Hopp til innhold

Siv Jensen trosser Finanstilsynet – vil ikke ha strengere regler for boliglån

Finansminister Siv Jensen mener dagens boliglånsforskrift virker etter hensikten og vil ikke stramme inn. – Gjør det vanskeligere for førstegangskjøpere, mener Forbrukerrådet.

Siv Jensen på kontoret

Finansminister Siv Jensen vil ikke stramme inn reglene for hvor mye man kan låne ut til bolig.

Foto: JOHAN B. SÆTTEM / NRK

Finanstilsynet ba i sommer finansminister Siv Jensen om å stramme kraftig inn på bankenes adgang til å låne ut penger til bolig, og ville halvere bankenes adgang til å bruke skjønn.

Forslaget møtte massiv kritikk.

Fredag morgen la Finansdepartementet frem forskriften som skal gjelde fra nyttår, og ut 2020. Der ble det klart at de foreslåtte innstrammingene ikke blir noe av.

– Boliglånsforskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Derfor viderefører vi boliglånsforskriften uten nye innstramminger, sier finansminister Siv Jensen.

Forbrukerrådet skuffet over Jensen

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet

SKUFFET: Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener boliglånsforskriften burde blitt strammet inn.

Foto: Forbrukerrådet

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, er skuffet over at Finanstilsynet ikke fikk mer medhold:

– Forbrukerrådet mener gjeldsveksten i norske husholdninger er for høy og ikke bærekraftig på sikt. Vi mener det ville vært rom for å stramme inn maksimal belåning fra 5 ganger til 4,5 ganger inntekten, sier Blyverket til NRK.

Finansbransjen hevder innskrenkede lånemuligheter vil gjøre det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn på markedet. Blyverket mener imidlertid det er motsatt:

– Vi har gode beregninger som viser at når man strammer inn bankenes anledning til å gi lån og får ned gjeldsveksten, så dempes boligprisveksten. Dette gjør det på sikt enklere for folk å komme inn på boligmarkedet, og gjelda blir lettere å betjene, sier hun.

– Når man velger å videreføre dagens forskrift, tar vi som samfunn en risiko og man gjør det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme inn, legger hun til.

Finansminister Siv Jensen begrunner videreføring av dagens forskrift (uten innstramminger) delvis med at gjeldsveksten den siste tiden har kommet noe ned og at boligprisene i snitt har flatet ut.

– Finansministeren håper altså at vi skal se den samme utviklingen som vi har sett. Vi tror det er mer ønsketenkning enn realisme, men ingenting vil glede meg mer, sier Blyverket.

Finanstilsynet ble ikke hørt

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen på en pressekonferanse.

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen har som jobb å være bekymret, og begrunnet forslaget til innstramming med at husholdningenes gjeld fortsatt vokser raskere enn inntektene, og at nye boliglån gis i stor grad til husholdninger med høy gjeldsgrad.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Den nye boliglånsforskriften som nå er vedtatt viser at tilsynet ikke har fått gjennomslag for noen av forslagene sine.

  • Tilsynet foreslo at maksimal belåningsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto inntekt.
  • I tillegg ville tilsynet at andelen lån som kunne avvike fra forskriften ble redusert fra 8 prosent i Oslo og 10 prosent landet for øvrig til 5 prosent i hele landet.
  • Tilsynet ville at forskriften skulle innføres på permanent basis.

Men boliglånsforskriften som nå vil gjelde fra nyttår viser følgende:

  • Det blir fortsatt mulig å låne fem ganger brutto årsinntekt i banken (samlet gjeld)
  • Bankene kan bruke skjønn i 8 prosent av andelen lån i Oslo, og 10 prosent i resten av landet.
  • Forskriften blir fortsatt midlertidig, og skal gjelde for 12 måneder (mot dagens forskrift som gjelder for 18 måneder)

Det er en vesentlig endring i boliglånsforskriften.

Bankene kan fra nyttår ta hensyn til penger som står på BSU-konto ved beregning av gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgraden).

Boligsparing for unge er en skattefavorisert ordning som gjør at man får skattefordeler for innskudd på inntil 25.000 kroner i året, og man kan maksimalt spare 300,000 kroner før BSU-kvoten er full.

BSU-midler kan allerede tas med ved beregning av belåningsgrad.

Jensen får skryt av finansbransjen og eiendomsmeglerne

Tom Staavi

- Dette er en god nyhet, og det er svært viktig at Finansdepartementet understreker at forskriften er et særskilt inngripende tiltak gjennom å fastsette virketiden til ett år, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Foto: NRK

– Dette er en god og klok avgjørelse, særlig for førstegangskjøperne i boligmarkedet, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge til NRK.

Han sikter spesielt til at fleksibilitetskvoten, altså andelen lån som bankene kan gi ut over grunnbestemmelsene i forskriften, ikke strammes inn.

– Dette gir bankene anledning til å gjør det de er satt til å gjøre, nemlig å vurdere den enkelte lånesøker og for eksempel gi lån til unge førstegangskjøpere som har god betalingsevne men lite egenkapital, sier Staavi.

Leder Carl. O. Geving i Norsk Eiendomsmeglerforbund er også fornøyd med at forskriften videreføres uten innstramminger.

– Nå har vi et balansert boligmarked. Vi var redd for at dersom Finanstilsynets forslag skulle gå gjennom, ville det føre til ubalanser og problemer i boligmarkedet, sier Geving til NRK.

Han er ikke like bekymret som forbrukerdirektøren over gjeldsveksten til norske husholdninger.

– Det er alltid en bekymring for at folk låner for mye penger, men nå som tilbudet av boliger er såpass god i store deler av landet, så bidrar det til å dempe prispresset og dermed også gjeldsveksten, sier Geving.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ