Hopp til innhold

Slik kan Sp-meldingen straffes

Juseksperter mener to paragrafer i straffeloven er aktuelle i saken om den grove meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete.

Stortingsgruppa til Senterpartiet

SAKEN POLITIANMELDT: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete er grovt krenkende, og mener det kan være snakk om et mulig straffbart forhold.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I anmeldelsen Senterpartiet leverte til politiet i dag, står det:

«Meldingen er etter sitt innhold grovt krenkende, og særlig ut fra den aktuelle konteksten framstår avsendelsen av meldingen å være et mulig straffbart forhold. Med den oppmerksomhet denne type ytringer har fått i kjølvannet av #metoo-kampanjen, bør saken avklares gjennom straffeprosessuell etterforskning og strafferettslig vurdering.»

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som en lørdagsnatt i februar 2016 tikket inn på Navarsetes Messenger-konto.

Anmeldelsen ble levert på Lærdal lensmannskontor i Vest politidistrikt.

Senterpartiets politianmeldelse

Hensynsløs atferd

Juseksperter er uenige i om meldingen til Navarsete kan være straffbar, men peker på to paragrafer som kan vurderes i denne saken.

Det er § 266 om hensynsløs atferd og § 298 om seksuelt krenkende atferd:

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

  • § 298. Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

a) på offentlig sted, eller

b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.

Foreldelsesfristen er to år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil ett år, og fem år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil tre år.

Avgjøres i løpet av kort tid

Vest politidistrikt bekrefter at vi har mottatt anmeldelsen fra Senterpartiet i dag formiddag.

– Saken vil bli diskutert med statsadvokaten og tatt stilling til i løpet av kort tid. Utover dette har vi ingen utfyllende opplysninger, skriver kommunikasjonsrådgiver Gry Halseth i en e-post til NRK.

I går sa statsadvokat Jørn Sigurd Maurud at politiet har alvorligere saker de bør bruke ressurser på.

– Hårreisende, mener Andrea Voll Voldum i stiftelsen «Vi tror deg»

Jurister er uenige

Advokat Jon Wessel-Aas

MENER MELDING KAN RAMMES AV STRAFFELOVEN: Advokat Jon Wessel-Aas mener tekstmeldingen kan være straffbar.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Advokat Jon Wessel-Aas sier på generelt grunnlag at slike meldinger kan være straffbare.

– Den type ytring i denne meldingen kan isolert sett kunne rammes av bestemmelser om seksuelt krenkende atferd. Men skal du straffe ytringer, må du alltid tolke dem og vurdere dem i kontekst, sier Wessel-Aas til NRK.

Blant folk som kjenner hverandre i utgangspunktet, kan det vise seg at det er en tone som er akseptert, en høyere terskel, som gjør at det overhodet ikke blir straffbart. Og så kan det tenkes at det blir grovere fordi det åpenbart ikke er humor eller en spøk, men mer trakasserende karakter, sier Wessel-Aas.

Han påpeker at en enkelt melding er nok til at det rammes av straffeloven.

– Slik jeg oppfatter det, har det ikke vært vanlig å sende slike meldinger mellom disse personene, tvert imot, og da taler det objektivt sett for at det rammes av straffeloven. Men om politiet prioriterer denne saken, eller den allerede er foreldet, det får vi se.

Jusprofessor: Nesten parodisk

Professor Alf Petter Høgberg

KRITISK TIL ANMELDELSE: Jusprofessor Alf Petter Høgberg kaller saken parodisk.

Foto: UiO

Jusprofessor Alf Petter Høgberg sa tidligere denne uken at han mener politiet bør henlegge meldingen til Navarsete.

– Det fremstår nesten som parodisk at partiet skal bruke tid og krefter på dette sludderet, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo til Dagbladet. Han mener saken må henlegges dersom den ender hos politiet.

– Hvis ikke dette henlegges, så går det på politiets troverdighet løs – med tanke på hvordan politiet ellers prioriterer og hva slags alvorlige saker som ellers henlegges, sier han.

Høgberg tror det er mest nærliggende å vurdere saken opp mot straffelovens 266.

– Det er den mest nærliggende bestemmelsen å se på, fordi det kan være snakk om plagsom opptreden og krenkelse av en annens fred. Men likevel så sier det seg selv at det må gjelde krenkelser som har krysset en viss grense. Jeg stiller meg tvilende til at man er der i denne saken, sier han til avisen.

Han mener ikke alt som er «over streken» for akseptert atferd skal ende med straff.

Advokat Per Danielsen sa tidligere denne uka til Nettavisen at meldingen antakelig kan rammes av paragraf 266.

Jusprofessor: Meget grovt

Anne Hellum leder avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett på Universitetet i Oslo.

Hun mener innholdet i meldingen rammes av likestillings- og diskrimineringslovens forbud mot seksuell trakassering, og at gode grunner taler for å anse forholdet som omfattet av straffelovens § 266.

Innholdet i meldingen er meget grovt ikke minst i lys av at det er sendt til en ledende kvinnelig politiker fra sentrale partifeller, hvorav flere sentral stortingsrepresentanter. Store offentlige interesser, særlig tilliten til de folkevalgte står på spill i denne saken. Ettersom den interne prosessen ikke fører fram og klagenemnda for likestilling ikke har kompetanse til å behandle saker om seksuell trakassering, er politianmeldelse en alternativ vei å gå, skriver Hellum til NRK.

Forsvarer-leder skeptisk

Leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, mener i likhet med flere andre at § 266 og 298 er de aktuelle i denne saken, men han stiller spørsmål ved om det er en oppgave for politiet.

– Jeg kjenner ikke til andre saker som bare dreier seg om kun én tekstmelding. For at atferden skal kvalifiseres som hensynsløs, dreier disse sakene seg som regel om ulike former for personforfølgelse som strekker seg over tid og av et visst omfang, sier Dietrichson til NRK.

Han tror politiet legger merke til at fornærmede selv ikke har anmeldt dette.

– Men jeg forstår at Senterpartiet vil til bunns i dette, og at de ønsker at det skal få konsekvenser for den eller de som var med på dette. Men jeg stiller spørsmål ved om dette er en oppgave for politiet. Det mest naturlige er at dette forfølges sivilt, utenom politiet, for eksempel etter de mekanismer likestillingsloven oppstiller.

– Det er mer treffende å vurdere meldingen etter likestillingsloven § 13 om seksuell trakassering der det ikke stilles krav om at atferden har vært hensynsløs. Politiet er nok brakt inn mer fordi anmelder vil ha politiets hjelp til å oppklare, mer enn at de vil ha politiets hjelp til å straffe, sier Dietrichson.

– Ikke bare for min egen del, men for alle jenters del, sa Liv Signe Navarsete i Torp.

SYKMELDT: I gårsdagens «Torp» fortalte Liv Signe Navarsete at hun er blitt sykmeldt etter all ståheien rundt meldingen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger