Slik påvirker statsbudsjettet norsk økonomi

Regjeringen legger opp til å bruke flere oljemilliarder enn noen gang før. Ekspertene er enige om hva det vil bety for boliglånsrentene.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen, tradisjonen tro iført cowboyhatt i anledningen fremleggelsen av statsbudsjettet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til å bruke 3,3 prosent av den anslåtte verdien av oljefondet i 2013.

Finansministeren legger i budsjettet opp til en oljepengebruk på 125 milliarder kroner fra Oljefondet. Men regjeringen hadde kunnet bruke 25 milliarder til, og fortsatt holdt seg innenfor handlingsregelen.

LES OGSÅ: Sigbjørn Johnsens finanstale.

LES OGSÅ: – Vi kan bruke mer penger

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities

Regjeringen har voktet seg for å tvinge Norges Bank til å sette opp rentene, mener Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities

Foto: First Securities

Det store spørsmålet er om finanspolitikken øker presset på Norges Bank, slik at sentralbanksjef Øystein Olsen tvinges til å ta pengepolitiske grep.

Det innebærer i så fall at Norges Bank strammer til renteskruen tidligere enn det sentralbanken tidligere har signalisert.

Men det tror ingen av økonomene NRK har snakket med.

– Vil ikke bli beskyldt for å jage industrien på dør

– Med dette statsbudsjettet har regjeringen voktet seg vel for å sette seg i en situasjon der den blir beskyldt for å jage industrien på dør, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First.

Han sier at Norges Bank i sine anslag har lagt til grunn en høyere offentlig pengebruk enn det regjeringen har lagt opp til i statsbudsjettet.

– Vi har et lavt rentenivå i resten av verden på grunn av dårlige konjunkturer, og en angst hos regjeringen for at et budsjett der pengebruken var stor ville ført til at rentene ble satt opp og kronekursen ble sterkere, sier Andreassen.

Det ville i så fall ført til at konkurranseutsatt industri ville fått enda vanskeligere vilkår.

Andreassen kaller budsjettet nøytralt i forhold til norsk økonomi.

– Ikke stramt sett med internasjonale briller

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB sier til nrk.no at regjeringen måtte ha lagt langt flere oljemilliarder på bordet dersom finanspolitikken skulle hatt invirkning på renta.

Øystein Dørum

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB mener budsjettet fyrer opp under norsk økonomi.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

– Men hvis man hadde ment alvor med at man ville ligge bakpå og var bekymret for en ny jappetid, så kunne man lagt et strammere løp enn det man gjør, sier Dørum.

Han er ikke overrasket over at regjeringen legger opp til et budsjett som er nøytralt i forhold til norsk økonomi.

– Men når det er sagt vil nok budsjettet være med på å fyre opp under norsk økonomi. Budsjettet er nøytralt i den forstand at inntektene og utgiftene vokser om lag i takt med veksten i norsk økonomi, men det bidrar også til å få opp farten i økonomien, sier Dørum.

DNBs sjeføkonom mener at budsjettet nok ikke ses på som spesielt stramt i andre land, der man nærmest kappes om å kutte mest mulig i offentlige budsjetter.

– Men den andre måten å se det på er at regjeringen vil ha noe sånt som 3800 milliarder på bok ved utgangen av det neste året, og man bruker mindre enn det handlingsregelen tilsier, mener Dørum.

– Kan bidra til å holde rentene nede

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea sier til nrk.no at han er overrasket over at Sigbjørn Johnsen & co har holdt igjen så vidt mye på pengebruken.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea

- Stramheten i budsjettet kan bidra til å holde igjen styringsrenten noe, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

Foto: Knut Falch / Scanpix

– Regjeringen legger opp til en ganske stram linje i oljepengebruken for neste år. Det betyr at den tar hensyn til situasjonen i landene rundt med svært lave renter, sier Juel.

Han mener finansminister Sigbjørn Johnsen trolig har lagt stor vekt på at budsjettet ikke skal presse Norges Bank til å sette opp styringsrenta raskere enn det sentralbanken tidligere har kommunisert.

Han viser til at bruken av penger fra oljefondet øker fra 116 milliarder kroner til 125 milliarder for 2013.

– Men de kunne ha økt pengebruken til 150 og fortsatt ligget innenfor handlingsregelen. Så vi bruker anslagsvis 25 milliarder kroner mindre enn det vi kunne gjort innenfor handlingsregelen, sier Juel.

Han sier at pengebruken som regjeringen legger opp til er lavere enn det som Norges Bank har lagt til grunn i egne prognoser.

– Faktisk kan det heller hende at stramheten i budsjettet bidrar til å holde rentene noe igjen, sier Juel.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger