Hopp til innhold

Skoleforsker: – Syrere vil ha store problemer i norsk arbeidsliv

Syrere som har kommet til Norge vil sannsynligvis ha store problemer med å komme raskt inn i norsk arbeidsliv, mener skoleforsker Thomas Nordahl.

Skoleforsker Thomas Nordahl

Skoleforsker Thomas Nordahl mener at utdanningsnivået blant syrere som kommer til Norge er bekymringsverdig.

Foto: Tormod Strand / NRK

Så godt som alle de over 10.000 syriske asylsøkerne som har kommet til Norge i år, vil få opphold i Norge.

De skal bosettes i en kommune, og etter opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal de etter planen ut i jobb.

Men utdanningen til mange syrere er ikke så sterk som først antatt, ifølge professor i pedagogikk og skoleforsker Thomas Nordahl.

– Svakere enn det er skapt inntrykk av

– Det syriske utdanningssystemet ser ut til å være svakere enn det er skapt inntrykk av. To tredeler av unge syrere ser ut til å mangle grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk, sier han.

– Det betyr i praksis at mange av dem som kun har utdanning på grunnskolenivå vil ha problemer med å lese og forstå en avisartikkel eller bok på sitt eget morsmål, og de vil ut fra OECDs definisjoner kun klare enkle standardoppgaver i regning, sier han.

– Dette kan få svært alvorlige konsekvenser for integrering av syrere inn i norsk arbeidsliv, sier professoren.

– Mangler grunnleggende ferdigheter

Nordahl viser til en OECD-rapport som kom i mai i år. Rapporten ser på kvaliteten og læringsutbyttet elever får på skoler i 81 utvalgte land. I rapporten er det også data fra Syria.

NRK har snakket med en av forfatterne bak OECD-rapporten, den tyske utdanningsforskeren Ludger Woessmann, professor i økonomi ved Universitetet i München og leder for senter for utdanningsøkonomi.

Forsker Ludger Woessmann er medforfatter av OECD rapporten

Forsker Ludger Woessmann er medforfatter av OECD rapporten

Han forklarer at det for Syria finnes data for prestasjonsnivå i matematikk og naturfag blant åttendeklassinger. Leseferdigheter er ikke kartlagt, men professoren sier det er en klar sammenheng mellom lesing og matematikk

– Vår konklusjon er at 65 prosent av elevene i Syria ikke har grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag, sier han.

– Vanskelig å oppnå rask integrering

– Dette betyr at to tredjedeler av elevene i Syria har en svært lav evne til å løse selv grunnleggende problemer. Ifølge internasjonale standarder må du derfor vurdere to tredjedeler av dette kullet som funksjonelle analfabeter når det gjelder deltakelse i moderne samfunn, sier Woessmann til NRK.

– Hvis dette er representativt for dem som nå kommer til Tyskland og Norge, betyr det at det vil være svært vanskelig å oppnå rask integrering i arbeidsmarkedet, sier professoren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger