Lang ventetid på barneavhør: Slik forklarer verstingene seg

På det lengste må voldsutsatte barn vente i 222 dager på å bli avhørt av politiet. Her er politidistriktene som peker seg ut.

Laster kart, vennligst vent...

Slik NRK fortalte mandag, venter barn som kan ha blitt slått og banket opp av sin nærmeste familie i mange måneder på å bli avhørt.

Politidirektoratet vil ikke gi ut sin oversikt over den aktuelle ventetiden ved de ulike politidistriktene, men NRK og Unicefs tall viser imidlertid at barn over hele landet må vente lenge på å bli avhørt om volden de er utsatt for.

Midtre Hålogaland: 222 dager

Aktor Steffen Ravnåsen

222 dager: – Nei, det er jo altfor lang ventetid, sier politiadvokat i Midtre Hålogaland politidistrikt, Steffen Ravnåsen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Midtre Hålogaland dekker den nordlige delen av Nordland fylke og den sørlige delen av Troms. I dette politidistriktet venter barn i snitt 222 dager på å bli avhørt.

– Nei, det er jo altfor lang ventetid, nærmest sukker politiadvokat i Midtre Hålogaland politidistrikt, Steffen Ravnåsen.

Han sier at noen saker har blitt liggende «uheldig lenge» og at det har slått ut på statistikken.

– Det har virket veldig inn på statistikken. Det er også visse utfordringer her i distriktet hvor vi er splittet opp i fire forskjellig regioner. Vi har fire forskjellige tingretter og to forskjellige barnehus som gjerne også ligger en flyreise unna.

Distriktet har nylig ansatt en dommeravhørskoordinator og laget en instruks. Nå er det klarere hvem som har ansvar for hva. Ravnåsen sier han har håp om at ventetiden skal bli mye kortere for barn i fremtiden.

– Å komme ned på 14 dagers ventetid er vanskelig, men målet er å komme så langt ned mot det som mulig. Jeg har god tro på at vi skal klare å kutte ventetiden drastisk.

Oslo: 83 dager

Politiinspektør Gro Smogeli

83 dager: Tallet er for høyt og derfor har vi satt inn ekstra tiltak. Vi skal samle fagmiljøene slik at vi får bedre og raskere etterforskning, sier konstituert visepolitimester Gro Smogeli.

Foto: Holm,Morten / SCANPIX

Oslo er politidistrikt som håndterer flest voldssaker mot barn. I landets største politidistrikt venter barn i snitt 83 dager, eller nesten tre måneder på å bli avhørt.

– Det er vi ikke særlig glad for. Tallet er for høyt og derfor har vi satt inn ekstra tiltak. Vi skal samle fagmiljøene slik at vi får bedre og raskere etterforskning, sier konstituert visepolitimester Gro Smogeli.

– Vi ser at vi trengte å utdanne flere personer som driver med dommeravhør. En rekke personer var ferdigutdannet i sommer. Det er viktig å få disse i produksjon og i fagmiljø.

–Har dere prioritert barn som kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep over dem som kan ha blitt utsatt for vold?

– Ja, de må vi vel si. Der har det vært et krav om en kortere frist. Det har blitt prioritert som nummer en. Men vi prioriterer også familievold veldig høyt. Men i disse sakene må man ofte foreta nærmere undersøkelser og etterforskningsskritt før dommeravhør. Vi er opptatt av kvalitet, sier Smogeli.

Oslo politidistrikt regner med at ventetiden for barn som kan ha blitt utsatt for vold vil bli betydelig lavere de neste månedene.

Vestoppland: 71 dager

Linn Hilde Fosso

71 dager: – Ser man på tallet isolert så er det helt klart at 71 dager er altfor lenge, sier sjef for rett og påtale, Linn Hilde Fosso.

Foto: Hanne Stine Kind

Vestoppland politidistrikt er det ene av to politidistrikt i Oppland fylke. I dette distriktet venter barn som kan ha blitt utsatt for vold i snitt i 71 dager.

– Ser man på tallet isolert så er det helt klart at 71 dager er altfor lenge, sier sjef for rett og påtale, Linn Hilde Fosso.

Hun forklarer at spesielle omstendigheter rundt to saker gjør at snittet er dratt opp. Hvis man tar de to sakene ut av regnestykket, bruker Vestoppland rundt 40 dager på dommeravhør.

Fosso advarer mot å bli for opptatt av statistikk.

– Vi får ofte bare en eneste mulighet til å snakke med barnet og avdekke hva som faktisk har skjedd. Da er det viktig at vi har etterforskere og avhørere som er veldig godt forberedt til å ta denne ene samtalen med barnet.

– Vi er ikke i tvil om at rask saksbehandling og god fremdrift vil gi god sak. Men det vil ikke være viktigst at avhøret er innenfor to uker hvis situasjonen gjør at noen dager ekstra vil gi en bedre kvalitet på arbeidet vi gjør.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

Dommeravhør

VIDEO: Når barn avhøres i forbindelse med volds- og overgrepssaker, filmes sekvensen som en del av bevisføringen i en eventuell rettssak. NRK har fått tillatelse til å gjengi opptak fra slike avhør.

Hedmark: 74 dager

Kjell Kristian Ukkelberg

74 dager: Kjell Kristian Ukkelberg i Hedmark politidistrikt opplyser at distriktet var betraktelig raskere i september, med en ventetid på 26 dager.

Foto: Halvor Mykleby

Hedmark politidistrikt er arealmessig et av de største politidistriktene i landet. I tiden fra og med mai til august ventet barn i snitt 74 dager på å bli avhørt.

Ingen i politidistriktet kunne forklare ventetiden for NRK på grunn av kort tidsfrist, men Kjell Kristian Ukkelberg i Hedmark-politiet opplyser at ventetiden for dommeravhør var på 26 dager i september.

Østfold: 87 dager

I Østfold politidistrikt venter barn som kan ha blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep i snitt 87 dager på å bli avhørt. Politidistriktet hadde ikke anledning til å kommentere tallene ytterligere.

Politidirektoratet: 30 dager er akseptabelt

30 dager: – 30–40 dager er akseptabel tidsbruk, sier Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, sier at 3–4 måneder er altfor lang ventetid for dommeravhør av barn. Samtidig mener han at fristen på 14 dager, slik det er i avhør av barn der det er mistanke om seksuelle overgrep, er for kort tidsfrist.

– Det er kvaliteten som først og fremst skal være i høysetet. Noen ganger er det viktig og riktig og avhøre andre før du avhører barnet.

– Hva synes du er passende tid å vente?

– 30–40 dager er et mål. Når det gjelder seksuelle overgrep har vi en forskrift som sier 14 dager. Den er under revisjon fordi man ser at tallet er vanskelig å nå i praksis og kan faktisk gå utover kvaliteten. 30 dager kan være et godt nivå.

Hva med politidistriktene som bruker 60-70-80 dager?

– Det har jeg tatt opp i møter med politimestrene. De har fått klare pålegg om å prioritere slike saker.

SISTE NYTT

Siste meldinger