Hopp til innhold

– Ikke mulig å spille så syk

Psykiatrispesialist fester lit til rettspsykiaterne. – Her er det ikke snakk om at tiltalte simulerer noe. Det går ikke an å spille så syk over så lang tid.

Psykiater Torgeir Husby

Psykiater Torgeir Husby hadde et stort pressekorps etter seg da han tirsdag morgen leverte rapporten om Anders Behring Breiviks helse.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Tirsdag ble det kjent at Anders Behring Breivik ikke er strafferettslig tilregnelig, og derfor ikke kan dømmes til fengsel.

Ifølge rettspsykiaterne lider 32-åringen av paranoid schizofreni, en sykdom som gjør at han har et urealistisk forhold til hvordan andre oppfatter ham.

– En person med denne diagnosen kan ikke korrigeres. Han har hele tiden rett. Og forklarer du vedkommende at han er syk, så vil du få til svar at det er du som er syk. Her går det på vrangforestillinger, sier rettspsykiater Pål Grøndahl til NRK.no.

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl er spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Han mener sykdommen på en måte kan sammenlignes med sukkersyke: den er delvis arvelig.

– Begge disse sykdommene har et visst arvelig grunnlag. Noen med diabetes lever sunt, og greier å holde det i sjakk. Andre vil nesten bli syke uansett hvordan de lever. Dette er en blanding mellom arv og miljø, sier Grøndahl.

Han får støtte fra overlege og psykiatrispesialist Kjersti Narud. Hun vil ikke spekulere i hvilke faktorer i Breiviks miljø som har spilt inn, men forklarer at mennesker med denne diagnosen har en genetisk sårbarhet.

– Det alle blir utsatt for i for eksempel tenårene blir forsterket i veldig stor grad. Sett i ettertid kan det vi kanskje tror bare er en sær ungdom, vise seg å være et sykdomsforløp, sier hun.

– Voldsom forestilling

Overlege og psykiatrispesialist Kjersti Narud

Kjersti Narud er overlege og psykiatrispesialist.

Foto: Jonas Sætre / NRK

I likhet med både bistandsadvokater og pårørende mener også Grøndahl at kollegenes konklusjon er overraskende. Han skjønner at folk reagerer.

– Dette var informasjon vi ikke visste om, det var helt nytt for oss. Han har framstått så til stede og rasjonell. Noen med denne lidelsen kan også det, forklarer den erfarne rettspsykiateren.

Han har stilt samme diagnose på andre mennesker før.

– De snakker godt for seg, og kler seg blant annet som alle andre. Så går det en tid, og så kommer det ut en voldsom forestilling, som helt klart er revet ut av enhver virkelighetsoppfatning.

Kjersti Narud mener diagnosen passer til Anders Behring Breivik, ut ifra det hun har lest om ham i media.

– Han forsøkte å starte egne firmaer, og bodde for seg selv. Han flyttet hjem til mor i 2006, uten at de snakket så mye sammen. Den ytre beskrivelsen av tiltalte er ganske klassisk for mennesker med denne diagnosen.

– Kan bli frisk

Rundt 30 prosent av de som lider av denne sykdommen kan bli bedre. Men helt friske blir de ifølge Narud ikke.

– Det kan blekne eller også forsvinne. Man kan se at personer da kan fungere tilfredsstillende. Men de har fremdeles en sårbarhet som man må forholde seg til. De er avhengige av en forutsigbarhet.

– Går det an å spille syk?

– Det kan være mulig innenfor et lite tidsrom. Men her skal vi huske at de sakkyndige har gått gjennom mange, mange timer med politiavhør. De sitter på bakgrunnsopplysninger, og har snakket med mannen i 36 timer. Her er det ikke snakk om at han simulerer noe. Det er erfarne rettspsykiatere som har gjort en grundig jobb, sier Narud.

Tror vurderingen vil stå

Reaksjonene har vært mange etter at konklusjonen om Behring Breiviks helse ble kjent. Leder for 22. juli-komiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide, mener det vil være klokt med en ny vurdering.

Den rettsmedisinske kommisjon har varslet at de vil levere sin gjennomgang av rapporten rundt juletider, noe Narud mener er en kvalitetssikring.

Pål Grøndahl mener det skal mye til for at Behring Breivik blir vurdert på nytt.

– Det spørs jo hva som skjer da, men det skal mye til for å sette vurderingen til side. Og hvem skal betale for en ny erklæring, spør rettspsykiater Pål Grøndahl.

– Dette er to erfarne rettspsykiatere. Den ene har også vært leder av rettskommisjonen, avslutter Kjersti Narud.

AKTUELT NÅ