Slik blir det blå Norge

Høyre og Frp planlegger felles møter i Stortinget, vil samkjøre politikken og forteller om bedre personkjemi. Her er de 94 forslagene de to partiene står sammen om.

Siv Jensen og Erna Solberg

Siv Jensen og Erna Solberg smiler sammen etter en spørretime i Stortinget tidligere i år. Nå rapporteres det om bedre personkjemi og samarbeid mellom de to partiene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Høyre og Fremskrittspartiet har startet samarbeidet frem mot neste stortingsvalg. I høstens budsjettarbeid har de to partiene blitt enige om 94 forslag.

Se den fullstendige lista her: Opposisjonens 94 punkter (PDF-dokument)

KrF er kun enige i halvparten av dem, og Venstre er kun med i to komitéer, og er dermed satt på sidelinjen i en rekke fagområder.

Dette er blant sakene Høyre og Frp er alene om å være enige om:

  • Uavhengig tilsyn av barnehagene
  • Prøveprosjekt hvor kommunene tar ansvaret for barnevernet
  • Gi alle fedre selvstendig opptjeningsrett til pappapermen, uavhengig av mors situasjon
  • Stoppe ordningen med fotobokser som måler gjennomsnittshastighet
  • Øke fartsgrensen til 110 km/t på en rekke strekninger
  • Fjerne kravet om banktjenester på postkontor/post i butikk
  • Tilskuddsordning for hjelpetilbud for døende, såkalt hospice

Og det er nettopp på helsesiden at samarbeidet har kommet lengst.

Bent Høie, Erna Solberg og Jan Tore Sanner

Høyres Bent Høie (fra venstre), Erna Solberg og Jan Tore Sanner girer opp til stortingsvalget med å innlede møter med Frp.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

- Jeg er veldig glad for at de borgerlige partiene syr seg sammen på forskjellige måter. Vi ser det blant annet i helsekomitéen, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner til NRK.

Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie sier at dette skyldes arbeidet med samhandlingsreformen.

- Hele prosessen vi hadde med å lage en felles innstilling til samhandlingsreformen, den største helsereformen i denne perioden, bidro selvfølgelig til å avklare veldig mange områder hvor vi var enige, forklarer Høie, og får støtte fra Frps Per Arne Olsen.

Høie understreker at forholdet mellom alle de tre borgerlige partiene, Høyre, Frp og KrF, er godt i helsekomiteen. Det er kun ett av forslagene fra Frp og Høyre, KrF ikke støtter.

Enige om helse

NRK har gjennomgått de 510 forslagene fra opposisjonen til behandlingen av neste års statsbudsjett.

  • I Helsekomiteen er Høyre og Frp enige om 73 prosent av budsjettforslagene, mot 53 prosent i fjor.
  • I Energi og miljøkomiteen er de to partiene enige om 67 prosent av forslagene, mot 62 prosent i fjor.
  • I Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen er de to partiene enige om 60 prosent av sakene, mot 33 prosent i fjor.

Totalt er det riktignok en hel del som gjenstår. Partiene er uenige om 60 prosent av sakene totalt sett. De er også mindre enige enn i fjor, da de sto sammen om 26 prosent av samtlige forslag, mot kun 18 prosent nå.

Jan Tore Sanner ser derimot fremover:

- Det viktigste i at vi syr oss sammen er at det da blir en politisk plattform for samarbeid etter neste stortingsvalg i 2013, sier Sanner.

Sanner fortalte en vits (!)

Personkjemi er også viktig i politikken. NRK har snakket med en rekke stortingspolitikere på borgerlig side de siste ukene. Alle sier at det samarbeides bedre. Personkjemien er bedre, og de blå finner hverandre.

Blant annet snakkes det om at Høyres Jan Tore Sanner til og med har fortalt en vits rundt Frps bord i stortingsrestauranten.

- Wow, det var kult! Kanskje jeg skal bli litt flinkere til å fortelle vitser ved stortingsbordene, ler Sanner når NRK forteller ham om vitse-historien.

Den seriøse undertonen er likevel:

Ketil Solvik Olsen

Frps Ketil Solvik Olsen bekrefter: Jan Tore Sanner fortalte en vits.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

- Det er riktig at det er et bedre forhold mellom de borgerlige partiene generelt, kanskje mellom Høyre og Frp spesielt. Det er jeg glad for, det er noe å bygge videre på.

Det er ingen hemmelighet at forholdet mellom høyrefolk og Frp-medlemmer ikke alltid har vært det beste. I Frp ser man derfor vitsen som et godt, om ikke så viktig, fremskritt.

- Ja, dette sier jo litt om hvor langt samarbeidet har kommet, sier Frps miljøpolitiske talsmann Ketil Solvik Olsen og ler.

- Sanner har vært blant dem vi har hatt litt piggene ute for, og da legges det merke til når han har en hyggelig tone, sier Solvik Olsen.

Vil ha møter før jul

Overraskende for mange er nettopp miljøfeltet blant områdene der de to partiene har funnet hverandre. Nå har Solvik Olsen blitt enige med Høyre om felles møter i komitéen med jevne mellomrom.

- Dermed kan vi koordinere forslag, informasjonsinnhenting og utspill sammen. Da kan vi unngå å utkonkurrere hverandre, men heller ha en felles front mot regjeringen, sier Solvik Olsen.

- Når vil du starte med slike møter?

- Vi har sondert med Høyre allerede, og de er positive til det. Vi tar gjerne med oss KrF og Venstre også i den grad de ønsker det. Vi ser for oss møter før jul, men det kan hende at det rent tidsmessig ikke passer før i januar, svarer Solvik Olsen.

- Over tid kan det godt bli mer formelt, legger han til.

Vil møtes

I arbeids- og sosialkomiteen ser man det på samme måte. Der er det Høyres Torbjørn Røe-Isaksen som vil mane til borgerlig samarbeid:

Torbjørn Røe Isaksen

Høyres Torbjørn Røe Isaksen: - Jeg er veldig glad for at de borgerlige partiene syr seg sammen på forskjellige måter.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

- Vi må forsøke å få til felles møter med jevne mellomrom. Inn mot neste budsjettarbeid må Frp, Høyre og KrF sette seg ned i forkant slik at vi kan skrive felles merknader. Det er slik vi danner grunnlaget for fremtidig samarbeid, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Han mener det haster for å være i rute til stortingsvalget i 2013.

- Ja, det må starte neste år. Så må vi sikre at vi i 2011 får en prosess hvor det blir et nytt flertall. Og at vi får en ny regjering uansett hvem det flertallet inkluderer. Det betyr at både Frp og KrF må være med på ønsket om en ny regjering, sier Røe Isaksen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger