NRK Meny
Normal

Slik endrer budsjettkameratene avgiftene på nybil

Bilforbund mener ladbare hybrider slipper for billig unna.

Erna Solberg åpner elbilfabrikken Paxter

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke garantere at elbilene forblir skjerma for avgifter. – Jeg kan ikke garantere annet enn at dette nå står det fast til år 2020, hvis ikke de fire partiene blir enige i fellesskap om å gjøre noe annet, sier hun.

Foto: Trond Viken / NFD

Det borgerlige flertallet på Stortinget, KrF, Venstre, Høyre og Frp, ble onsdag kveld enige om hvilke avgifter som skal legges på nye biler i statsbudsjettet for 2018.

Endringene slår ulikt ut på ulike bilmodeller.

Direktøren i Norsk bilbransjeforbund, Stig Morten Nilsen, er kritisk til endringene som gjelder hybridbiler.

– Eiere av den ladbare hybrider slipper for billig unna i dette budsjettet, sier Nilsen.

Dette er hovedendringene:

  • Politikerne fortsetter å vri engangsavgifta i retning av at CO₂-utslipp fra bilen skal bety mer for avgiftsnivået enn vekta på bilen.

  • Ladbare hybridbiler skal fortsatt premieres, men de fleste ladbare hybrider får likevel litt mer avgift neste år.

– Det er store forskjeller på hvor mye endring det blir i avgifta på hver enkelt ladbar hybdrid, sier Per Morten Merg, redaktør i Bilforlaget.

  • Fra 1. juli neste år blir rekkevidden på elmotoren i de ladbare hybridene styrende for hvor mye avgift som skal legges på bilen.

Dette er en innstramming, ifølge forslaget til statsbudsjett. Den største økninga i avgift, som følge av forskjell i rekkevidde, faller på tunge ladbare hybridbiler med kort elektrisk rekkevidde.

Tesla hurtiglader på Solli i Østfold.

Regjeringa ville gjøre tunge elbiler opptil 70.000 kroner dyrere. Det ble ikke noe av, etter de to andre borgerlige partiene i Stortinget forhandla fram det endelige statsbudsjettet for neste år.

Foto: NRK

Men statsminister Erna Solberg (H) vil ikke garantere at elbilene forblir skjerma for avgifter.

– Jeg kan ikke garantere annet enn at dette nå står det fast til år 2020, hvis ikke de fire partiene blir enige i fellesskap om å gjøre noe annet, sier hun.

  • Ikke ladbare-hybrider får en liten avgiftsskjerpelse, når de mister en avgiftsrabatt de hadde grunna vekt på hybridteknologien, ifølge Merg.
  • Skatterabatten på de firmabilene som er elbiler, ble foreslått fjerna av regjeringa i oktober. Men etter forhandlingene får de som kjøper firmabil fortsatt skatterabatt, selv om rabatten går ned fra 50 prosent til 40 prosent.

Solberg: Tungtransporten er neste skritt

Solberg varsler at «de neste skrittene» på denne avgiftsfronten, er å finne verktøy for å få ned utslippene fra tungtransporten i Norge.

– Vi må også få ned utslippene fra den delen av transportsektoren, om vi skal nå klimamålene til 2030, sier hun til NRK.

Beregninger Bilnytt.no har foretatt viser at utslagene av de siste endringene ikke er dramatiske, men at de slår noe ulikt ut fra modell til modell.

Et regneeksempel fra Bilnytt viser at avgiften på en Audi A6 går ned med 3800 kroner som følge av budsjettet for neste år (se utregning i faktaboks).

– Ladbare hybrider slipper for billig unna

Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges bilbransjeforbund, sier til NRK at han mener «det verste som skjer med bilavgiftene nå», er at avgiftene på hybrider er «ufornuftige».

Stig Morten Nilsen

– For forutsigbarhetens skyld er det bra at den såkalte Teslaavgifta fjernes. Men at regjeringen fjerner fradraget på vanlige hybrider, er umulig å forstå, sier Stig Morten Nilsen, adm.dir. i Norges bilbransjeforbund.

Foto: Privat

Det finnes to forskjellige typer hybridbiler, den ene typen drives på bensin sammen med en elmotor man ikke kan lade. Den andre typen drives på bensin, sammen med en elmotor bileieren selv kan lade.

Ladbare hybrider betaler fortsatt for lite avgift, mener han. Avgiften på det Nilsen kaller «vanlige» hybrider mister det lille fradraget de hadde og blir dermed dyrere.

– Eiere av den ladbare typen slipper for billig unna i dette budsjettet, sier Nilsen, som mener ladbare hybrider får større fradrag for vekt enn de burde hatt.

Da budsjettetforslaget fra regjeringa ble lagt fram, med forslag om «Tesla-avgift», beskyldte hans forbund regjeringa for «grove løftebrudd» på elbilfronten.

– For forutsigbarhetens skyld er det bra at den såkalte Tesla-avgifta fjernes. Men at regjeringen fjerner fradraget på vanlige hybrider, er umulig å forstå, sier han.

Hittil i år har hybridbilene 31 prosent markedsandel. I samme periode i fjor var den 25,1 prosent, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger