Slik klager du på sykehjemmet

Ligger ektemannen din timesvis i skitne bleier? Frykter du moren din får feil medisiner? NRK.no forteller deg hvordan du skal klage på sykehjemmet.

Sykehjem

KLAGER: Helsejurister, pårørende og Helsetilsynet oppfordrer eldre til å klage mer på pleien de får på sykehjem (Illustrasjonsbilde).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Hvert år mottar tilsynsmyndighetene noen hundre klager på pleien eldre får ved norske sykehjem.

Men både Statens helsetilsyn, jurister og pasientorganisasjoner mener flere bør si fra om uverdige forhold. Mange kjenner ikke rettighetene sine eller vet ikke hvor de skal henvende seg.

Ved hjelp av helsejurist Kjersti Harnes har NRK.no utarbeidet en «klageskole» til pasienter og pårørende som er misfornøyde med sykehjemmet:

*Du kan klage både på omfanget av hjelpen og hvordan den blir utført. Det betyr at du kan si fra dersom søknad om hjemmehjelp eller sykehjemsplass blir avslått, og på innholdet i de tjenestene du faktisk får. Klager på omfanget av tjenesten kalles en rettighetsklage.

*Dersom du ikke er i stand til å skrive skriftlig klage selv, plikter kommunen å hjelpe deg med det. Det står også i loven at kommunen skal opplyse brukerne om klagemulighetene.

*Dersom du ønsker å klage på innholdet i tjenesten bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen ved sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker og trenger i framtiden.

*Ved en rettighetsklage tar du kontakt med kontoret i kommunen som har fattet vedtak om hjelp. Slike kontorer kalles ofte bestillerkontor, servicekontor, forvaltningskontor eller utredningsavdeling.

*Dersom et sykehjem får en klage skal de selv undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Ved en rettighetsklage skal kommunen gå gjennom vedtaket på nytt for å se om det bør endres.

*Hvis kommunen bestemmer seg for å avslutte et tilbud, som for eksempel hjelp i hjemmet, kan du be om noe som heter «utsatt iverksetting av klagen». Det betyr at tjenesten kan fortsette inntil de har behandlet klagen fra deg.

*Dersom den første klagen ikke fører fram, sender du den skriftlige klagen til Fylkesmannen som da går gjennom hele saken. Innen én måned skal Fylkesmannen gi deg et endelig svar eller en foreløpig status om saksbehandlingstid.

*Når Fylkesmannen gir medhold i en rettighetsklage, pålegger de kommunen å endre vedtaket eller se på saken på nytt. Med andre ord kan Fylkesmannen gi kommunen beskjed om at du skal ha sykehjemsplass eller hjemmehjelp.

*Dersom Fylkesmannen får klage om forholdene på et sykehjem, kan de starte en såkalt tilsynssak ved virksomheten. Hvis de avdekker feil og mangler må sykehjemmet bedre kvaliteten på hjelpen som gis.

*Dersom Fylkesmannen ikke gir medhold, kan du kontakte Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannens kan ikke pålegge endringer, men både kommunene og Fylkesmannen pleier å følge uttalelsen han gir.

*Du kan også få råd og hjelp til å klage fra Pasient- og brukerombudene som finnes i alle fylker. De har ikke status som tilsynsmyndighet, men kan hjelpe deg å finne ut hva du har krav på og hvordan du kan gå fram.

*Dersom ingen av disse klageskrittene fører fram kan du ta saken til retten.

Nyttige linker:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger