Hopp til innhold

– Dette smaker av populisme

Attføringsbedriftene mener de svakeste gruppene vil lide når arbeidsministeren ønsker å sette arbeidsløse ut på anbud.

Johan-Martin Leikvoll

– EKSTREMT SKUFFENDE: Det sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.

Foto: Jon Skille Amundsen

– Robert Eriksson skyver ideelle aktører og sosiale entreprenører foran seg når han med et pennestrøk setter Navs svakeste brukere ut på anbud, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.

Tirsdag morgen omtalte NRK arbeidsministerens forslag, som innebærer omfattende endringer for dem som tilbyr tiltaksplasser i arbeidslivet.

Han ønsker å konkurranseutsette samtlige attføringstiltak for sykmeldte, arbeidssøkende og personer med nedsatt arbeidsevne.

– De svakeste gruppene taper

Fredric Holen Bjørdal og Helga Pedersen (Ap)

– LETTVINT OG UANSVARLIG: Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal og Helga Pedersen reagerer på at arbeidsministeren skroter den forrige regjeringens stortingsmelding som ikke anbefalte anbud, og i stedet sender et anbudsforslag ut på høring.

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

En uansvarlig kommersialisering av Eriksson, mener Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene.

– De sterkeste gruppene vinner på dette, og de svakeste vil lide.

– Hvorfor mener du det?

– Internasjonal forskning viser at anbud med kommersielle interesser bidrar til et jag etter resultater. De attraktive gruppene er de som lettest kommer tilbake i jobb. Eriksson fokuserer på arbeidsledig ungdom, ikke dem med størst vansker, som psykiske problemer, funksjonshemninger og rus, sier Leikvoll.

– Du representerer 110 attføringsbedrifter som i dag har tilnærmet monopol. Det er vanskelig for deg å være for dette?

– Vi har ingenting imot å slippe til andre, og gjerne øke antallet. Men det egner seg ikke med anbud når det kommer til individuelle attføringstjenester, svarer Leikvoll.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Eriksson og Eidsvåg

TAR GREP: Arbeidsminister Robert Eriksson inviterte Pøbelprosjektets leder Eddie Eidsvåg inn på statsrådskontoret i forkant av tirsdagens høringsforslag. Eriksson vil at Eidsvåg og andre private aktører skal få flere tiltaksmidler å kjempe om.

Foto: Svein Olsson / NRK

Mistillit

Dagens attføringsbedrifter kan ikke ta ut utbytte fra virksomheten, og må være godkjent av Nav. Aktørene er eid av kommuner, ideelle organisasjoner eller stiftelser.

– Ligger det en mistillit til jobben dere har gjort?

– Ja, det ligger en slags mistillit i det. Vi har et stort forbedringspotensial. Jeg hadde vært dum hvis jeg sa at vi er feilfrie. Men jeg hadde håpet på reformforslag for å få folk i jobb.

I dag er rundt 2600 tiltaksplasser anskaffet ved anbud. Forslaget i høringsnotatet omfatter rundt 9500 plasser som per i dag ikke er på anbud.

Totalen av avklarings- og oppfølgingstiltak som settes ut på anbud blir totalt rundt 12.000 plasser.

– Attføringsbedriftene har gjort en god jobb, gjør en god jobb, vil fortsatt gjøre en god jobb. Det som er viktig for meg nå er å få flere ungdommer tilbake til arbeidslivet. Da må vi slippe til andre, gode aktører som har vist resultat, og er dyktige til å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet, mener Eriksson.

«Jo flere aktører, jo bedre vil man kunne dekke variasjonen i brukernes avklarings- og oppfølgingsbehov,» argumenterer Eriksson i høringsnotatet.

– Feltet trenger effektivisering og gode tilbud hvor ulike attføringsleverandører samarbeider tett med Nav for å få flere i jobb. Dette vet Eriksson godt, men velger likevel anbud og kommersialisering på et sårbart felt, sier Leikvoll.

– Setter Stortinget på gangen

Leikvoll mener statsråden her opptrer uansvarlig.

– En ting er at statsråden har skiftet syn fra da han meget tydelig som opposisjonspolitiker advarte mot anbud på dette feltet. Enda verre er det at dette gjøres i hurtigtogsfart. Dette smaker av populisme, sier Leikvoll.

Han reagerer på at høringsforslaget legges frem før en stortingsmelding om temaet.

– Vi reagerer særlig på at Robert Eriksson setter Stortinget på gangen og kjører dette igjennom uten en helhetlig stortingsmelding, sier Leikvoll.

Ap: – Snik-kommersialisering

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) kaller forslaget fra arbeidsministeren for lettvint og uansvarlig.

– Det ble gjort et grundig arbeid av Stoltenberg-regjeringen i fjor. I vår stortingsmelding slo vi fast at vi ikke ville anbudsutsatte denne bransjen. Arbeidsministeren og regjeringen valgte å trekke tilbake denne meldingen. I stedet sender de et forslag ut på høring i sommermånedene. Altså å snike det inn bakveien, sier Bjørdal.

Han mener Høyre og Frp er mer opptatt av konkurranse enn av solidaritet. Han kaller det en massiv privatisering som er ideologisk basert.

– Arbeiderpartiet har ingen tro på at kommersialisering passer, verken i arbeidsformidling eller på attføring. Alt de foreslår kan gjennomføres ved å fornye og effektivisere dagens system. Det er for eksempel fullt mulig å slippe til flere ideelle aktører og sosiale entreprenører uten å kommersialisere og anbudsutsatte området. Dette la vi også opp til i vår stortingsmelding, som regjeringen dessverre rakk tilbake, sier Bjørdal.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ