Hopp til innhold

Skole tar urinprøve av elever ved mistanke om rusbruk: – Neppe lovlig

Ikke engang politiet kan kreve urinprøve av de som mistenkes for narkotikabruk, sier advokat. Nå vil skolen gjennomgå praksisen.

skoleskap
Foto: Thomas Brun / NTB

I et brev Sentrum videregående skole i Kongsvinger nylig sendte til de foresatte til elevene, skriver skolen at de vil rusteste elever de mistenker er ruset med en urinprøve.

«Hvis testen viser bruk av rusmidler, vil eleven bli bortvist fra skolen (1-5 dager) og vi tar igjen kontakt med foresatte for å fortelle om hvilke tilbud som finnes i kommunen og legger en plan for videre oppfølging», heter det i brevet.

NRK har fått innsyn i brevet, som også har sirkulert i sosiale medier. Ifølge rektor Marianne Bye har skolen så langt denne høsten bedt om samtykke til fire urinprøver.

Hun sier dette er et av flere forebyggende tiltak skolen gjør.

– Sier eleven nei så er dette selvfølgelig helt greit, og det får ingen konsekvenser. Hvis eleven er under 18 år, blir også foresatte spurt om samtykke. Vi har de siste par skoleårene bedt om samtykke til urintesting av noen elever som vi mistenker at er ruset på skolen, sier Bye i en e-post til NRK.

Skjermbilde av brevet Sentrum videregående skole sendte foresatte til elever under 18 i september.

Skjermbilde av brevet Sentrum videregående skole sendte foresatte til elever under 18 i september.

Foto: Skjermbilde / NRK

– Åpenbart et symptom på større problemer

Leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen mener at brevet fra skolen fokuserer mer på å straffe elevene, enn å hjelpe dem:

– Det er alvorlig i seg selv hvis dette viser seg å være ulovlig. Og det viser at holdningen som skolen presenterer er en dårlig rusforebyggende holdning. De skal teste og straffe elevene ved rusbruk, heller enn å ha gode tiltak.

Han mener elever som møter opp ruspåvirket på skolen sannsynligvis har større bakenforliggende problemer:

Edvard Botterli Udnæs, leder for Elevorganisasjonen.

Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen.

Foto: Elevorganisasjonen

– Det er ganske ekstremt å møte opp rusa på skolen, og åpenbart et symptom på større problemer. For eksempel at en elev ikke klarer å komme seg gjennom skoledagen edru. Det er et større problem hvor eleven trenger hjelp, sier Udnæs til NRK.

– Men er det ikke bra at skolen passer på at ikke elevene ruser seg?

– Jo, men dette er ikke å passe på at elevene ikke ruser seg, det er å skremme dem. Hvis man noen gang har tilbudt noen hjelp så skjønner man at man ikke kjefter, det er å være tilgjengelig å gjøre det lett for elever å oppsøke hjelp. Og da skal man ikke behandle det som en straffesak, men som en hjelpesak, sier han.

Har du opplevd lignende på din skole? Da vil jeg høre fra deg! Send meg en e-post her.

– Ikke engang politiet kan kreve urinprøve

Også forsvarsadvokat Jon Anders Hasle stiller seg kritisk til praksisen.

– Det er mye som kan sies om slike rutiner. Det ene er at det neppe er lovlig. En skole kan ikke drive etterforskning for å avdekke straffbare forhold, som bruk av narkotika fortsatt er. Det er politiets oppgave å drive etterforskning, sier Hasle i en e-post til NRK.

Hasle peker på riksadvokatens rundskriv 9. april, hvor politiet fikk beskjed om at de ikke kan tvinge noen til å ta urinprøve for å bekrefte mistanke om narkotikabruk.

– Ikke engang politiet kan kreve urinprøve i et slikt tilfelle. Slike rutiner som skolen har fremstår derfor som ulovlige.

Advokat Jon Anders Hasle

Forsvarsadvokat Jon Anders Hasle.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Han mener også at skolens rutiner om bortvisning framstår som et tiltak som straffer, heller enn å hjelpe eleven.

– En automatisk bortvisning, nærmest som en straff, vil legge ekstra sten til byrden for en ungdom som allerede har det vanskelig. Bortvisning vil også åpenbart innebære et stigma som vil kunne gjøre situasjonen verre for eleven. Eleven må hjelpes og støttes, ikke straffes og henges ut til spott og spe for resten av elevgruppen, sier Hasle.

Kunnskapsministeren: Ikke lov å bortvise

Nylig fikk avtroppende kunnskapsminister Guri Melby (V) spørsmål om praksisen i Stortinget. Da svarte Melby at skoler og læresteder ikke har lovhjemmel til å kreve rustesting av elever.

– Dersom elever skal avgi urinprøve i forbindelse med rustesting, må det foregå på frivillig basis etter at det foreligger et informert samtykke fra eleven. Det skal ikke gis negative sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å la seg teste, skrev Melby.

Overfor NRK utdyper Melby at det heller ikke er lov for skoler å «straffe» elever dersom rustesten er positiv.

– Kan Sentrum vgs. bortvise elever dersom en test viser bruk av rusmidler?

– Det er ikke noen lovhjemmel for å knytte noen negative sanksjoner for det her.

Hun oppfordrer skolen til å gjennomgå egen praksis. Rektor Marianne Bye ved Sentrum videregående skole understreker at elevene alltid blir spurt om samtykke.

Stortingsvalg 2021. Partilederdebatt i Bodø

Guri Melby er kunnskapsminister i noen dager til.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skolen skal gjennomgå praksis

Bye sier at skolen tidligere hadde et samarbeid med politiet, som kunne komme til skolen og gjennomføre såkalte tegn- og symptom-tester når skolen ba om det.

Denne høsten fikk skolen beskjed om at politiet ikke lenger kunne prioritere å avdekke bruk av rusmidler. Dermed har skolen drevet arbeidet selv, forklarer Bye.

– Skolen ser at det er behov for å gjøre en gjennomgang av våre rutiner. Vi har derfor bedt fylkesadvokaten gjennomføre en vurdering og avventer svar fra disse før vi kan kommentere ytterligere, sier Bye på spørsmål om lovligheten ved skolens praksis.

– Blir urintestene i realiteten frivillige?

– Dette er en av de tingene som vi vil se på ved gjennomgangen av rutinene våre. De siste dagers kritikk har gått på at samtykke kan være problematisk fordi det kan være en skjevhet i maktforholdet mellom skolen og eleven. Dette tar vi på det største alvor, og vi har stoppet praksisen med testingen i påvente av at fylkesadvokatene gjør en juridisk vurdering, svarer Bye.

Bye er imidlertid uenig med kunnskapsministeren om at det ikke finnes lovhjemmel for skolen til å bortvise elever som er ruset.

– Fylkeskommunens ordensreglement, som er en lovfestet forskrift, slår fast at det ikke er tillatt å møte ruset på skolen. Det er denne forskriften som er skolens lovhjemmel for bortvisning. Elever som er ruset blir bortvist for resten av dagen. Dette gjør vi for å ivareta sikkerheten både til den aktuelle eleven – og til medelevene.

AKTUELT NÅ