Slår tilbake mot sykehjemsmytene

Nyutdannet sykepleier Fadumo Yusuf er lei fordommene mot sykehjem. – De som tror at jeg bare skifter bleier, mater og vasker, de må tro om igjen.

Fadumo Yusuf ler med beboer

MANGFOLDIG: Fadumo Yusuf liker at arbeidsdagen består av både menneskelig omsorg og faglig utfordrende sykepleieroppgaver.

Foto: Siv Sandvik / NRK

23-åringen har jobbet på Lilleborg sykehjem i Oslo siden hun var ferdigutdannet for snart to år siden.

– Jeg følte at jeg lærte mer her enn jeg gjorde i praksis på sykehus. Her har vi alle mulige pasienter og diagnoser, på sykehus fokuserer de ofte på én ting, sier hun.

For Yusuf var en sykepleierstilling ved sykehjem drømmejobben. Men som NRK forteller i dag viser en avgangsundersøkelse Norsk sykepleierforbund har gjennomført at bare sju prosent av de som deltok har sykehjem som førstevalg.

– Givende å mestre oppgaver alene

Nyutdannede sykepleiere NRK har snakket med sier de frykter å stå alene med ansvaret på sykehjem. De velger heller tryggheten fagmiljøene på sykehuset gir.

Artikkelen fortsetter under grafikken:

Grafikk avgangsundersøkelse NSF Student
Foto: Tom Halsør / NRK

Men for Yusuf er ansvaret motiverende.

– Det å være alene og ta ansvar er noe jeg synes er veldig spennende. Jeg liker mestringsfølelsen jeg får når jeg utfører ting jeg aldri hadde trodd jeg kunne klart alene, sier hun og viser oss rundt på avdelingen der hun jobber.

Fadumo Yusuf medisinrom

UTFORDRENDE: Fadumo Yusuf på medisinrommet på Lilleborg sykehjem. - Oppgavene er varierte, sier hun.

Foto: Siv Sandvik / NRK
Fadumo Yusuf viser omsorg

KONTAKT: Fadumo Yusuf og Liv Pettersen kommer godt overens. – De tar veldig godt vare på meg, sier 97-åringen.

Foto: Siv Sandvik / NRK
Fadumo Yusuf vasker

VASKER: Fadumo Yusuf setter pris på de faglige utfordringene på sykehjem. - Men det betyr ikke at vi ikke må trå til å vaske, vi også.

Foto: Siv Sandvik / NRK
 Gerd Jensen, institusjonssjef på Lilleborg sykehjem

HELTID: Gerd Jensen, institusjonssjef på Lilleborg sykehjem, mener det skaper trygghet og et bedre fagmiljø dersom sykepleiere tilbys fulltidsstillinger.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Noen av pasientene bor der i lengre perioder, mens andre er innom for rask rehabilitering og behandling. Én av dem som har vært der en stund er 97 år gamle Liv Pettersen.

– Du er varm om hjertet, du, sier Pettersen når Yusuf kommer inn og setter seg på sengen hennes for en prat.

23-åringen liker at en stor del av jobben går ut på å snakke med pasientene og vise omsorg. Men det betyr ikke at jobben ikke er faglig utfordrende.

– Jeg liker best å observere klinisk. Akutte hendelser er også utfordrende, sier hun.

Ifølge Yusuf avliver hun mange myter når praksisstudenter fra sykepleierhøgskolen er innom sykehjemmet.

– Jeg opplever at mange av sykepleierstudentene som jeg er veileder for har mange fordommer i starten. Men når de kommer til posten vår her på Lilleborg, så ser de at de lærer mye og at virkeligheten ikke stemmer med det de har hørt.

– Hva slags fordommer har de?

– De tenker at det bare er rutinearbeid, uten utfordringer. De tror oppgavene kun består av å vaske og gi mat, men slik er det ikke her.

– Det er mange myter

Sjefen hennes, institusjonssjef Gerd Jensen, sier de har satset målrettet i mange år for å gjøre Lilleborg til et attraktivt sted for sykepleiere å jobbe.

– Vi har omgjort stillinger, så nå har vi sykepleiere på alle avdelinger på dagtid, kveldstid og i helgene. Det er ikke sånn at du er helt alene på et helt sykehjem slik som mange tror, sier hun.

Også på Lilleborg er det bare én sykepleier på nattevakt, men ifølge Jensen er det kun erfarne sykepleiere som får den oppgaven.

– Det er mange myter rundt det å jobbe på sykehjem. Det er egentlig en veldig flott arbeidsplass for en sykepleier. Jeg håper flere kommer etter hvert, og ser hvilke muligheter det gir.

– Hva ville du sagt til en nyutdannet sykepleier som kvier seg for å jobbe på sykehjem?

– Jeg ville sagt at hun vil få god opplæring, og oppgaver etter hvert som hun ble fortrolig med det. Vi har også god legedekning, så hun vil alltid ha en lege og andre kolleger å rådføre seg med, svarer Jensen.

Vil ha praksisstudenter senere

Ifølge institusjonssjefen er det også viktig for fagmiljøet at så mange som mulig jobber heltid.

– På Lilleborg har vi få deltidsstillinger for sykepleiere, og det ser jeg på som et konkurransefortrinn. Man får bedre kontinuitet i behandlingen, og det er tryggere for pasientene. Det burde være en kvinnerett å ha full stilling i Norge i dag, sier hun.

Jensen er stolt av at Lilleborg har seks tidligere praksisstudenter som begynte som sykepleiere på sykehjemmet da de var ferdigutdannet.

Men hun tror flere nyutdannede sykepleiere ville valgt sykehjem som sin arbeidsplass dersom de hadde sykehjemsprasis sist i utdanningsløpet. I dag er sykehjem ofte første arbeidserfaring før de går videre til sykehuspraksis senere i studiet.

– Pasientene her har sammensatte diagnoser. Jeg tror studentene hadde vært bedre rustet til praksis på sykehjem dersom de hadde vært i praksis andre steder først, sier Jensen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger