Hopp til innhold

Slik sikrer du deg mot radon

I flere kommuner blir det bygget boliger som ikke er sikret mot radongass, selv om kommunene vet at det er forekomster av den radioaktive gassen.

Radon (Illustrasjon)
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

En undersøkelse utført av Statens strålevern i sju kommuner viser at 30 prosent av husene har så store forekomster av radon at det kan være helsefarlig.

Tidligere beregninger har vist at hele 175.000 norske boliger overskrider anbefalt nivå for radon i inneluft.

Les mer og sjekk strålingen der du bor: For høy radonstråling i nye boliger

Les også: Vil ikke måle radon

Avdelingsdirektør Per Strand sier han er overrasket over de høye tallene.

- Vi hadde kanskje ventet noen få prosent over tiltaksgrensen. Men at det er i snitt så mye som 30 prosent, og at det i enkelte kommuner er opptil 60 prosent av husene bygget etter år 2000 som har et radonproblem, det hadde vi ikke trodd. Det er meget alvorlig, og veldig nedslående, sier Strand.

Rundt 300 nordmenn dør årlig av lungekreft som følge av høye radonkonsentrasjoner i boliger.

Video nsps_upload_2008_12_23_18_5_53_1083.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: - Radonproblem i 30 prosent av nyere hus

- Ikke godt nok

Statssekretær Dagfinn Sundsbø i Helse- og omsorgsdepartementet tar resultatene alvorlig.

Dagfinn Sundsbø

Dagfinn Sundsbø.

Foto: Sidsel Avlund / NRK

- Det er ikke godt nok. Det setter mennesker i fare for en økt kreftrisiko, og vi kan ikke leve med at 30 prosent av beboerne i nye bygg skal leve risikoutsatt, sier Sundsbø.

Nye bygg som inneholder for mye radon bygges i strid med byggforskriftene, og erstatningskrav mot utbygger kan være en vei å gå.

- Når det gjelder fuktskader og lignende har utbygger et erstatningsansvar hvis bygget ikke er oppført i henhold til forskriftene. Kanskje bør det gjelde også ved gjennomtrenging av radon, sier Sundsbø.

Dette kan gjøres

Hvis du har en høy konsentrasjonen av radon i huset, kan dette reduseres ved hjelp av enkelte tiltak. Det er imidlertid både enklere og billigere å være føre var.

Ifølge Statens strålevern er de tre viktigste tiltakene tetting, trykksenking av byggegrunnen, og ventilasjon.

Man kan redusere inntrengingen av radon ved å tette luftlekkasjer og sprekker i gulv og grunnmur, spesielt rundt rør og kabelgjennomføringer.

Aktiv trykksenking av byggegrunnen er det mest effektive tiltaket hvis forholdene tilllater det. Dersom dette ikke er mulig, bør man vurdere andre tiltak.

Video nsps_upload_2008_12_23_19_9_8_1103.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Her forklarer direktør i strålevernet Ole Harbitz hvor skadelig radon er.

Ventilasjon er også viktig for å bedre inneluften. Ettersom radonkonsentrasjonen er størst i kjellere, kan det hjelpe å installere ekstra lufteventiler i veggene.

Kontakt en rådgiver

Gjennomtrenging av radon skal helst forebygges, og i de fleste tilfeller kan man beskytte seg ved å utstyre huset med følgende:

  • Radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen. Dette omfatter også tette rørgjennomføringer i gulv og vegger.
  • Aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget.
  • Et balansert ventilasjonssystem.

Den gjeldende grenseverdien for radonkonsentrasjon er på 200 Becquerel per kubikkmeter luft.

Statens strålevern anbefaler at man tar kontakt med en profesjonell rådgiver dersom man har høyere radonkonsentrasjoner i huset.

Les mer hos Statens strålevern: Tiltak mot radon i inneluft

Se flere råd og tiltak hos Trygg og sikker

Video nsps_upload_2008_12_23_19_9_8_1103.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: - Radon gir lungekreft, sier Ole Harbitz i Statens strålevern

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger