NRK Meny
Normal

Slik blir budsjettet for ditt fylke

Sjekk hva regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 betyr for ditt fylke.

Vei, tog og Mongstad

Samferdsel og utdanning går igjen på fylkesoversikten i statsbudsjettet. 3,4 milliarder skal gå til forskning på CO2-håndtering.

Foto: Statens vegvesen/Rainer Prang/NRK/NTB Scanpix

Finnmark - Troms - Nordland - Nord-Trøndelag - Sør-Trøndelag - Møre og Romsdal - Sogn og Fjordane - Hordaland - Rogaland - Vest-Agder - Aust-Agder - Telemark - Vestfold - Buskerud - Oppland - Hedmark - Oslo - Akershus - Østfold - Svalbard

Finnmark

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 568 000 kroner for å videreføre satsingen på grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Finnmark.

Tilsvarende satsing ved Samisk høgskole skal også økes med 93 000 kroner.
Regjeringen forseslår å bruke mer enn 210 millioner kroner på utbygging og forbedring av E6 i Finnmark

Les alt om statsbudsjettet for Finnmark

Troms

Regjeringen foreslår å bevilge 190 millioner kroner til nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø. Teknologibygget vil samle universitetets realfagmiljø på campus i Breivika.

Regjeringen foreslår å bevilge 24,6 millioner kroner til Norgesuniversitetet (NUV) som administreres av UiT. I tillegg foreslås en bevilgning på 4 millioner kroner til Entrepenørskap i høgre utdanning som administreres av NUV.

Innenfor den statlige rammen for ”E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger” legges det opp til å etablere midtrekkverk på E8 i Lavangsdalen. 40 millioner kroner er foreslått til prosjektet E8 Riksgrensen – Skibotn.

Les alt om statsbudsjettet for Troms

Nordland

Det er satt av 1,1 milliarder kroner til samferdselstiltak i Nordland i forslaget til statsbudsjettet for neste år.

Det bevilges blant annet penger til de nye gassfergene mellom Bodø og Lofoten, og for en utbygging av E6 nord i Nordland. 40 millioner går til veien over Kråkmofjellet.

Les alt om statsbudsjettet for Nordland

Nord-Trøndelag

Regjeringen foreslår å bruke 2,1 millioner kroner på 29 nye studieplasser ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. I alt foreslås det 413,4 millioner kroner til høyskolen.

Falstadsenteret i Levanger er satt opp med 16,5 millioner kroner. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Rock City i Namsos med to millioner kroner til 5,8 millioner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter med 900.000 kroner. Dermed blir tilskuddet for neste år 22,4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår 107,7 millioner kroner til regional utvikling i Nord-Trøndelag.

Les alt om statsbudsjettet for Trøndelagsfylkene

Sør-Trøndelag

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til 380 nye studieplasser ved NTNU. I alt foreslås en bevilgning på 3,7 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås rundt 25,8 millioner kroner til Artsdatabanken og 3,3 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU.

Det foreslås også 12,5 millioner kroner til Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.

Regjeringen foreslår å bruke 17,6 millioner kroner på 200 nye studieplasser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Les alt om statsbudsjettet for Trøndelagsfylkene

Møre og Romsdal

Regjeringen foreslår å bruke mer enn 650 millioner kroner på Høgskolene i Molde, Volda og Ålesund.

Det skal også bevilges mer enn 1 milliard kroner til forskjellige vei- og samferdselsprosjekter i fylket.

Les alt om budsjettet for Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

I helgen ble det kjent at det blir bevilget store beløp til videreføring av opprustingsarbeidet på E39, samt at Loftesnesbrua i Sogndal skal erstattes av en ny.

Sogn og Fjordane får ingen ekstra bevilgning til fylkesvegar i budsjettforslaget, men ordningen med rentekompensasjon blir videreført. Fylket får pengar til fylkesveier ut fra de generelle reglene som gjelder.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i 2013 til avsluttende arbeider på nytt sentralbygg ved Høyskolen i Sogn og Fjordane.

Les alt om budsjettet for Sogn og Fjordane

Hordaland

Det settes av 3,4 milliarder til forskning på CO2-håndtering i neste års statsbudsjett. Over tre av disse milliardene havner på Mongstad.

Utdanning av lærere og ingeniører prioriteres i statsbudsjettet, i følge regjeringen. Høgskolen i Bergen får 856 millioner, 3,5 millioner mer enn i fjor, blant annet til tekniske investeringer. Også Norsk Lærerakademi (NLA) får ekstra midler.

Til sammen 430 nye studieplasser opprettes i Bergen.

Les alt om statsbudsjettet i Hordaland

Rogaland

Flere samferdselsprosjekt i fylket får store deler av pengene som tilfaller Rogaland i neste års Statsbudsjett.

Regjeringen foreslår å bevilge en milliard kroner til Universitetet i Stavanger. Pengene skal blant annet brukes til å få på plass 175 studieplasser, til å satse på de nye grunnskolelærerutdanningene og til å styrke teknologi- og ingeniørmiljøene.

Les alt om statsbudsjettet for Rogaland

Agder

Dette betyr statsbudsjettet for Vest-Agder og Aust-Agder:

Regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen Region sør er fornøyd med at regjeringen foreslår mye penger til trafikksikkerhetsarbeidet i forslaget til statsbudsjett for neste år.

– Det blir en økning i penger til trafikksikkerhet, og møtefri veg er noe av det mest trafikksikre. Derfor går mye av pengene til midtrekkverk mellom Rosseland–Storenes på E39 i Songdalen kommune i Vest-Agder. Det er også penger til midtrekkverk fra Østerholtheia i Gjerstad til Telemark grense, sier Davik i en pressemelding.

Andre trafikksikkerhetstiltak som er inne i budsjettforslaget er blant annet ombygging av Dåsnes-krysset på Rv 9 i Evje og Hornnes i Aust-Agder.

Les alt om statsbudsjettet i Ager-fylkene

Telemark

400 millioner kroner er satt av til prosjektet Farriseidet i Vestfold - Porsgrunn i Telemark. Strekningen Farriseidet - Porsgrunn omfatter er 22,8 kilometer med dobbeltsporet jernbane, inkludert 14,5 kilometer fordelt på syv tunneler. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn kan bli redusert fra 34 minutter til 12 minutter.

Prosjektet legger også til rette for å utvikle et bedre utviklet tilbringersystem fra Grenlandsområdet til Sandefjord lufthavn, Torp. Anleggsarbeidene startet i september 2012.. Dette betyr at vi kan holde framdriften med ferdigstilling i 2018, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Les alt om statsbudsjettet i Telemark

Buskerud

490 millioner kroner er avsatt til prosjektet riksveg 7 Sokna i Ringerike kommune – Ørgenvika i Krødsherad kommune. Prosjektet omfatter bygging av 17 kilometer ny veg, og vil føre til at riksveg 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer.

Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i sommeren 2014. Av de foreslåtte midlene forutsettes 355 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Les alt om statsbudsjettet i Buskerud

Vestfold

Til Vestfold kommer det 900 millioner kroner til jernbaneutbyggingen Holm-Holmestrand-Nykirke, i tillegg til at 400 millioner kroner settes av til parsellen mellom Larvik og Porsgrunn.

Regjeringen har også funnet plass til 57 millioner kroner til strekningen Tønsberg - Barkåker.

Høgskolen er også en av vinnerne i Vestfold. Regjeringen legger opp til 60 nye studieplasser fra neste høst, sant øremerkede midler til grunnskolelærerutdanningen og laboratorieutstyr til teknologi- og ingeniørutdanninga.

Les alt om statsbudsjettet i Vestfold

Oppland

Regjeringa vil satse tungt på vegutbygging i Oppland, men ikke uten bompengefinansiering.

180 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 Øyer – Tretten. Prosjektet omfatter bygging av ny E6 på en 13,5 kilometer lang strekning i Øyer kommune.

Regjeringen foreslår å bevilge 5,6 millioner kroner til Høgskolen i Gjøvik, en økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013. De vil gi 6 millioner kroner til Høgskolen i Lillehammer, en økning på 85 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 322,7 millioner kroner til høyskolen.

Les alt om statsbudsjettet i Oppland

Hedmark

Samferdsel er vinneren på statsbudsjettet i Hedmark med videre utbygging av firefelts E6 og dobbeltspor på jernbanen som de største postene.

57 millioner kroner er foreslått som sluttoppgjør til prosjektet E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset. I tillegg er det lagt til grunn 71 millioner kroner i statlig refusjon til bompengeselskapet.

848 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Les alt om statsbudsjettet for Hedmark

Oslo

I Oslo blir det blant annet satt av penger til flere politifolk i gatene. Regjeringen bevilgger 31 millioner kroner til å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen.

Regjeringen vil bevilige rundt 31 millioner kroner i neste års statsbudsjett til at Oslopolitiet kan ansette 70 nyutdannende fra Politihøyskolen.

I tillegg kommer 19 millioner for å sikre at de 41 fra årets kull kan fortsette i Oslopolitiet neste år.

Det bevilges 10 millioner kroner til planlegging av et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo, samt 10 millioner til vedlikehold og oppgradering av utstyr til politihelikopteret.

Les alt om budsjettet for Oslo

Akershus

Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner til Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Dette skal gi en økning i antall studieplasser med 95 plasser fra 2012 til 2013. Det skal også bevilges 39,8 millioner kroner til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Regjeringen foreslår også å gi mer enn 1,5 milliarder kroner til forskjellige prosjekter langs E6 i Akershus.

Regjeringen foreslår også å bruke mer enn 1,5 milliarder kroner på dobbeltspor i Akershus, fortrinnsvis på strekningene fra Langset i Akershus til Kleverud i Hedmark, og dobbeltspor fra Oslo til Ski.

Les alt om statsbudsjettet for Akershus

Østfold

Samferdsel er vinneren i forslaget til statsbudsjettet Østfold i 2013.

Dobbeltspor på jernbanen forbi Moss og mot Rygge og fullføring av E18 gjennom Østfold er to av postene som blir tildelt store summer på forslaget til statsbudsjettet 2013.

E18 får drøyt 768 millioner kroner over statsbudsjettet i dag. Statlige midler står for 543 millioner, mens resten skal komme som bompenger.

Les alt om budsjettet for Østfold

Svalbard

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 15,4 millioner kroner i 2013 for å videreføre arbeidet med å etablere et renseanlegg ved kullkraftverket i Longyearbyen.

I 2012 ble det bevilget 14,6 millioner kroner for å starte arbeidet med å etablere et renseanlegg. Renseanlegget er planlagt ferdigstilt i 2014 og vil innfri rensekravene fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

For å styrke redningstjenesten på Svalbard er det bestemt at ved inngåelse av ny helikopterkontrakt fra 2014 skal det leies to store likeverdige helikoptre.

Les alt om statsbudsjettet for Svarlbard

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger