Hopp til innhold

Skole og miljø viktigst for velgerne

Ikke siden 1989 har velgerne vært så opptatt av miljø i valgkampen.

Partilederdebatt fra Kristiansand

Partilederne samlet til debatt i Kristiansand 17. august.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

I en undersøkelse som er gjort av Synovate, svarer 33 prosent av skole og utdanning er den viktigste saken for dem i valget av parti.

– Oljeulykke gir utslag

Mer overraskende er det kanskje at det er miljø som kommer på andreplass, hele 24 prosent oppgir at det avgjør hvilket parti som skal få deres stemme.

– Ikke siden 1989 har dette temaet vært velgernes nest viktigste sak, sier forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Bernt Aardal.

– Det var bare tre år etter Tsjernobyl-ulykken, og det var en viktig faktor den gangen. I tillegg var andre saker som algeoppblomstring og økt seldød aktuelle. Også i årets valgkamp har det vært saker som har gitt økt miljøfokus, som spørsmålet om oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen og oljelekkasjen ved Langesund, sier Aardal.

Slik rangerer velgerne hvilke saker som er viktigst for dem

Sak

Prosentandel

Skole/utdanning

33 %

Miljø

24 %

Eldreomsorg/sykehjem

19 %

Helsepolitikk/sykehus/sosial

18 %

Samferdsel

16 %

Skatter/avgifter

15 %

Innvandring/asylpolitikk

12 %

Barne- og familiepolitikk

10 %

Fordeling/fattigdom/solidaritet/samhold

10 %

Sysselsetting/næringspolitikk

7 %

Økonomisk politikk ellers

6 %

Kommunepolitikk/distriktspolitikk/lokalpolitikk

4 %

Utenrikspolitikk

3 %

Pensjon/trygd

3 %

Personlig frihet

3 %

Privatisering

3 %

Kriminalitet

3 %

Jordbruk/fiske

3 %

Religion/livssyn

2 5

Arbeidernes rettigheter

2 %

EU/EØS/Schengen/Europa

2 %

LiIkestilling

2 %

Kulturpolitikk

1 %

Bistand/u-hjelp

1 %

Forsvarspolitikk

1 %

Energi/strøm

1 %

Genforskning/genteknologi

0 %

Ærlighet/politikerne holder det de lover

0 %

Regjeringsspørsmålet

0 %

(Undersøkelsen er gjort av Synovate for NRK og Dagbladet i perioden 24.-27. august med 1100 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginen er +/- 1,5-3,5 pp.)

– SV vinner på dette

– Miljø har hatt en stor fremgang, sier leder i samfunnsredaksjonen i NRK, Kyrre Nakkim.

– Skole er et tema som holder seg stabilt som et viktig område, det som er overraskende er at miljø er så viktig.

Også han mener at dette må sees i sammenheng med oljeulykken ved Langesund og spørsmålet om oljeboring.

– Det er nok også et utslag av at ingen sak har fått lov til å dominere i valgkampen hittil, sier Nakkim.

Han tror SV er det partiet som har mest å vinne på dette.

– Ja, at miljø seiler opp som en av de viktigste sakene, gjør at det er håp i hengende snøre for Kristin Halvorsen, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ