Slik skal Siv og Frp vinne lokalvalget

Lovfestet rett til eldreomsorg, forsøksordning med statlig finansiering og mer vekt på utdanning. Frp og Siv Jensen skal vinne valget med å kjøre eldreomsorg på topp i valgkampen.

Siv Jensen

Partileder Siv Jensen (Frp) talte til eget landsmøte.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Helse og omsorg skal være på topp når Frp skal ut i valgkamp foran høstens valgkamp.

Partileder Siv Jensen (Frp) står foran landsmøtet og er klinkende klar på hva som skal være Frps mantra når de skal overbevise norske velgere til å stemme dem i kommuner og fylker 14. september.

Eldre og eldreomsorg.

– Statlig finansiert eldreomsorg har vært hjertebarnet til Carl I. Hagen og John Alvheim. Nå er det endelig på trappene en forsøksordning med statlig finansiering. Og vi har fått gjennomslag for at forsøket skal finansieres med en overslagsbevilgning.

Det siste betyr at det er den eldres behov, ikke kommunenes økonomi, som avgjør hva slags tilbud eldre skal få.

Hun var også klar på at staten må ta større økonomisk ansvar for eldreomsorgen. I tillegg kom hun med løfte om rettigheter.

– Vi skal innføre lovfestet rett til eldreomsorg, en hjertesak for Frp. De eldre skal ha samme rettigheter til et tilbud på samme måte som våre barn har rett til lovfestet rett til utdanning, sa Jensen.

Til angrep på Støre-forslag

Én av de hete potetene på landsmøtet, er Jonas Gahr Støres (Ap) forslag om å ta inn 10 000 flere flyktninger til Norge de neste to årene.

Utspillet utløste resolusjonsforslag fra åtte forskjellige fylkeslag i tillegg til et forslag fra Fremskrittspartiets Ungdom. Dette ble også tema i talen.

– Det er utfordrende tider i verden. Det er ikke mulig å ikke bli berørt av flyktningekatastrofen. Det foregår en debatt om hvor mange flyktninger vi skal ta imot i Norge, men vi kan hjelpe mange flere gjennom å bruke pengene i nærområdene der flyktningene er. Derfor sier Frp nei til flere 10 000 flere flyktninger, og ja til å øke hjelpen ute.

Skrøt av gjennomslag

Jensen erkjente også at det har vært utfordringer med å sitte i regjering.

– Det er lov å mene at det er saker vi burde vunnet i regjering. Det er også lov å si at det er problematisk å samarbeide med KrF, eller være uenig med prioriteringene, sa partilederen.

  • Hun ramset også opp gjennomslag for Frps syn på en rekke felter:
  • Styrking av Heimevernet i nord i revidert nasjonalbudsjett.
  • Tildeling av konsesjoner i Barentshavet for olje- og gassutvinning.
  • 12,5 milliarder kroner i skattelette
  • Flere gjennomslag i justissektoren som etablering av soning i utlandet
  • Gjennomslag i helse-, sosial- og rusfeltet.

SISTE NYTT

Siste meldinger