Hopp til innhold

Derfor måtte Lysbakken trekke seg

Regelbruddene i selvforsvarssaken førte til at Audun Lysbakken (SV) måtte gå av som statsråd. Her ser du tidslinja som avslører pengerotet.

audun lysbakken

Audun Lysbakken avviser at hans departement har gjort seg skyldig i politisk korrupsjon, men innrømmer regelbrudd.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Etter at saken sprakk i media har Lysbakken blitt anklaget for politisk korrupsjon. Selv skylder han på dårlig skjønn, hastverk og misforståelser.

Samtidig har hans interne gjennomgang avslørt at barnedepartementet har brutt regelverket for pengetildelinger i flere tiår.

Men de interne dokumentene som Lysbakken har offentliggjort viser samtidig at det SV-styrte departementet har latt SU bruke sine politiske kontakter for å få støtte til et selvforsvarskurs de selv har utformet.

I mange år har SU forsøkt å få støtte til et feministisk selvforsvarskurs, og da Audun Lysbakken inntok Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet (BLD) i 2009 øynet de nytt håp.

Her er en datert oversikt over dokumentene som viser hvordan organisasjoner med sterke bånd til SV fikk tildelt til sammen 500.000:

Dato: 14. desember 2009.

Hvem: Daværende SU-leder Mali Steiro Tronsmoen til politisk rådgiver i BLD Line Gaare Paulsen.

Tema: SU ber statsråd Audun Lysbakken jobbe for å få et feministisk selvforsvarskurs inn i skolen. Han inviteres til å delta på kurs.

Det kan enten være et kveldskurs som SU arrangerer, eller vi kan få det til på en skole (...) hør med Audun om han er keen.

Mali Steiro Tronsmoen / E-post 14.12.09

Dato: 15. april 2010

Hvem: Daværende SU-leder Mali Steiro Tronsmoen til statssekretær Henriette Westhrin.

Tema: SU sier de lenge har forsøkt å få støtte til å forme en selvstendig selvforsvarsorganisasjon, uten hell. Nå ber de BLD gi dem tips for hvordan de kan få finansieringen i orden.

Nå som SV har inntatt BLD lurer vi på om noen av dere som sitter der (...) kan tenke kreativt rundt dette og komme tilbake med noen tips.

Mali Steiro Tronsmoen / E-post 15.04.10

*Dato: 15. april 2010

Hvem: Statssekretær Henriette Westhrin til Mali Steiro Tronsmoen.

Tema: Westhrin svarte Tronsmoen med at hun ville se på saken med en gang.

Jeg skal sette i gang en jobb med å se på hvilke muligheter som finnes med en gang.

Henriette Westhrin / E-post 15.04.10

* E-posten ble publisert i Dagbladet etter Lysbakken hevdet at den ikke fantes.

Dato: 05. oktober 2010

Hva: Statsbudsjettet legges fram.

Tema: BLD legger av penger til å etablere et prosjekt for å utvikle selvforsvarskurs for jenter i den videregående skole.

Det skal etablerast eit prosjekt for å utvikle sjølvforsvarskurs for jenter og tilby dette for vidaregåande skole. Målet med kursa skal vere å lære jenter korleis dei kan reagere på og setje grenser mot ulike typar diskriminering.

BLD / Statsbudsjettet 2011

Dato: 16./17. desember 2010.

Hvem: E-poster mellom feministisk leder i SU, Mari Lund Arnem, og rådgiver Unni Grethe Mathisen i BLD.

Tema: Avtale møte mellom de ansvarlige for selvforsvarskurs i SU og departementet.

Dato: 30. mars 2011*

Hvem: Saksbehandlere i BLD.

Tema: Saksbehandler informerer om at Liv Tone Ruud i SU ringte for å høre hvordan det lå an med tildeling til selvforsvarskurs.

Jeg hadde møte med henne før jul for å få info om prosjektet som SU gjennomfører.

Saksbehandler / E-post 30.03.11

* Lagt fram da Lysbakken trakk seg 5. mars 2012.

Dato 26. april 2011

Hva: Notat fra byråkratene i BLD.

Tema: Det kommer fram at 500.000 er satt av til selvforsvarskurs, og embetsverket mener kursene må ut på anbud.

Beløpets størrelse tilsier at prosjektet må ut på anbud.

Samlivs- og likestillingsavdelingen / BLD

Dato: 28. august 2011

Hvem: Liv-Tone Ruud i SU til statssekretær Kirsti Bergstø.

Tema: SU har ikke hørt noe fra BLD siden møtet som ble avtalt i desember, og de lurer på om det blir utlyst en et prosjekt. Jenteforsvaret nevnes for første gang.

Vi i SU er i gang med å starte en egen organisasjon for feministisk selvforsvar, "Jenteforsvaret", slik at det skal bli lettere å søke på prosjektet. Har du tips til hva en slik søknad bør inneholde?

Liv-Tone Ruud / E-post 28.08.11

Dato: 29. august 2011

Hvem: Byråkrat Arni Hole til statssekretær Kirsti Bergstø.

Tema: Han sier sommerens hendelser førte til at de ennå ikke har fått tid til å hente inn tilbud på selvforsvarskurs.

Dato: 19. september 2011

Hva: Notat fra byråkratene i BLD.

Tema: Handlingsplanen likestilling 2014. Embetsverket mener det er problematisk å satse på et selvforsvarskurs kun for jenter. De anbefaler at dette ikke inngår i kurspakken om grensesetting.

Ved å utvikle et kurstilbud (...) hvor jenter i tillegg til bevisstgjøringsdelen får et fysisk selvforsvarskurs signaliserer BLD at a) at gutter er overgripere og jenter er ofre (...)

Samlivs- og likestillingsavdelingen / BLD

Dato: 20. september 2011

Hvem: Avdelingsdirektør Inge Ovesen til annen byråkrat i BLD.

Tema: Kirsti Bergstø ønsker ikke at midlene i handlingsplanen Likestilling 2014 skal ut på anbud. I stedet vil hun at midlene skal stilles av som prosjektmidler.

Dato: 21. september 2011

Hva: Møtereferat mellom byråkrater og statssekretær Kirsti Bergstø 20.09.11.

Tema: Bergstø nevner et grensesettingsprosjekt i Sør-Trøndelag fylkeskommune, som ledes av tidligere nestleder i SU, Stine H. Svendsen. Det ble vedtatt at BLD skulle ta kontakt med henne.

Dato: 21. september 2011

Hvem: E-postutveksling mellom BLDs Unni Grete Mathisen og Stine H. Svendsen, leder LLH Sør-Trøndelag.

Tema: BLD tar kontakt med prosjektlederen i Sør-Trøndelag for å få mer informasjon om deres kurs i grensesetting.

Dato: 10. oktober 2011

Hva: Søknad fra LLH Sør-Trøndelag ved Stine H. Svendsen.

Tema: Prosjektet som allerede er etablert i Sør-Trøndelag søker på midlene som er satt av i budsjettet for 2011. De ble bedt om å søke av BLD.

Samarbeidsprosjektet seksuell helse i Sør-Trøndelag søker med dette 346.375 NOK til forebyggingstiltak mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Stine H. Svendsen / LLH Trøndelag

Dato 11. oktober 2011

Hva: Møte med selvforsvarsgruppe i SU.

Tema: Jenteforsvaret blir stiftet og vedtekter vedtatt.

Dato: 14. oktober 2011

Hva: Søknad fra Jenteforsvaret

Tema: Jenteforsvaret, som på søknadstidspunktet var en undergruppe av SU, søker om penger til et feministisk selvforsvarskurs for jenter i skolen.

Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom, og vi har holdt kurs i feministisk selvforsvar på en rekke skoler (...) siden 2003.

Jenteforsvaret

Dato: 31 oktober 2011, klokka 12:16*

Hvem: SMS fra Audun Lysbakken til Kirsti Bergstø

Tema: Statsråden spør hva som har skjedd med pengene som er satt av til feministisk selvforsvar.

Hva skjer med pengene vi har bevilget til feministisk selvforsvar? Foregår det noe vi kan lage media på?

Audun Lysbakken / SMS 31.10.11

*Lagt fram da Lysbakken trakk seg 5. mars 2012.

Hvem: SMS fra Kirsti Bergstø til Audun Lysbakken.

Tema: Svar fra statssekretæren til statsråden om tilskudd til selvforsvarskurs.

Sjekker hvor saken står, trur midlene blir delt på Sør-Trøndelag og SU. Begge var seint ute. Bør absolutt være med i pakka. (...)

Kirsti Bergstø / SMS 31.10.11

*Lagt fram da Lysbakken trakk seg 5. mars 2012.

Dato: 9. november 2011

Hva: Notat fra byråkratene i BLD til Kirsti Bergstø.

Tema: De støtter prosjektet i Sør-Trøndelag, men advarer mot å gi penger til Jenteforsvaret på grunn av tilknytningen til SU. De er også kritiske til kjønnsdelte kurs.

Det kan reises spørsmål fra omgivelsene knyttet til å innvilge midler til ungdomspartiet til den sittende politiske ledelse.

Samlivs- og likestillingsavdelingen / BLD

Dato: 10. november 2011

Hvem: Nestleder i SU, Ebba Boye, til BLD.

Tema: Informerer om at Jenteforsvaret nå har blitt registrert i Brønnøysundregisteret. Registeringen skjedde 7. november.

Slik at pengene ikke går til SU, men til en egen organisasjon der instruktører (...) over hele landet sitter i styret.

Ebba Boye / E-post 10.11.2011

Dato: 13. november 2011

Hvem: Statssekretær Kirsti Bergstø

Tema: Bergstø overkjører embetsverket, og mener det likevel er rett å gi penger til Jenteforsvaret.

Er uenig i at Jenteforsvaret skal avslås (...) dette er en selvstendig organisasjon som er registrert i Brønnøysundsregisteret.

Kirsti Bergstø / BLD

Dato: 16. november 2011

Hvem: Unni Grete Mathisen i BLD og Ebba Boye i SU.

Tema: Etter mas om svar fra SU, får de beskjed per e-post om at de har fått innvilget søknaden med 154.000.

Dato: 23. og 24. november 2011

Hva: Tilsagnsbrev fra BLD

Tema: Jenteforsvaret får formelt vite at de er tildelt pengene. Dagen etter får prosjektet i Sør-Trøndelag beskjed om at de får 346 375 kroner.

AKTUELT NÅ