Slik skal kommunene lokkes til sammenslåing

– Dette har jeg gledet meg til. Slik innledet Jan Tore Sanner pressekonferansen med dokumentet som kan forandre hele kommune-Norge.

Kommunalminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la frem planen for hvordan Norge skal redusere antall kommuner.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi legger frem den første store saken om kommunereformen for Stortinget. Den redegjør for målene med reformen, gjennomføringen og de økonomiske virkemidlene.

Slik åpnet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) pressekonferansen der han la frem regjeringens kommuneproposisjon.

– Kommunereformen er viktig fordi den handler om hvilke oppgaver og hvilket ansvar kommunene skal ha. Det handler om velferd, og det handler om de vekstutfordringene kommunene rundt de store byene opplever.

Sanner: – Kommunereformen er overmoden

Kommunal- og moderniseringsministeren pekte på at det er 50 år siden den siste store kommunereformen i Norge.

– Da reduserte man antall kommuner fra 750 til 450 kommuner. Siden den gang har det skjedd mye i kommunenorge og i samfunnet for øvrig. Kommunereformen er overmoden, sa Sanner.

Han fortsatte med å si at dagens 428 kommuner har mellom 211 og 630 000 innbyggere.

– De kommunene har i utgangspunktet akkurat det samme ansvaret.

Og oppgavene har bare blitt flere og flere.

– Vi har vært veldig flinke til å tilføre nye oppgaver til kommunene. I løpet av de siste 50 årene har kommunene fått mellom 30 og 40 nye oppgaver eller utvidede ansvarsområder. Veldig mange av de oppgavene er innenfor velferdsområdet. Vi har altså vært flinke til å tilføre oppgaver, men vi har kanskje ikke vært like flinke til å ruste kommunene til å ta ansvaret for disse oppgavene, sa Sanner.

Utfordringer i kø

Sanner pekte også på at kommune-Norge står overfor en rekke nye utfordringer i årene og tiårene som kommer. Blant annet at:

  • Det blir dobbelt så mange over 67 år de neste 40 årene.
  • Det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist.
  • De store byregionene vil vokse med om lag 30 prosent de neste 16 årene.

– Kommune-Norge står overfor en del forhold som ikke går over. Det gjør at kommunereformen ikke er avhengig av at jeg er kommunalminister. Reformen kommer, spørsmålet er bare når, sa Sanner.

Han sier hovedformålet med reformen er å gjøre kommunene rustet til å gjøre kommunene i stand til å gi innbyggerne gode velferdstjenester i fremtiden.

Kun 15 frivillige sammenslåinger siden 1988

Siden 1988 har det bare vært 15 frivillige kommunesammenslåinger i Norge. I følge regjeringens ekspertutvalg bør dagens 428 kommuner reduseres til rundt 100. Likevel håper kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at han skal klare å gjennomføre den store kommunereformen med hovedsaklig frivillige sammenslåinger.

– Det er et viktig utgangspunkt for reformen at den skal bygge på frivillighet. Men vi har også sagt at ingen enkeltkommuner skal kunne stoppe en komunesammenslåing der det er ønskelig at flere kommuner går sammen, sa Sanner.

Regjeringen legger opp til to forskjellige løp, ett for kommuner som i løpet av høsten vedtar å slå seg sammen, og ett for en helhetlig kommunereform som vedtas av Stortinget våren 2017.

En del av ordningene som skal friste til sammenslåing vil bare gjelde for de som frivillig går inn for storkommuner.

Les mer:

Mer gulrot enn pisk

Sanner vil innføre en premieordning hvor de kommunene som slår seg sammen premieres med et beløp.

Regjeringen vil også øke engangstilskuddet som kommunene skal få for å kompensere for utgiftene som er knyttet til en sammenslåing, som for eksempel datasystemer, nye bygninger og lignende.

Regjeringen vil også ha en gulrot knyttet til de tilskuddsordningene som kommunene har i dag. Hvis noen kommunener som i dag har rett på for eksempel et småkommunetilskudd, skal de få beholde dette i 20 år dersom de slår seg sammen med nabokommuner innen reformperioden er over. Etter dette skal regjeringen gå gjennom tilskuddsordningene på nytt, noe som kan bety at de kommunene som da ikke har slått seg sammen med andre, risikerer å miste tilskuddene som de andre altså får beholde i 20 år.

Sanner har avvist at han ville slette gjelden til kommuner som slo seg sammen, for å unngå at kommunegjeld skulle hindre sammenslåing.

– Nei, det er et dårlig virkemiddel. Jeg legger fram konkrete virkemidler, så de som er i samtaler vil kunne se hvilke rammevilkår som gjelder, og hva de får i reformstøtte og andre økonomiske virkemidler dersom de slår seg sammen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger