Hopp til innhold

Slik blir kommuneøkonomien neste år

Regjeringen vil gi kommunene mellom seks og sju milliarder mer neste år. Lovpålagte oppgaver, befolkningsvekst og pensjonsutbetalinger binder opp mesteparten.

Jan Tore Sanner

KOMMUNEØKONOMI: Tirsdag kommer Jan Tore Sanner med de økonomiske rammene for norske kommuner og fylker i 2016.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi sikrer kommunene gode og forutsigbare rammebetingelser, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til NRK.

Samtidig som finansminister Siv Jensen legger fram revidert nasjonalbudsjett klokken 11 tirsdag, kommer han med kommuneproposisjon for 2016.

Dyr demografi

Der varsler regjeringen de økonomiske rammene for kommunene og fylkene neste år.

NRK har fått se hovedinnholdet. Regjeringen foreslår:

  • Vekst i samlede inntekter på mellom seks og sju milliarder kroner i 2016.
  • Av dem er mellom 4,5 og 5 milliarder frie inntekter.
  • Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,3 og 1,5 prosent.

Kostander knyttet til den demografiske utviklingen – flere barnehagebarn og flere eldre – spiser opp cirka 1,7 milliarder av de frie inntektene. Pensjonskostnader stikker av med 900 millioner.

Ifølge regjeringens egne tall sitter kommunene da igjen med 1,9 til 2,4 milliarder kroner som de kan bruke til å gjøre dagens tilbud enda bedre.

– Det vil alltid være slik at man har høyere forventninger enn det som kan innfris, men dette er gode rammer for kommunene, og veksten er på nivå med det som har vært de senere år, sier Sanner.

Rus, helsesøster og barnehage

Han kommer også med føringer på hva kommunene bør bruke inntektsveksten til: 400 millioner er lagt inn for å styrke rusomsorgen, 200 millioner er tenkt til helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og 400 millioner begrunnes med behovet for et mer fleksibelt barnehageopptak.

Når det gjelder fylkeskommunene, foreslår regjeringen en vekst i frie inntekter på 500 millioner kroner. Her er tanken at 200 av disse millionene skal gå til å ruste opp fylkesveiene.

– Det er viktig for lokal verdiskapning og for innbyggerne, sier Sanner.

Ekstra penger til en eventuell økning i kvoteflyktninger, sier kommuneproposisjon ingenting om. Mens regjeringen kvier seg for å ta imot 10.000 krigsflyktninger fra Syria i år og neste år, er det flertall på Stortinget for å gjøre nettopp det.

– Det vil i så fall komme i budsjettet som legges fram til høsten, sier Sanner.

– Lavere vekst

Hans rammer for kommuneøkonomien må få flertall på Stortinget, og da først og fremst fra støttepartiene KrF og Venstre.

Fra rødgrønn side er det langt fra sikkert at Sanners kommuneproposisjon blir tatt godt imot.

Ap, Sp og SV har lenge hevdet at Høyre/Frp-regjeringen sulteforer kommunene.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen har tidligere anklaget Sanner for å snakke mot bedre vitende når han sier at dagens regjering legger seg på samme nivå som den forrige.

Beregninger fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser at veksten i frie inntekter var på to prosent i perioden 2005 til 2013.

– Sanner har med andre ord ikke dekning for å påstå at nivået på veksten er som før. Det har gått kraftig ned med Sanner som kommunalminister, sa Pedersen til NRK mandag.

I går varslet regjeringen at kommunene får 1,1 milliarder ekstra i år. Forslaget, som er en del av revidert nasjonalbudsjett, skyldes blant annet at kommunene får langt færre skatteinntekter enn det regjeringen la opp til i statsbudsjettet for 2015.

Som NRK tidligere har omtalt, vil regjeringens kommuneproposisjon også inneholde forslag for endringer i den kommunale selskapsskatten.

AKTUELT NÅ