Skoleforsker: – Derfor er skolene i Bergen bedre enn i Trondheim

Elevene i Arbeiderparti-bastion Trondheim har tilsynelatende gode forutsetninger for å gjøre det bedre enn elevene i Høyre-styrte Bergen. Likevel er det motsatt.

Skoleforsker Thomas Nordahl

– BERGEN ER VINNEREN: Skoleforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark mener statistikken viser at Bergen klarer å få mer kunnskap ut av elevene enn Trondheim.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Valglogo

– Bergen står på mange måter frem som vinneren i skolesektoren av de to kommunene, sier skoleforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark.

Nordahl har sett på flere ulike skolefaktorer i Trondheim og Bergen:

  • Grunnskolepoeng (gjennomsnittskarakterer i alle fag i grunnskolen ved utgangen av 10. klasse)
  • Eksamensresultater i engelsk, matte og norsk
  • Nasjonale prøver
  • Elevundersøkelsen
  • Pengebruk
  • Lærertetthet
  • Utdanningsnivå i befolkningen
  • Se alle sammenligningene nederst i artikkelen.

– Burde gjort det bedre

Trondheim bruker mer penger per elev enn Bergen og har færre elever per lærer.

Lærer Endre Warholm står foran klassen

PRESTERER: Skolene i Bergen har i snitt høyere grunnskolepoeng enn skolene i Trondheim. Her er det lærer Endre Warholm som underviser på Møhlenpris skole i Bergen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Utdanningsnivået er også bedre blant trønderne enn bergenserne.

Dette mener Nordahl kunne tilsi at trondheimselevene skulle ha hatt et bedre resultat enn Bergen, og også ligget godt over landsgjennomsnittet. Slik er det ikke.

– Vi ser en lav sammenheng mellom kommunenes pengebruk og elevprestasjoner. Det er stor variasjon i økonomien i norske kommuner, men det slår ikke ut i elevprestasjonene, sier Nordahl.

På grunnskolepoeng gjør Trondheim det dårligere enn Bergen.

– På grunnskolepoeng, den viktigste indikatoren på læringsutbyttet i skolen, scorer Trondheim dårligere enn Bergen. Om det er mye eller lite, kan diskuteres, men de skulle ut fra foreldrenes utdanningsnivå, som vi vet betyr mye, ha scoret litt bedre enn Bergen. Det gjør de ikke. Dessuten bruker de litt mer ressurser, som også kanskje skulle indikere at vi kunne forvente noe bedre resultater, sier Nordahl.

Grunnskolepoeng de siste fem år

Landsgjennomsnitt

Gjennomsnitt i Bergen

Gjennomsnitt i Trondheim

Grunnskolepoeng

40,1

41,26

40,20

Omregnet til 500-poengskala

500

514

502

– Vi vet at grunnskolepoeng er avgjørende for videre skolegang. Den viktigste faktoren for om eleven lykkes eller ikke i videre opplæring, er den kunnskapen og ferdighetene han eller hun har fra grunnskolen, og det uttrykkes i grunnskolepoengene. Jo høyere grunnskolepoeng, jo mer kunnskap og ferdigheter, sier Nordahl.

Omregnet til poengskalaen i Pisa-undersøkelsene ligger Bergen tolv poeng foran Trondheim, ifølge Nordahl.

Denne forskjellen er såpass stor at den ikke kan skyldes tilfeldigheter, mener han.

Han illustrerer Bergens poengledelse slik:

– Dersom Norge hadde gått frem tolv poeng på Pisa-undersøkelsen, hadde vi rykket opp ni plasser i matte og åtte plasser i lesing, sier han.

Aktivt eierskap

Er det forskjell i lærerkvaliteten i Bergen og Trondheim?

– Det er liten grunn til å tro at de har bedre lærere i Bergen enn i Trondheim. Lærerutdanningen i Trondheim kommer alltid godt ut av evalueringer av kvaliteten i lærerutdanningen, sier Nordahl.

– Kan forskjellen skyldes ulik vurderingspraksis?

– Ulikheter mellom skoler og lærere i vurderingspraksis vil det være, men at alle skoler og lærere i Bergen har en systematisk annen vurderingspraksis enn i Trondheim – over fem år – er lite trolig.

– Min konklusjon er at Bergen klarer å få mer kunnskap ut av elevene sine enn Trondheim.

Det kan det være flere årsaker til. Ifølge Nordahl trenger forskjellene ikke å ha sammenheng med politisk farge på kommuneledelsen. Han tror heller måten kommunene utøver skoleeierskapet på, kan forklare tallene.

– Bergen har et mer aktivt eierskap, korte linjer fra skolesjefen i kommunen og ut til lederne på den enkelte skole, klare forventninger og trøkk på resultater. Jeg opplever at Trondheim i større grad har gitt den enkelte skoleleder mer frihet, og fokus på resultater er ikke like sterkt.

Pengebruk 2011-2014

År

Bergen

Trondheim

Driftsutgifter totalt per elev

2011

87.556 kr

89.760 kr

2012

91.352 kr

93.456 kr

2013

96.516 kr

96.948 kr

2014

99.992 kr

100.649 kr

Lønnsutgifter per elev

2011

67.557 kr

69.990 kr

2012

70.095 kr

72.570 kr

2013

73.218 kr

75.428 kr

2014

77.399 kr

79.194 kr

Elever per lærer gjennomsnitt siste fem år

Bergen

Trondheim

Lærertetthet 1.-7. trinn

14,78

14,68

Lærertetthet 8.-10. trinn

16,12

15,12

Lærertetthet i ordinær undervisning

18,62

18,1

Utdanningsnivå i befolkningen

Bergen

Trondheim

Andel med universitets- og høgskolenivå

39,3

41,1

Andel med videregående skolenivå

37,6

37,1

Andel med kun grunnskole

23,1

21,8

Elevundersøkelsen gjennomsnitt siste fem år

Nasjonalt

Bergen

Trondheim

7. trinn

Trivsel

4,31

4,28

4,3

Støtte fra lærerne

4,35**

4,35**

4,35**

Støtte hjemmefra

4,35**

4,35**

4,35**

Faglig utfordring

3,97*

3,93*

3,90*

Mobbing på skolen

1,34

1,34

1,34

10. trinn

Trivsel

4,10

4,07

4,06

Støtte fra lærerne

3,95**

3,85**

3,90**

Støtte hjemmefra

3,90**

3,95**

3,90**

Faglig utfordring

4,12

4,08

4,10

Mobbing på skolen

1,34

1,34

1,36

* = Gjennomsnitt for de siste tre årene

** = Gjennomsnitt for de siste to årene

Gjennomsnittlige eksamensresultater siste fem år

Bergen

Trondheim

Skriftlig eksamen engelsk

4,02

3,96

Skriftlig eksamen matematikk

3,2

3,24

Skriftlig eksamen norsk

3,58

3,62

Nasjonale prøver 2014-2015

Nasjonalt

Bergen

Trondheim

5. trinn

Engelsk

50

51

51

Lesing

50

51

51

Regning

50

51

50

8. trinn

Engelsk

50

51

51

Lesing

50

50

50

Regning

50

50

50

Søk etter din kommune

  • Her kan du se hvor mye penger som blir brukt per elev i din kommune, og annen utdanningsstatistikk sammenlignet med nabokommunene.
Laster innhold, vennligst vent..

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger