Skuffet over britiske myndigheter

Miljøvernminister Helen Bjørnøy er skuffet over at britiske myndigheter har gitt tillatelse til gjenvinne brukt atombrensel ved Sellafield-anlegget.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV)
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Britiske atomsikkerhetsmyndigheter ga i går tillatelse til å gjenoppta reprossesseringen av brukt atombrensel ved THORP-anlegget i Sellafield. THORP har vært stengt siden april 2005, da det ble oppdaget en større lekkasje ved anlegget.

Høyradioaktivt avfall

Reprosesseringen av brukt atombrensel ved THORP fører til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall. Dette avfallet utgjør et meget stort forurensningspotensiale, og større utslipp kan få alvorlige konsekvenser også for Norge.

Bjørnøy vil ta kontakt med Irland og Island for å samarbeide om en felles reaksjon mot gjenvinningsanlegget.

- THORP burde vært stengt for godt. Jeg er svært skuffet over at britiske myndigheter nå har gitt tillatelse til gjenåpning av anlegget, sier miljøvernminister Bjørnøy.

 

Sellafield
Foto: ODD ANDERSEN / AFP

 

Problemer

På grunn av tekniske problemer med anlegget som behandler og lagrer det flytende høyaktive avfallet fra reprosesseringen, kan driften av THORP neppe gjenopptas før april.

Dette er nok et eksempel på at både THORP og anleggene som håndterer det ekstremt miljøfarlige avfallet fra reprosesseringen er svært utsatt for tekniske problemer og uforutsette hendelser.

- Jeg vil sterkt oppfordre den britiske regjeringen til å benytte den forsinkelsen som har oppstått til å vurdere saken på ny og sørge for at THORP ikke gjenåpnes, sier Bjørnøy.

- Naboland som Irland og Norge ligger svært utsatt til dersom det skulle skje et større utslipp av radioaktive stoffer fra THORP med tilhørende avfallsanlegg. Det er skuffende at interessene og synspunktene til land som Norge, Irland og Island ikke har blitt tillagt større vekt når beslutningen om tillatelse til oppstart ble fattet.

SISTE NYTT

Siste meldinger