Hopp til innhold

Statkraft vil drive Fosen-kraftverket videre

Statkraft er største eier av det omstridte vindkraftanlegget på Fosen. Høyesterett har slått fast at tillatelsen til å bygge og drive vindmøllene ikke er gyldig.

Turbiner på Storheia, Fosen

Statkraft eier den største delen av vindkraftverket i Fosen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Statkraft er største eier av anleggene i Trøndelag, der to av seks vindparker ikke har gyldig tillatelse til å drive, ifølge Høyesterett.

Etter det NRK får opplyst er det de to største vindparkene, som ligger lengst mot nord, som er omfattet av rettsavgjørelsen.

Konsernsjefen sier til NRK at selskapet vil drive anleggene videre, til tross for dommen i Høyesterett.

– Vårt mål er at prosessen som OED nå kjører kan ha sameksistens mellom beite for rein og vindkraften, sånn at vi kan fortsette med begge deler, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Mener dere at det er mulig?

– Det er målet med vår prosess, å få avbøtende tiltak, som gjør at det kan være mulig ja.

Etter det NRK får opplyst av konsernsjefen, er det flere innspill som nå diskuteres mellom Statkraft og Olje- og energidepartementet.

  • La være å vinterbrøyte anleggsveier
  • Kan man finne andre alternative beiteområder
  • Kan man gjøre noe med driften av vindturbinene, for eksempel at møllene stanses dersom det er rein i området. Kameraovervåkning.
  • Andre tiltak

– Dette er ikke en enkelt løsning, dette er et komplisert spørsmål, og vi må respektere Høyesterettdommen fullt ut, sier Statkraft-sjefen.

Han intervjues av NRK i forbindelse med at selskapet i dag tidlig la frem resultatene for fjerde kvartal i fjor.

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen er konsernsjef i Statkraft.

Foto: Berit Roald

Rekordresultat

Til tross for at Statkraft sparte på vannet i kraftmagasinene, førte skyhøye priser til et rekordhøyt resultat for Norges største kraftprodusent.

Dermed får staten, som eier selskapet, mer skatt og utbytte enn ventet.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. De mange vannkraftverkene står for rundt to tredeler av produksjonen, men selskapet driver kraftproduksjon i en rekke land.

Selskapet tjente 14,5 milliarder kroner i fjerde kvartal, etter å ha betalt nesten like mye i skatt. Det er nesten fire ganger så mye som i tilsvarende kvartal året før.

Inntektene landet på 56,7 milliarder kroner, tre fjerdedeler mer enn i tllsvarende periode året før.

Årsaken til de høye inntektene er hovedsakelig de skyhøye kraftprisene, som i fjerdekvartal var over en tredel høyere enn i samme periode året før.

Får 1,6 milliarder utbyttemilliarder ekstra

Samtidig tjente selskapet over 9 milliarder kroner på såkalte markedsoperasjoner, som blant annet er knyttet til kraftavtaler som er solgt med prissikring.

I samme periode i fjor tapte selskapet over 3 milliarder på kraftsalg knyttet til spekulasjon i fremtidige priser.

Selskapet foreslår nå å betale ut 17,2 milliarder kroner i utbytte for fjoråret. Det er 1,6 milliarder kroner mer enn det regjeringen har lagt til grunn etter budsjettforliket i Stortinget.

AKTUELT NÅ