Hopp til innhold

Skrot dagens verneplaner og bygg flere store vannkraftverk

Henrik Asheim (H) mener postkort-Norge i større grad må vike for nødvendig grønn kraftutbygging i fremtiden. – Helt uaktuelt, sier Venstre.

Vefsna

Henrik Asheim leder utvalget som skal være med å meisle ut Høyres klima- og miljøpolitikk. Han mener blant Vefsna (bilde) og Gaula er vassdrag der det kan være aktuelt med storstilt utbygging

Foto: Bratlie, Espen / Samfoto

– Vi må åpne for å bygge ut mer vannkraft i Norge. Til nå har vi hatt en for strikt vernepolitikk.

Henrik Asheim leder utvalget som skal være med å meisle ut Høyres klima- og miljøpolitikk.

Henrik Asheim (H)

Henrik Asheim leder utvalget «Det grønne skiftet», som skal være med å meisle ut Høyres klima- og miljøpolitikk.

Foto: NRK

Han mener Norge må:

  • Skrote verneplanen for vassdrag og se på hele planen med nye øyne med tanke på å bygge ut flere av vassdragene som i dag er vernet.
  • Bygge ut vassdrag som i dag er ras- og flomutsatt.
  • Sørge for større utbygging og fornying av allerede eksisterende kraftverk.

Rokker ved mantraet om vern av vassdrag

På 2000-tallet har mantraet i norsk politikk vært at de store kraftutbyggingers tid er forbi. Det vil Asheim kaste på båten.

Han mener blant Vefsna og Gaula er vassdrag der det kan være aktuelt med storstilt utbygging. Både for å sikre ren og grønn energi til Norge, og for å ivareta Norges moralske forpliktelse i forhold til Europa.

– Verden, Europa og Norge vil trenge grønn og fornybar energi. Norge har mye ren energi til å bygge opp grønn industri i Norge, og som vi kan selge til Europa. De skal gå fra atom og kull til fornybar energi. Norsk vannkraft kan være en del av løsningen.

Asheim mener «postkort-Norge» må vike for utvikling dersom man skal nå målene om utslippsreduksjoner både i Norge og på kontinentet.

– Det er alltid motstand rundt kraftledninger eller utbygging av vind- og vannkraft, men alle er for ren energi og klima. Da er det nødvendig med noen inngrep for å få den rene kraften vi trenger for å redde klima og norsk industri, sier Asheim.

– Eneste som skal bygges er laksetrapp

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V) sier Høyre bare kan parkere planene om storstilt vannkraftutbygging.

Foto: Per Onsheim / NRK
Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener storstilt utbygging av vannkraft i Norge er en dårlig idé, men han kan være villig til å diskuttere fremtidig verneregler.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ola Elvestuen, leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og nestleder i Venstre, er lite imponert.

– Dette er helt uaktuelt. Disse vassdragene har like store verne- og naturverdier i dag som da de ble vernet. Vi har allerede et kraftoverskudd på fornybar energi, og det er helt unødvendig å sette i gang storstilt vannkraftutbygging nå.

Han er ikke enig i at det Asheim kaller vakkert landskap skal måtte vike for utvikling.

– «Postkort-Norge» har måtte vike i flere tiår. Nå gjelder det å bedre kunne ta vare på det landskapet vi har, sier Elvestuen.

Når det gjelder forslaget om å se på Vefsna på nytt, sier han:

– Det eneste som skal bygges i Vefsna er rehabiliterte eller nye laksetrapper.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener storstilt utbygging er en dårlig idé. Han er imidlertid ikke like kategorisk motstander av å snakke om fremtidig utbygging.

– Vi setter for liten pris på ren natur som det er i dag. Samtidig har verden behov for fornybar energi, og teknologiutviklingen blir stadig bedre. Derfor kan jeg være med å diskutere verneplaner i fremtiden. Vi må finne en balanse mellom ikke å bygge ned norsk natur og å være en del av løsningen i Europa.

Vi står med de fantastiske vannkraftressursene vi har. Det er i utgangspunktet bare flaks. Vi har hatt teknologi til å temme vannkraften for å løfte Norge ut av fattigdommen. Nå kan vi bruke teknologien til å gi Europa ren energi som de trenger.

Henrik Asheim (H) / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger