Hopp til innhold

Slik lurte politi over hele verden kriminelle med en «kryptert» app

Da politiet stengte ned andre krypterte tjenester brukt av kriminelle flokket brukerne til en ny tjeneste – ANoM. Problemet var bare at den var drevet av politiet etter samarbeid med en informant.

Appen ANoM
Foto: Australsk føderalt politi AFP

Rettspapirer fra USA viser hvordan FBI startet opprullingen som nå blir kjent som Operasjon Trojan Shield.

Politiet over hele verden har nå offentliggjort hvordan de har aksjonert mot nettverk av organiserte kriminelle i 16 land.

Totalt er over 800 personer pågrepet. Store mengder narkotika og våpen er beslaglagt.

I Sverige sier politiet at de har hindret et titalls planlagte drap ved hjelp av innsikten i kommunikasjonen til de kriminelle.

Alt handler om en helt unik innsikt i hva de kriminelle sier og deler av informasjon på en plattform der de trodde de var trygge.

Sjefen for australsk føderalt politi AFP, Reece Kershaw, på pressekonferanse

Sjefen for australsk føderalt politi AFP, Reece Kershaw, holdt pressekonferanse om aksjonen.

Foto: David Gray / AFP

– Alt de snakket om var narkotika, vold, drap på hverandre, uskyldige som skulle drepes og en rekke andre ting, sier sjefen for det føderale politiet i Australia Reece Kershaw ifølge BBC.

Gjorde om app til politiets overvåkingssystem

I FBI-dokumenter som mediehuset Vice har fått innsyn i hos domstoler i USA kommer det fram at arbeidet med opprullingen startet allerede for over tre år siden.

I 2018 arresterte FBI mannen som stod bak en annen kryptert tjeneste brukt av kriminelle kalt Phantom Secure.

Kort tid etter kom de i kontakt med en person som hadde solgt krypteringsløsningene til kriminelle og derfor allerede hadde kontakter i disse miljøene.

Personen jobbet med å utvikle en ny krypteringsløsning kalt ANoM.

I kontakten med FBI i USA valgte så personen å bli informant for politiet. FBI fikk da hjelp til å distribuere løsningen til kriminelle med spesielle krypterte telefoner, og en mulighet til å lage den slik at politiet hadde fullt innsyn i informasjonen de kriminelle trodde var kryptert.

– Før telefonene ble tatt i bruk bygde FBI, australsk politi og informanten inn en universal-nøkkel i krypteringsløsningen som legges til all kommunikasjon. Dette gjorde at politiet kunne dekryptere og lagre meldingene, står det i beskrivelsen av operasjonen FBI har sendt til retten.

Spredt til sentrale kriminelle ledere

Appen ble spredt på spesielle telefoner som var laget bare for å kommunisere sikkert mellom kriminelle.

Appen ANoM så i utgangspunktet ut som en kalkulator når man åpnet den. For å ta i bruk meldingsfunksjonene måtte de kriminelle taste en spesiell tallkombinasjon og da ble den krypterte løsningen åpnet.

Appen ANoM åpnes opp som en kalkulator

Appen ANoM ble åpnet opp som en kalkulator. En spesiell kode måtte skrives i kalkulatoren for å låse opp den hemmelige krypterte kommunikasjonsplattformen.

Foto: australsk føderalt politi AFP

I starten ble appen spredt via de samme salgskanalene som informanten allerede hadde, spesielt i Australia. Etter kort tid så de at løsningen ble tilbudt flere ledere for grensekryssende organiserte nettverk av kriminelle.

– Kommunikasjonen som ble fanget opp viste at kriminelle var villige til å skaffe slike krypterte telefoner til ledere i organiserte kriminelle nettverk også utenfor Australia, står det i rettspapirene.

BBC skriver blant annet at australsk politi ved hjelp av «under cover»-politifolk fikk en kjent narkotopp til å ta i bruk løsningen og anbefale den til andre kriminelle.

Kommunikasjonsplattformen hadde stor tillit innad i de kriminelle miljøene, opplyste Europol på en pressekonferanse tirsdag morgen.

– Du må kjenne kriminelle for å få tak i disse tilpassede telefonene. Telefonene kunne ikke brukes til å ringe eller sende e-post. Man kunne bare kommunisere med andre som var på den samme plattformen, sier Reece Kershaw til BBC.

Når de kriminelle kommuniserte på plattformen, kunne politiet følge med på alt som ble sagt. Ifølge Kerswah fullstendig tilgang til planleggingen av alvorlig og organisert kriminalitet.

Stoppet andre krypteringsløsninger: Førte til mange brukere

Tidligere har det blitt kjent at politi flere steder i verden har tatt ned lignende krypterte kommunikasjonsløsninger spesielt brukt av kriminelle.

Blant annet stoppet politiet i Nederland og Frankrike i juli 2020 krypteringsløsningen EncroChat i aksjonen kalt Operasjon Emma.

– Den internasjonale operasjonen sendte sjokkbølger gjennom den kriminelle underverdenen, skriver Europol.

Les også: Kripos om EncroChat: – Har fått et unikt bilde av den organiserte kriminaliteten i Norge

Senere tok politiet ned enda en lignende tjeneste kalt Sky ECC.

Alt dette førte til at de kriminelle søkte etter nye løsninger.

Mange kriminelle endte da opp som brukere av løsningen ANoM, uten å vite at den egentlig ble drevet av FBI i samarbeid med politi flere steder i verden.

Totalt skal det ha vært tilknyttet over 12 000 krypterte telefoner til FBIs krypteringssystem.

Europol opplyser at dette har ført til over 800 arrestasjoner. ANoM ble brukt av over 300 ulike organiserte kriminelle nettverk i over 100 land. Dette inkluderte alt fra MC-kriminelle til store narkotikasmuglernettverk og italiensk mafia.

Det de ikke visste var at FBI i USA, australsk politi og andre land drev en dekrypteringsløsning slik at de kunne lese alt. En egen dekrypteringsserver ble drevet i et «tredjeland» ifølge rettsdokumentene fra USA, men hvilket land dette var er ennå ikke kjent.

New Zealand FBI App Sting

Politiet som har gjennomført ransakinger på en rekke adresser, skal ha beslaglagt kontanter og andre verdier på om lag 45 millioner amerikanske dollar. Bildet viser et beslag av kontanter gjort på New Zealand mandag denne uka.

Foto: Nz Police / AP

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger