Slaktet av Mattilsynet

Mattilsynet mener forholdene i slaktehallen til Gilde i Bodø er under enhver kritikk.

Gilde
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Mattilsynet mener de ansatte ved slakteriet i Bodø mangler respekt for det å produsere mat, skriver Avisa Nordland.

Kritikk etter inspeksjon

Forståelsen av og respekten for det å produsere mat er ikke til stede, skriver Mattilsynet etter å ha inspisert slaktehallen til Gilde i Bodø.

 

Tilsynet skriver også at den basale forståelsen av hygiene mangler.

Seksjonssjef Arnt Inge Berget ved Mattilsynet i Salten ønsker ikke å kommentere kritikken i detalj. - Vi er opptatt av at forholdene skal bli bedret, og at Gilde tar tak i dette.

Innrømmer slett hygiene

Gilde innrømmer at hygienen på slakteriet kan bli bedre, men er kritiske til ordbruken i Mattilsynets rapport, skriver avisen.

Gilde i Bodø har sendt en klage til Mattilsynet hvor selskapets syn utdypes, og hvor det framgår at Gilde er uenig i at den basale forståelsen for hygiene mangler.

Gilde viser til at samtlige operatører, bortsett fra to, har gjennomført internettkurs i hygiene. Det ble også gjennomført et hygienekurs for alle operatørene i januar og februar. I tillegg blir hygienen tatt opp på alle avdelingsmøtene.

SISTE NYTT

Siste meldinger