Hopp til innhold

Høyre-Høie slår tilbake mot Hareide og Bondevik: – Jo, dere må styre på SVs nåde

KrF-gudfar Kjell Magne Bondevik antyder at en Ap+Sp+KrF-regjering kan søke støtte hos Høyre, ikke bare hos SV. – Glem det, er svaret.

Høie

SELV PÅ VEI UT: Bent Høie har søkt jobb som fylkesmann og varslet at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021, men vil før det forhindre at også KrF sier «ha det» til det borgerlige samarbeidet.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Dette vil bli en mindretallsregjering som må gjøre opp statsbudsjettene med SV. Ingen andre. Det betyr at SV får vetorett på alle KrFs forslag, sier Bent Høie til NRK.

Helseministeren og Høyre-nestlederen er tydelig i sin tilbakemelding på den politiske analysen Kjell Magne Bondevik gav til NRK søndag.

Jada

SER SAMME VEI: Her står Knut Arild Hareide bak Kjell Magne Bondevik. I kampen om hvem KrF skal samarbeide med står Bondevik bak Hareide.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg mener ikke en Ap+Sp+KrF-regjering skal styre på SVs nåde. Andre mindretallsregjeringer, blant andre de to jeg selv ledet, har forhandlet begge veier i Stortinget. Det kan jo en sånn regjering også gjøre, for eksempel finne løsninger med Høyre, og kanskje i noen tilfeller også med Frp, sa Bondevik.

Også Knut Arild Hareide presiserte «uten SV» da han i sin historiske tale til KrFs landsstyre fredag rådet partiet til å innlede samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Blir avhengige av SV for å få til noe som helst

Høie mener både den gamle statsministeren og KrF-lederen bedriver ønsketenkning, og underslår innflytelsen SV vil få om KrF skifter side.

– Jo, dere må faktisk styre på SVs nåde. Det er ingen andre partier som kan hjelpe en konstellasjon av Ap, Sp og KrF til flertall i Stortinget. I en slik situasjon vil Høyre fremme våre alternative statsbudsjetter og stemme for dem. En regjering som det der, vil altså måtte gjøre opp statsbudsjettet med SV. Noe annet blir ren ønsketenkning, sier han.

– Men kan Høyre samarbeide med en Ap+Sp+KrF-regjering i enkeltsaker?

– Det er statsbudsjettet som er den viktigste og store saken som legger premissene for nesten alt annet. Det må de få flertall for sammen med SV, og dermed vil KrF gjøre seg avhengig av fløypartiet SV for å få gjennomslag for noe som helst, om de følger Hareides råd.

– Er det nødvendigvis verre enn å gå inn i Solberg-regjeringen, og gjøre seg avhengig av fløypartiet Frp?

– Hvis KrF går inn i vår regjering så blir vår regjering en flertallsregjering. Da kan KrF være sikre på at de politiske gjennomslagene de får, blir gjennomført. Det er den store forskjellen. Velger de en regjering på den andre siden blir det en mindretallsregjering hvor SV får vetorett over alle KrFs gjennomslag i regjering, sier Høie.

Frp: – Vitner om at maktposisjonene er det viktige

Fra det andre høyresidepartiet Bondevik skisserte at en ny sentrum-venstre-regjering kan få flertall med i enkeltsaker er beskjeden den samme:

– Beskjeden er den samme fra Fremskrittspartiet. Dersom KrF setter inn en rødgrønn regjering, så er det på rødgrønn side de må finne flertall for budsjettene, og trolig i andre saker. Det virker som Hareide undervurderer hvor sammensveiset Høyre, Frp og Venstre er, sier Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Ketil Solvik-Olsen, Frp

FORUNDRET: Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Frp-nestlederen som nylig gikk av som samferdselsminister stiller også spørsmålstegn ved KrFs motivasjon for eventuelt å skulle svinge begge veier:

– Det vitner om litt liten forståelse for å ha en retning i politikken dersom det er hipp som happ for KrF og Bondevik om de inngår budsjettforlik med borgerlig side eller med ytre venstreside. Da sitter man mer for maktposisjonene enn for styringsretning, sier Solvik-Olsen.

KrF-landsmøtet avgjør 2. november

Fredag 2. november skal 193 KrF-ere fra hele landet samles på Gardermoen til ekstraordinært landsmøte i Kristelig Folkeparti.

Der skal delegatene stemme over om de ønsker å følge Hareides råd om å felle Erna Solbergs regjering, og i stedet danne en regjering bestående av KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Begge KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollstad har sagt at de heller vil at KrF går inn i den sittende regjeringen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

En regjering bestående av Ap+Senterpartiet+KrF vil ha 76 mandater i Stortinget. Det kreves 85 for å få flertall for politiske vedtak. SV har 11 mandater og kan gi dem det.

– Det er umulig i dag å si om det er grunnlag for et slikt samarbeid, men jeg mener at det naturlige vil være at en er villig til å snakke med hverandre. Vi stenger ingen dører på forhånd. Vi er villige til å snakke med alle som er villige til å snakke med oss, sa SV-leder Audun Lysbakken etter Hareides tale fredag.

Dagens regjering bestående av Høyre+Frp+Venstre har 80 mandater i Stortinget.

De skaffer seg i de fleste saker flertall gjennom samarbeid med KrF. KrF har åtte mandater, og vil dermed gjøre Solberg-regjeringen til en flertallsregjering om de går inn i den.

Da vil regjeringen kunne gjøre akkurat som den vil, så lenge man er enige internt.

Miljøpartiet de Grønne og Rødt har bare én representant hver på Stortinget slik det er sammensatt frem til neste stortingsvalg i 2021, og har derfor ingen rolle eller betydning i denne saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ