Slik er SVs plan for å hindre dyrevold og vanskjøtsel

For dårlig oppfølging fra Mattilsynet har ført til langvarig dyrelidelse, mener Riksrevisjonen. Nå vil SV endre dyrevelferdspolitikken.

Bilde fra «Griseindustriens hemmeligheter»

Bildene fra «Griseindustriens hemmeligheter» gjorde inntrykk på mange. Dokumentaren er sammen med en fersk rapport fra Riksrevisjonen, årsaken til at SV nå vil enre dyrevelferdspolitikken.

Foto: Piraya film / NRK

Riksrevisjonen har gransket 39 tilsynssaker. Felles for alle, er at de endte med såkalt aktivitetsforbud. Altså at den som driver med dyr, får helt eller delvis forbud mot å drive videre. Konklusjonen etter gjennomgangen var tydelig:

For dårlig oppfølging fra Mattilsynet har ført til at dyrelidelser har fått pågå for lenge.

SV vil endre politikken

– Det er store mangler i systemet. Vi har ikke verktøy til å følge opp på en bra måte, sier SVs stortingsrepresentant Arne Nævra.

Partiet har lest Riksrevisjonens rapport og har i tillegg sett Brennpunkt om griseindustrien. De slår fast at norsk politikk på dyrevelferd må endres.

– Det første vi vil gjøre, er å foreslå en endring av navnet og kalle det for Mat- og dyretilsynet.

11 forslag

Navnebyttet er ett av 11 SV-forslag for å styrke Mattilsynets innsats. I tillegg vil de ha en kritisk gjennomgang av om dagens tilsyn er godt nok til å avdekke uakseptabelt dyrehold.

De vil ha på plass bedre rutiner for å avdekke der det er størst risiko for brudd på dyrevelferdsloven og tidsfrister for oppfølging.

De vil også finne ut hvordan tilsyn i større grad kan avdekke vold mot dyr.

SV har samarbeidet med Norun Haugen om flere av forslagene. Med skjult kamera avdekket hun voldsbruk og lovbrudd hos flere grisebønder i perioden 2013–2016.

– Mattilsynet var selv ute og sa at de ikke er i stand til å avdekke de forholdene jeg avdekket. Så det er veldig viktig å gå inn og se på hvordan man kan gi Mattilsynet verktøy til å avdekke det samme, sier Norun Haugen til NRK.

Norun Haugen og Arne Nevra

SV har samarbeidet med Norun Haugen om de 11 forslagene. Haugen jobbet hos flere grisegårder mens hun dokumenterte med skjult kamera.

Foto: Willy Hage / NRK

Mangler hos Mattilsynet

8. oktober kritiserte Riksrevisjonen Mattilsynet i en rapport. Også denne har SV brukt i arbeidet med sine forslag.

I arbeidet med rapporten gikk Riksrevisjonen gjennom 39 av Mattilsynets alvorligste saker som endte med aktivitetsforbud i 2017 og 2018.

Til sammen var det fattet 918 vedtak i de 39 sakene. Vedtak kan for eksempel være at dyra mangler mat og vann.

I snitt tok det sju år fra første inspeksjon til Mattilsynet konkluderte med at dyreholderen ikke lenger fikk holde på med dyr.

– Hovedkonklusjonen er mange av disse tilfellene og dyrs lidelser kunne vært stanset på et tidligere tidspunkt med en annen systematikk i arbeidet, sier riksrevisor, Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen avdekket flere mangler ved Mattilsynets tilsynsarbeid. Blant annet:

  • Tilsynet mangler gode systemer for å avdekke dyreholdene som har størst risiko for lovbrudd.
  • Gjentatte alvorlige brudd har ikke blitt avdekket, fordi Mattilsynet har vært for trege til å følge opp.
  • Mattilsynet bruker for lang tid til å iverksette aktivitetsforbud for dyrehold med alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.

– Departementet, som eier av Mattilsynet, burde starte en gjennomgang for å se om praksis kan forbedres og eventuelt om lovverket trenger forbedringer, sier Foss.

Mattilsynet svarte på kritikken i Dagbladet da rapporten kom:

– Vi tok selv tak i dette før riksrevisjonen kom på banen. Vi har selv sett gjennom klagesaksbehandlingen at disse sakene ofte har en for lang historikk når de endelig blir avviklet, sa seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud til avisen.

De har også gjennomført en tilsynskampanje hos grisebønder i Rogaland etter at opptakene til Brennpunktdokumentaren ble gjort, men før den ble vist.

En ekstern gransker ser på hele mattilsynets tilsynsvirksomhet for husdyrhold. Rapporten fra denne skal være klar i desember.

Levert til Stortinget

Verken Mattilsynet eller landbruksdepartementet ønsker å kommentere SVs forslag før det er politisk behandlet.

Forslagene ble levert til Stortinget tirsdag. Både Arbeiderpartiet og MDG sier til NRK at de er positive til forslagene, men vil ta endelig stilling til dem når saken skal behandles.

– Nå ligger ballen hos regjeringen, sier Nævra.

– Dere styrte jo også i mange år, hvorfor gjorde dere ikke noe med dette da?

– Det skulle vært gjort for lenge siden. Det skulle vært gjort i de rødgrønne åra. Det skulle vært gjort mange år før. Det har ikke vært bra av noen regjering, og nå har det toppet seg. Vi må ta grep nå, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger