes det er for tidlig å kommentere alle innstrammingene. Vi har en helhetlig avtale på innvandring- og integreringsfeltet. En del av disse forslagene kommer helt sikkert til å utfordre denne avtalen, men jeg ønsker at hele det politiske Norge skal sette seg ned i fellesskap og diskutere seg fram til hva vi mener er riktig i denne situasjonen, sier Hareide.

– Da håper jeg vi blir enige om at det ikke er verdens fattige som skal ta den største regningen for den dugnaden der alle må stille opp.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger