Politiet skjerper sikkerheten 22. juli

Politiet setter inn ekstra ressurser for å ivareta sikkerheten under minnemarkeringene 22. juli.

Bevepnet politi står vakt utenfor Tinghuset

Bevæpnet politi utenfor Tinghuset under rettssaken. Nå må politiet igjen skjerpe sikkerheten opp mot minnemarkeringen.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Over hele landet planlegges det minnearangement, gudstjenester og kransenedleggelser på ettårsdagen for terrorangrepet 22. juli.

PST sier til NRK at de ikke har opplysninger som tilsier at noen vil true arrangementene, og at de vurderer trusselen for at noe skal skje som lav.

Politiet er likevel godt forberedt, og i flere politidistrikt kaller man inn ekstra ressurser i helgen.

Ekstra bemanning

I Oslo skal det avholdes flere store arrangementer, blant annet en minnegudstjeneste i Domkirken og minnekonsert på Rådhusplassen.

Fungerende leder for fellesoperativ seksjon i Oslo-politiet, Torstein J. Stephansen, sier at de har hentet inn ekstra bemanning for at arrangementene skal kunne gjennomføres på en sikker og verdig måte.

– Det blir mye folk samlet på ett avgrenset område. Da vet vi aldri hva som kan skje. Arrangementet er i nærheten av rådhusbryggene, og folk kan falle i vannet. Vi må ta høyde for uforutsette ting.

– Det er så langt ingen indikasjoner på at noe vil skje, men vi kan aldri utelukke at noen vil forsøke et eller annet, sier han.

Politiberedskap ved Utøya

På Utøya blir det arrangert lukkede arrangementer med kransnedleggelser for de etterlatte, pårørende og AUF-ere 22. juli.

Nordre Buskerud politidistrikt opplyser til NRK at politibåter vi ligge klare på vannet når folk skal fraktes til og fra Utøya.

– Flere av minnemarkeringene foregår i vårt distrikt. Derfor henter vi inn ekstra mannskap fra våre nabodistrikter og UP, slik at vi har god bemanning 22. juli, sier stabssjef i politdistriktet Kjell Magne Tvenge.

NRK har vært i kontakt med flere andre norske politidistrikt. De er svært sparsomme med informasjon om sin egen beredskap, men sier de vurderer beredskapsnivået kontinuerlig.

Helsepersonell til stede

Også helsepersonell vil være i beredskap på Utøya under ettårsmarkeringen.

– Dette kan bli en sterk opplevelse for mange. Når en samler mange mennesker som har opplevd å miste sine kjære, enten det er en sønn eller en kjæreste, så er det viktig at vi har nødvendig helsepersonell til stede i tilfelle noen trenger å snakke med noen, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet til P4.

På Utøya vil det til enhver tid være to helseteam til stede, med mellom tre og fem personer på hvert team.

Logo 22.7.2012

Over hele landet blir det arrangert minnemarkeringer 22. juli.

Foto: NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger