Venstre vil tvinge bankene til å gi flere unge boliglån

Vil pålegge bankene å tydelig prioritere unge når de gjør unntak fra omstridt egenkapital-krav. Bankene er skeptiske og vil ha mindre detaljstyring - ikke mer.

RajaTrappa

KREDITTSJEF RAJA: Venstres finanspolitiske talsperson og parlamentariske nestleder Abid Q. Raja på vei opp en av de mange trappene på Stortinget.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Innstrammingene har rammet unge for hardt. Når antallet førstegangskjøpere i Oslo går ned for tredje året på rad, samtidig som antallet med to og tre boliger bare øker, må vi gjøre noe, sier Abid Raja til NRK.

Venstre-profilen er partiets finanspolitiske talsperson, og jobber for at regjeringen partiet sitter i skal justere boliglånsforskriften på en måte som gjør livet lettere for unge boligkjøpere.

– For mange førstegangskjøpere er det sjanseløst å komme inn på boligmarkedet uten foreldre som kan bidra med friske penger eller kausjonere gjennom å stille sikkerhet i egen bolig, sier Raja.

Vil spesifisere at unge skal prioriteres

Norske banker er pålagt å kreve 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig. I tillegg får ingen i utgangspunktet låne mer enn maksimalt fem ganger bruttoinntekt.

Bankene har siden 2017 kun hatt mulighet til å gjøre avvik fra kravene i ti prosent av innvilgede lån utenfor Oslo og i åtte prosent av innvilgede lån i Oslo. Det er regjeringens boliglånsforskrift som regulerer dette, og den er oppe til ny vurdering i juni.

– Jeg mener bankene skal ha ti prosent avvikskvote uansett sted, og jeg vil at regjeringen innretter forskriften slik at det spesifiseres at det er førstegangskjøpere og unge i etableringsfasen som skal få nytte av dette slingringsmonnet, sier Raja.

Storbankene: – Vi prioriterer de unge

Verken DNB eller Nordea hilser ytterligere detaljstyring av hvem de skal gi lån og ikke særlig velkommen.

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea sier de prioriterer unge som skal inn på boligmarkedet når de gir unntak.

Christian Steffensen, Nordea

SKEPTISK 1: Nordea-direktør Christian Steffensen.

Foto: NRK

– Sånn sett er dette i tråd med den praksis vi benytter. Samtidig kan forslaget frata bankene nødvendig fleksibilitet vi trenger i ulike kundesituasjoner også for kunder som ikke er del av det unge segmentet. Eksempler her er å hjelpe kunder i krevende livssituasjoner som samlivsbrudd, sykdom eller andre større livshendelser, sier Steffensen.

Vidar Korsberg Dalsbø

SKEPTISK 2: Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

Foto: DNB

– Hensikten med avvikskvoten er å gi bankene fleksibilitet til å bruke godt bankhåndverk. Vi vil derfor advare mot forslag som innsnevrer bankens mulighet til å bistå kredittverdige kunder også utenfor det unge segmentet, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

Storbankene benytter seg av dagens avviksvote i ulik grad. Nordea opplyser at de «ligger litt i underkant av avvikskvoten» og det samme gjør DNB.

Storebrand svarer at de ikke ønsker å gå ut med hvor stor del av avvikskvoten de benytter, men at det er lavt.

– Myte at vi sitter og prioriterer de formuende

Også blant distriktsbankene varierer det i hvilken grad man benytter seg av avvikskvoten.

Sparebank1 Nord-Norge opplyser til NRK at deres avviksprosent var 9,2 prosent i siste kvartal i fjor, Sparebank1 Østlandet opplyser at de benytter kvoten på ti prosent «så og si fullt ut», mens Sparebanken Sogn og Fjordane opplyser at kvotebruken deres de siste par kvartalene har ligget rundt 5-6 prosent, og at to av tre unntak ble gitt unge kunder.

FrodeVasseth

SKEPTISK 3: Finansdirektør Frode Vasseth i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Foto: Arve Ullebø / Sparebanken Sogn og Fjordane

Finansdirektør Frode Vasseth synes ikke Rajas forslag er ønskelig av samme grunn som storbankene peker på. Han synes i hovedtrekk at dagens forskrift fungerer godt.

– Men vi hadde gjerne sett at særreglene for Oslo ble tatt bort. Etter vårt syn er behovet for disse mindre nå. I tillegg er de særlig utfordrende for små og mellomstore banker med få lån i Oslo, fordi få lån betyr at hvert enkelt unntak slår betydelig ut på avviksprosenten, sier Vasseth.

Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank1 Midt-Norge sier de prioriterer unge kunder på vei inn i boligmarkedet høyest av alt, men er kritisk til å fjerne handlingsrommet for andre grupper.

reite

SKEPTISK 4: Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank1 Midt-Norge.

Foto: unknown / Sparebanken SMN

– Det er en myte at vi i bankene sitter og prioriterer formuende kunder som av praktiske årsaker ønsker litt avdragsfrihet. Her er vi svært strenge, sier Reite.

– Viktigst at ikke spekulantene får unntak

Tilbake på Stortinget minner Abid Raja om at dette er en sak som betyr mye for mange, og en sak politikerne ofte blir kontaktet av velgere om.

– Vi får mange henvendelser fra folk som er fullt ut i stand til å betjene lån selv om de ikke oppfyller alle dagens krav. Slik bør det ikke være. Derfor er det viktig at bankene fullt ut benytter seg av den fleksibiliteten de faktisk har, mener Venstre-toppen.

Han sier seg enig i at det fremdeles må være rom for å hjelpe lånetakere som trenger ekstra økonomisk hjelp i vanskelige situasjoner, uavhengig av alder.

– Poenget mitt er bare at vi må spesifisere at unge skal prioriteres. Det aller viktigste er at unntakene ikke skal brukes på de som kjøper bolig to, tre og fire for å investere og spekulere. For slike må det ikke gjøres unntak fra forskriften. Avvikskvoten er ikke ment for dem, sier Abid Raja.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger