Sleggesaken: Tromsdal vil stoppe hele rettssaken

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Forretningsmann Christer Tromsdal er tiltalt for å hyre torpedoer som skulle angripe en rettsdommer med slegge i 2012. På første dag av ankesaken vil han stanse behandlingen fordi han mener aktor er inhabil.

TILTALT: Christer Tromsdal (til høyre) skuler bort på aktoratet på andre siden. Ved siden av Tromsdal sitter hans forsvarere Karl Nicolai Vogt Skjerdal (til venstre) og Petter Mandt.

TILTALT: Christer Tromsdal (til høyre) skuler bort på aktoratet på andre siden. Ved siden av Tromsdal sitter hans forsvarere Karl Nicolai Vogt Skjerdal (til venstre) og Petter Mandt.

Foto: Ola Mjaaland

Dramatikken startet på første dag av saken som det er satt av 20 dager til. Uenigheten dreier seg om et vitne som skal ha sagt at en av de tiltalte i saken er uskyldig.

– Vi mener aktor og hans team må fratre, og da må saken opp på nytt. Aktor går langt i å legge føringer overfor et hovedvitne i saken, sier forsvarer Nicolay V. Skjerdal, i Fend Advokatfirma DA, til NRK.

Han fremmet derfor inhabilitetsinnsigelse mot påtalemyndigheten, politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe og statsadvokat Stein Vale.

Lisbeth Ravlo Backe og Stein Vale.

AKTORAT: Politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe og statsadvokat Stein Vale fører saken for påtalemyndigheten.

Foto: Ola Mjaaland

Han får støtte fra Vidar Lind Iversen, som forsvarer en medtiltalt mann i 30-årene.

– Det hadde vært den enkleste sak i verden å spørre hvorfor han mener min klient er uskyldig. Det hadde tatt noen minutter ekstra, sier Lind Iversen.

Dommerne kom litt etter klokken 13 med en enstemmig avgjørelse om at aktoratet ikke er inhabile.

Politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe og statsadvokat Stein Vale.

IKKE INHABILE: Politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe og statsadvokat Stein Vale.

Foto: Ola Mjaaland

Statsadvokat Vale sukket over at retten bruker så mye tid på dette, og statsadvokaten sa at forsvarerne også forsøkte å påpeke prosessfeil i tingrettssaken. Vale avviser at han og politiadvokat Backe er inhabile i saken.

Både Tromsdal og den medtiltalte mannen i 30-årene nekter straffskyld.

Politiet mener Tromsdal ga oppdraget om å angripe en tingrettsdommer, men at torpedoene gikk inn i feil hus. Et ektepar ble vekket av to maskerte menn med slegge i 2012.

Forretningsmannen Christer Tromsdal ble frikjent for beskyldningene i Asker og Bærum tingrett i fjor, men påtalemyndigheten anket saken.

– Saken oppleves for meg å være et vanvittig prestisjeprosjekt for politiet, som har kommet helt ut av kontroll, sier Tromsdal til NRK.

Han sier videre at vitnet som diskuteres i retten i dag har rigget hele saken mot ham ved å påvirke og betale folk til å vitne mot ham selv.

Krangel i retten

Uenigheten i retten i dag gjaldt to politirapporter angående et vitne som forsvarerne til Tromsdal fikk oversendt fra aktor for to uker siden.

– Vitnet sier påtalemyndighetens sak vil falle sammen hvis han forteller sannheten. Også det fikk vi vite sent, en god stund etter politiet, sier forsvarer Skjerdal til NRK.

Forsvarerne mener rapportene burde vært oversendt tidligere ettersom de er viktige for saken og en del av hele 6500 sider i saken.

De mener også at statsadvokaten har utelatt informasjon om at vitnet skal ha sagt at Tromsdals medtiltalte var uskyldig. Hvis den medtiltalte – som Tromsdal skal ha hyret til å utføre oppdraget – er uskyldig, mener forsvarerne til Tromsdal at også Tromsdal må være uskyldig.

Rapportene dreier seg om en mann som er fornærmet i saken fordi Tromsdal og medtiltalte skal ha truet ham. Mannen befinner seg imidlertid i Spania fordi han selv er dømt for bedrageri. Mannen mener han risikerer represalier fra folk Tromsdal kjenner i fengselet, hvis han returnerer til Norge for å forklare seg i Tromsdal-saken og sone sin egen straff.

Statsadvokaten avviser at han har utelat noe fra samtalen med vitnet som burde vært med.

– Jeg husker ikke samtalen, jeg har bare et en anliggende: Få NN til å komme til Norge for å avgi forklaring, sa statsadvokat Vale i retten.

Også Tromsdals medtiltalte gikk hardt ut mot aktoratet:

– Du har en frifinnende dom i bunn og du hører at en av de tiltalte er uskyldig. Hadde det ikke vært ryddig å spørre hvorfor han er uskyldig? spurte advokat Vidar Lind Iversen som forsvarer den medtiltalte mannen i 30-årene.

Christer Tromsdal i prat med Vidar Lind Iversen, som forsvarer det tidligere gjengmedlemmet som er medtiltalt i saken.

PRATER: Christer Tromsdal i snakk med advokat Vidar Lind Iversen, som forsvarer det tidligere gjengmedlemmet som er medtiltalt i saken.

Foto: Ola Mjaaland

Statsadvokaten sier dette ikke er prosedyren politiet jobber etter.

– Jeg diskuterer ikke sak med et vitne på e-post, jeg ønsket å få til et avhør, sa statsadvokaten og la til:

– Vi har gode forhåpninger om at han kommer her som vitne i retten 18. mars, sa statsadvokaten.

– Men det er jo ikke sikkert min klient og jeg hadde trengt å være her i det hele tatt hvis dette hadde kommet frem før saken? spurte forsvarer Lind Iversen.

– Vi må ha ham i retten

– Sannhetsgehalten han gir over telefon eller e-post kan ikke jeg gå god for. Vi må ha ham i retten under ryddige forhold, sa statsadvokat Vale.

Tromsdal ble i mars frifunnet for å stå bak sleggeanslaget i Vollen i 2012, der to maskerte menn slo seg inn i huset til et ektepar med slegge.

Christer Tromsdal er sammen med en mann i 30-årene tiltalt for under særdeles skjerpende omstendigheter ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd å ha opptrådt slik at det var egnet til å påvirke aktør i rettsvesenet.

Påtalemyndigheten mener Tromsdal ga den medtiltalte mannen i 30-årene i oppdrag å skade en meddommer i en pågående straffesak. Den medtiltalte mannen i 30-årene skal ha engasjert to andre til å gjennomføre angrepet, men disse gjerningspersonene skal ha gått i feil hus og angrepet naboen til meddommeren.

SISTE NYTT

Siste meldinger